KRABBEL jaargang 5, juni '13
 
 
 
 
Fredrik Hendriklaan 254 Telefoonnummer:
070-3559061
  
 
Bakkie Fietsen
 
 
stukken voor de volgende krabbel kun je sturen naar:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UITNODIGING ALV HVHW
Beste Leden van HVHW,

Namens het algemeen bestuur wil ik jullie uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 26 juni 2013 van 20:00-22:00 bij TRIAS.
 
Hieronder vind je de agenda van de ALV.
 
Agendapunt tijdens deze vergadering is het benoemen van ereleden en/of leden van verdienste. Suggesties voor deze benoeming kunnen worden doorgegeven aan het bestuur via: voorzitter@hvhw.nl.

Met vriendelijke groeten,

Ernstjan van Dam
Voorzitter HVHW
 
Agenda
Datum: woensdag 26 juni 2013
Locatie: TRIAS

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Voordracht nieuwe leden dagelijks bestuur en algemeen bestuur
  • Peter van den Bos (h.t. secretaris) wordt voorgedragen als voorzitter van de Technische Commissie en lid van het algemeen bestuur. Peter zal zijn secretaris functie binnen het dagelijks bestuur neerleggen.
  • Gitte Kloek wordt voorgedragen als secretaris van het dagelijks bestuur
 4. Peter van Gastel wordt voorgedragen als lid van het dagelijks bestuur
 5. Notulen ALV november 2012
 6. Uitreiken van clubrecord certificaten
 7. Benoeming van ereleden en/of leden van verdienste
 8. Jaarverslag seizoen 2012-2013 (is vanwege de bestuurlijke wisselingen nog niet af, volgt in de ALV van november 2013)
 9. Financieel jaarverslag seizoen 2012-2013 (wordt uitgedeeld tijdens de vergadering)
 10. Verslag kascontrolecommissie
 11. Begroting seizoen 2013-2014 en vaststellen contributie 2013-2014
 12. Verkiezing kascontrolecommissie boekjaar 2013-2014
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
Indien je niet aanwezig kunt zijn op de ALV kan een afmelding worden gestuurd naar de secretaris: secretaris@hvhw.nl.
 
Locatie Trias
Parkeren doe je op de parkeerplaats bij de tramhalte.
Vervolgens loop je via voetpad, door het hek aan de rechterkant, naar de kantine van Trias. Google maps: http://goo.gl/maps/2MqVK
 

Uitgebreide verhalen vind je op www.hvhw.nl
 
De redactie bestaat uit: ???
u kunt contact met ons opnemen via: redactie@hvhw.nl
 
e-mailadres wijzigingen doorgeven via: ledenadministratie@hvhw.nl