Van Koesveld Financiële Diensten - financieel adviseur voor particulieren en bedrijven

 

E-mailnieuwsbrief     december 2010

Nico_5075knip.jpg

   
Bel mij als u vragen
heeft op 06-29082610


Het einde van het jaar nadert en snel ook.
Alweer een jaar voorbij.
Nog snel even profiteren van 265 euro voordeel bij een zorgverzekering? Het kan. Een gratis TomTom bij een autoverzekering? Lees verder. Het vak van financieel adviseur wordt bepaald door kennis van de mogelijkheden en uiteraard goed onderbouwd advies afgestemd op uw persoonlijke wensen. Dat wordt door u goed gewaardeerd, blijkt uit de klantwaardering als beste hypotheekadviseur op Independer.
Hoogste in Nederland op dit moment, een 9,1! Dat vieren we graag met u. Bij elke hypotheekklant die u aanbrengt krijgt u van ons een Japans diner voor twee.

 

Let op als u nog een hypotheek wilt regelen. Per januari 2011 worden de maximale mogelijkheden wederom beperkt. Reageer op tijd als u nog wat wilt regelen, ook bij het aflopen van de rentetermijn kan dit probleem gaan spelen.


Gratis strooizout
Kom dit jaar gerust nog even bij ons langs om uw totale financiële zaken goed op een rijtje te zetten, fors te besparen en een beter inzicht te krijgen in uw financiële zaken. Van ons krijgt u een zak strooizout mee. Veiligheid voor alles.


Alvast een warm welkom in Barneveld, Nico van Koesveld

  

 

 

Inhoud


In deze nieuwsbrief:Zorgverzekering, laatste maand, maak kans op gratis polis

WOZ - bezwaar bijna altijd mogelijk

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering met 15% korting

Gratis TomTom bij nieuwe autoverzekering

Rente-afloopdatum hypotheek, gratis vastleggen bij VKH

Gratis Japans uit eten bij aanbrengen hypotheekklant

Tot 20% minder hypotheek mogelijk vanaf 2011

(woeker)Polis overzetten naar Brand New Day?

Totaalklant heeft hoge pakketkorting en vele voordelen

Rabobank en Interpolis, is dat optimaal advies?

RVS verdwijnt einde dit jaar, laatste kans, bel ons voor info

Naar boven      

 

Nog éénmaal zorg, bespaar veel met onze tarieven

 
Forse besparing mogelijk
Wij hebben diverse zorgzaken scherp op een rij gezet. U kunt zelf op onze site
koesveld.nl direct berekenen en alles bekijken. Ook de offerte krijgt u dan online. Tip, kijk niet naar wat u verzekerd heeft, maar wat u echt nodig heeft.

Gratis zorgverzekering
Laatste maand is er een scherpe actie bijgekomen. U maakt kans, als u zelf de offerte aanvraagt op een gratis zorgverzekering voor 2 personen tot een maximum van maar liefst € 3.500.


Hoogste korting doordat u zelf berekent
Wilt u het ons laten berekenen,
vul dan dit formulier in. Wij hebben voor u een keuze gemaakt uit een scala van aanbieders. Uiteraard scherpe premies met hoge collectieve kortingen.

Naar boven     

Beperking WOZ - bezwaar van tafel


U kunt bijna altijd bezwaar maken tegen de WOZ aanslag

Voor de WOZ geldt dat niet in alle gevallen bezwaar mag worden gemaakt tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Wat heeft de Hoge Raad onlangs beslist?

Wat vooraf ging. Omdat de vaststelling van de WOZ-waarde van een pand van invloed is op diverse belastingheffingen, is het van belang dat de waarde juist is vastgesteld. De vaststelling van de WOZ-waarde leidt dan ook tot vele bezwaarschriften en beroepsprocedures.

Vanaf 2005 is in de wet opgenomen dat wanneer de werkelijke WOZ-waarde van een pand slechts met een gering bedrag afwijkt van de vastgestelde WOZ-waarde, er geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden openstaan. Deze marge wordt de ‘Fierensmarge' genoemd.

Procedure bij de rechter. In deze procedure ging het over de waardebepaling van een woning. De gemeente Rotterdam had de WOZ-waarde van een woning vastgesteld op € 99.000,-. De eigenaar vond deze waarde te hoog. De gemeente en de eigenaar kwamen overeen dat de werkelijke WOZ-waarde     € 95.000,- was. Omdat de afwijking van € 4.000,- binnen de marge (die in dit geval 5% bedroeg) viel, heeft de gemeente de waardevaststelling van € 99.000,- gehandhaafd.

Wat zegt de rechter? Belanghebbende was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Uiteindelijk moest de Hoge Raad hierover oordelen. Volgens de Hoge Raad is de Fierensmarge in strijd met een protocol behorend bij het EVRM (Europees Verdrag van de Rechten van de Mens). Dit protocol regelt het ongestoorde genot van eigendom. Door deze margebepaling heeft een belastingplichtige geen redelijke mogelijkheid om de hoogte van de verschuldigde belasting te betwisten. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat de Fierensmarge buiten beschouwing moet worden gelaten zodat, in onderhavige situatie, de waarde van het pand op € 95.000,- moet worden gesteld.

Gevolgen. De WOZ-waarde heeft niet alleen gevolgen voor de onroerendezaakbelasting en de waterschapsheffing. De WOZ-waarde is ook van belang voor het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting. Daarnaast wordt vanaf 2010 in de schenk- en erfbelasting voor de waardering van een woning aangesloten bij de WOZ-waarde. Tot slot is de WOZ-waarde ook van belang of al dan niet mag worden afgeschreven op onroerende zaken wanneer deze in een onderneming zitten.

Het is voortaan mogelijk om ook voor geringe fouten in de waardevaststelling van een pand door de gemeente in bezwaar en later eventueel in beroep te gaan.

 De link om bezwaar te maken staat op onze site.

Naar boven    

 

Zakelijke rechtsbijstand met 15% korting


Sluit in 2010 af en krijg nu nog 15% korting op een zakelijke ARAG rechtsbijstandverzekering!

Sluit in 2010 nog zakelijke rechtsbijstandverzekeringen af en krijg 15% korting. Twijfelt u nog? Snelle beslissers ontvangen namelijk tot en met 31 december 2010 15% korting. Deze korting geldt voor het eerste verzekeringsjaar van de polis. Regel het nu!

Naar boven    

 

Gratis TomTom bij nieuwe autoverzekering


De gratis TomTom bij een nieuwe autoverzekering van Delta Lloyd loopt tot 15 januari 2011.

Klik hier als u offerte wilt.

Naar boven      

 

Hypotheektarieven explodeerden in de afgelopen weken


Zoals wij vorige maand aangaven, check uw hypotheekrente. Het advies in oktober bleek nog niet zo gek. Vele klanten hebben vroegtijdig de hypotheekrente verlengd tegen lagere tarieven.

Rente-afloopdatum hypotheek gratis vastleggen
De tarieven zijn intussen behoorlijk verhoogd. De onrust op de Europese kapitaalmarkt neemt behoorlijk toe. Neem nu maatregelen als binnenkort de rente bij u afloopt. Wist u dat u bij ons de rente-afloopdatum gratis kunt agenderen. Zo brengen wij u drie maanden vooraf op tijd op de hoogte van de mogelijkheden. Zo voorkomt u dat u op het laatste moment het te hoge aanbod van uw huidige bank moet accepteren. Dit aanbod geldt ook als uw hypotheek elders loopt. Klik hier voor gratis deelname.

 

Naar boven      

Koesveld = beste hypotheekadviseur. Gratis uit eten bij een nieuwe hypotheek

 

Gratis onbeperkt Japans eten bij een nieuwe hypotheek

Van Koesveld staat begin december 2010 bij Independer nummer 1 in Nederland als best gewaardeerde hypotheekadviseur met een waardering van 9,1. Daar zijn we toch wel trots op. Zolang onze waardering een 9 of hoger is, vieren we dit in de maand december met een bijzonder diner voor twee voor nieuwe hypotheken.

Dit aanbod geldt ook voor aanbrenger
Heeft u net een hypotheek geregeld? Geen nood, breng
ons een nieuwe klant, dan krijgt u het Japans diner voor twee. Het diner is een keuze voor de nieuwe hypotheekklant of de aanbrenger.

 

Naar boven   

 

Lagere inkomens tot 20% minder hypotheekmogelijkheden in 2011


Strengere hypotheeknormen 2011 beperken de mogelijkheden, vooral voor starters
De nieuwe inkomensnormen voor veilig lenen die voor volgend jaar gelden, betekenen dat het maximale leenbedrag voor de laagste inkomens fors omlaag gaat. Daardoor worden de mogelijkheden om een woning te kopen voor deze groep verder beperkt.

De grootse klappen vallen bij huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot € 40.000 euro bruto. Op basis van de nieuwe regels kunnen zij € 10.000 tot € 25.000,- minder lenen in vergelijking met dit jaar. Dit heeft forse gevolgen voor starters en voor mensen die hun hypotheek willen verlengen als de rente afloopt. Hierbij kunnen ze in de problemen komen, doordat ze minder kunnen lenen of alleen tegen aanzienlijk hogere kosten.

Volgens de Nibud-berekening kunnen huishoudens volgend jaar minder besteden aan woonlasten, omdat enkele vaste lasten zoals de zorgverzekering en het pensioen flink duurder worden. Voor de lagere inkomens betekent het dat er tot 20 procent minder geleend kan worden. De hogere inkomens kunnen zo'n 5% minder lenen.

Voor 1 januari 2011 aanvragen is hantering oude normen. Wees er snel bij als dit voor u van belang is.

Naar boven   

 

Spaarpolis = woekerpolis -> overzetten naar Brand New Day?


Voor omzetten naar banksparen is het nooit te laat.
Wij kunnen bestaande spaarpolissen, de bekende woekerpolissen omzetten naar banksparen. Met o.a. Brand New Day maakt u een goede en zeer voordelige keuze. Daardoor begint u direct te besparen op de onnodige kosten. Dat overstappen hoeft u niet zelf te doen, vaak zitten er behoorlijke financiële gevolgen aan vast als u fouten maakt. Goed advies en begeleiding is zeker nodig. De compensatie, vaak op het einde van de looptijd is hooguit een paar honderd euro.

Naar boven    

Totaalklant heeft meer voordeel

 

Als totaalklant profiteert u van vele voordelen.

Eén aanspreekpunt voor al uw financiële zaken. Steeds meer klanten komen er achter dat alle eenvoudige, maar ook complexe financiële zaken op één punt overzichtelijker geregeld kunnen worden. Uiteraard voorzien van een onafhankelijk en zuiver advies. Vaak gaat dit gepaard met hoge pakketkortingen. Uiteraard hoeft u uw zaken bij ons maar een keer uit te leggen. Dat is voor u en ons van belang om snel en kostenbesparend te kunnen werken. Dat is samenwerken met resultaat. Wij kennen u en u kent ons.

Maakt u er al voldoende gebruik van?

 

Naar boven   

 

 Is Interpolis onafhankelijk?

 
Behartigt de Rabobank het klantbelang echt bij (zakelijke)schade?

Vooral bij grotere schade gevallen zien wij de gevolgen van koppelverkoop bij de Rabobank, financieren en gedwongen verzekeren op een plek. Zijn uw belangen dan nog optimaal te behartigen? En als Interpolis, de vroegere dochter, dan niet wil meewerken? Welke pet heeft de Rabobank dan op? Wij kunnen niet ontkomen aan het beeld dat u als klant met een Rabobank totaaladvies, zeker met verzekeringen, niet optimaal gediend wordt met deze combinatie.

Vaak lijkt er ook de verboden koppelverkoop in het spel te zijn. Soms zijn de uitkeringen zwaar verpand aan de Rabobank en heeft u geen enkele zeggenschap over de uitkering bij schade. Een behoorlijk ondernemersrisico wat de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt. De nadelen van alles bij een partij onderbrengen is thans wel duidelijk en onder meer het verpanden zet de ondernemer helemaal klem. En de bank is makkelijk, die financiert geen verlies.

Mocht dit bij u ook zo zijn geregeld, trek dan bij ons aan de bel. Wij maken er werk van en zorgen ervoor dat deze zaken gescheiden worden.

Kies voor zuiver en gescheiden advies van financiële en verzekeringszaken en de zeggenschap waar deze onder gebracht worden. Zo voorkomt u koppelverkoop en verstrengelde belangen die in uw nadeel kunnen werken.

Barnseweg 114 - 3771 RP - Barneveld - www.koesveld.nl -  Tel. 0342-424242 - info@koesveld.nl