Bethlehemkerk Nieuwsbrief
November 2015 nr 030

Insturen copy naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
 
Voedselbank actie
 
Leeskring
 
Aandacht helpt: samen koken
 
Ghana Gangers: wijnproeverij
 
Gesprekskring Zuiderheide

Kindercatechese 15 november met de fiets!
 
The Story
 
Stilte ruimte

 
Zondag 8 november

Thema van de dienst:
 
Oecumenische viering
 
Dienst van schrift en tafel


Eerste lezing:
1 Koningen 17,10-16

Tweede lezing:
Marcus 12,38-44


Aanvang 10.00

 
 
AGENDA


Vrijdag 06 november 17:00 - Catechese 12-15 jaar en stercafé

Zondag 08 november Oecumenische viering in de Bethlehemkerk (EvH)

Dinsdag 10 november 14:30 - Ontspanningsmiddag voor senioren

Woensdag 11 november Leerhuis 'Geloven tegen beter weten in' (EvH)

Woensdag 11 november 15:00 - Sectieoverleg Gijsbrecht-west

Woensdag 11 november 20:00 - Leeskring in de kerk

Donderdag 12 november 15:30 - Gesprekskring Zuiderheide (EvH)

Zondag 15 november Tienerdienst; Kindercatechese
 
Lied van de week

8 november 2015 – Achtste zondag van de herfst
LB 323 – Hoor. Maar ik kan niet horen
Als aan Jezus gevraagd wordt wat het grootste gebod is, dan antwoordt Hij: ‘Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht!’ (Marcus 12,29-30). Jezus citeert hier Deuteronomium 6,4. Dat is een van de kernteksten van het dagelijkse joodse gebed.
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Najaarsactie diaconie: voedselbank
 

Op 14 en 15 november wordt weer de jaarlijkse actie van de Voedselbank gehouden. 
Op 14 november staan we bij 3 winkelcentra: de Heigalerij, Kerkelanden en Admiraal de Ruyterlaan.
Op 15 november kunnen voor en na de kerkdienst artikelen ingeleverd worden. Het gaat om goed houdbare levensmiddelen, schoonmaak- en toiletartikelen.
Omdat we dit jaar in 3 winkelcentra inzamelen hebben we veel vrijwilligers nodig. Daarom vragen we, als u 14 november 2 uurtjes over hebt, om ons te komen helpen. Lees meer ...
 
 
Leeskring
Op woensdag 11 november vindt de eerste van drie bijeenkomsten plaats rond het bekroonde boek(je) 'Geloven tegen beter weten in' van Wil van den Bercken. 
Over dit boek: ook gelovigen moeten zich intellectueel kunnen verantwoorden voor hun levensbeschouwing, maar geloof is niet de uitkomst van logische redenering. Lees meer ...


 
Aandacht helpt: samen koken
In november zal door een aantal gezinnen in Bussum een Kookworkshop programma worden gehouden voor en met de vluchtelingen uit Crailo.
Het idee van Meet & Eat à-la Apeldoorn, maar nu met de vluchtelingen uit Crailo als Chef achter het fornuis bij de mensen thuis. Dit Bussumse initiatief zal worden geëvalueerd en er wordt hieruit lering getrokken en tips & tracks gegeven.
Volgende maand komt  een nieuw initiatief voor Meet & Eat bij de Hilversummers thuis op de agenda.


 
Ghana Gangers: wijnproeverij
 

Donderdag 19 november gaan wij (de GhanaGangers) een wijnavond organiseren met de hulp van Erik Verkerk en Maarten Bekker. Zij zijn beiden lid van de wijnclub “Samen op Wijn”, de naam is een knipoog naar de “Samen Op Weg”-tijd waarin de wijnclub is ontstaan. Erik en Maarten zullen diverse wijnen voorzien van tekst en uitleg en u leren om goed te proeven. Lees meer ...

Gesprekskring Zuiderheide
Het motto van de gesprekskring op Zuiderheide van donderdag 12 november is ‘Balans opmaken’. We zullen tot tien verschillende terreinen van ons leven benoemen en daarbij steeds bekijken wat we daarin ondergaan hebben of zelf actief veranderd hebben. Lees meer ...


Kindercatechese 15/11 met de fiets!


De tweede bijeenkomst van de Kindercatechese is zondag 15 november. Vergeet niet om op de fiets te komen. We verzamelen bij de kerk om ongeveer 9.50 uur en zullen rond kwart over 11 weer terug zijn. We gaan een aantal kerken bezoeken in een wijk van Hilversum. Het is niet ver fietsen hoor!
Graag even opgeven bij bonny.remveldstra@upcmail.nl in verband met begeleiding.
We zien je graag!
Anke, Corine, Janneke, Bonny
 
The Story
Op zondag 8 nov. a.s. vindt in Kortenhoef (RK-kerk) de Nederlandse première plaats van 'The Story'', een reli-musical uit de VS.
Het stuk wordt uitgevoerd door het koor 'Inspiration', dat ook enkele malen aan onze eredienst heeft meegewerkt. Ze worden begeleid door de band van Pim Philipse, Sound4Life.
De doorlopende teksten in dit avondvullende stuk zijn vertaald en bewerkt voor de Nederlandse situatie door Erik van Halsema.
De toegang bedraagt 8 Euro - kinderen tot 12 jaar gratis.

Stilteruimte


 Sinds de verbouwing hebben wij een prachtige stilteruimte gekregen, in wat vroeger de voorhal was. Een ruimte die nog nadere aankleding nodig heeft, maar die nu al heel geschikt is voor meditatieve vieringen in kleine kring.
Nu het vernieuwde gebouw een paar maanden open is, is het moment gekomen om te gaan nadenken over het verdere gebruik van de stilteruimte. Lees meer..

Insturen copy naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl