KRABBELextra jaargang 3, mei '10
 
De zomertraining is al in volle gang!
klik hier voor het hele overzicht!
 
 
HVHWeetjes

- HVHWeetjes kun je sturen naar redactie@hvhw.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stukken voor de volgende krabbel dienen binnen te zijn vóór:
28 juni 2010
Je kunt ze insturen naar:
redactie@hvhw.nl
 

Beste clubgenoten,
 
Op jouw scherm staat wederom een nieuwe krabbel. In deze krabbel onder andere de aankondiging van de ALV. Ook staat er informatie over activiteiten die op korte termijn wel (of niet) zullen plaatsvinden.
 
Tot de 2e juni!
 
Algemene Leden Vergadering Woensdag 2 juni
Beste HVHW-er,
 
Graag nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Je bent welkom op woensdag 2 juni om 20.00 uur in de kantine van TRIAS, direct achter de Uithof. In deze uitnodiging tref je de agenda aan en een routebeschrijving. We verwachten om 22:00 de vergadering te kunnen sluiten.
 
Waarom is het belangrijk dat je erbij bent? Een paar redenen:
1)         Je hoort hoe het met HVHW is gegaan in het afgelopen jaar; je kunt daarover vragen stellen en we eren onze toppers door certificaten uit te reiken voor de nieuw gereden clubrecords.
2)         We besteden dit jaar wat extra tijd om kritisch naar de vereniging te kijken. Vragen waar we aandacht aan besteden tijdens de ALV zijn:
a.       Past de manier waarop HVHW nu functioneert ontwikkelingen die bij onszelf en om ons heen plaatsvinden ?
b.       Moeten we de contributiestructuur aanpassen?
c.       Welke andere gevolgen voorzien we voor de organisatie en de financiën?
3)         Het is er altijd gezellig
 
Het bestuur zal de notulen van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag binnenkort op de website www.hvhw.nl publiceren (Klik op Clubinfo > Algemene Ledenvergadering > 2010). Hier kun je ook een toelichting op enkele agendapunten vinden en het jaarverslag. De financiële informatie geven we direct tijdens de vergadering. Als je vooraf financiële informatie wilt, kun je vanaf 26 mei de stukken opvragen bij onze penningmeester Arnoud Snellink. Stuur dan een mail naar penningmeester@hvhw.nl. Tot ziens op 2 juni!
 
namens het bestuur van HVHW,
Jordi de Vreede
Secretaris
 
Agenda ALV HVHW
 
 
Agendapunt
1
Opening en vaststelling agenda
2
Ingekomen stukken en mededelingen, nieuws rond de Uithof
3
Notulen ALV 26 september 2009.
Zie website
4
Uitreiking van certificaten van clubrecords
5
Benoeming ereleden, leden van verdienste
6
Jaarverslag , Zie website
7
Financieel jaarverslag. Wordt uitgedeeld tijdens de vergadering
8
Verslag kascontrolecommissie
9
Organisatie en beleid HVHW
·         Verenigingsanalyse incl. stand van zaken beleidsplan 2009 – 2012, presentatie door dagelijks bestuur
·         Voorstellen voorzitter (her)opgerichte evenementencommissie
·         Professionalisering sponsoring incl. kledingsponsoring, presentatie door sponsorcommissie
·         Vorm van verzelfstandiging van de in-line-skate sectie en van de short tracksectie: gedachtewisseling met de vergadering
 Zie website
10
Begroting seizoen 2008 – 2009 en contributievaststelling
11
Bestuursverkiezing
Zie schema in deze uitnodiging
13
Verkiezing kascontrolecommissie
14
Rondvraag
15
Sluiting
 
Toelichting bij Agendapunt 10, contributie
De KNSB heeft besloten de afdrachten van HVHW aan de bond te veranderen: voor actieve leden (ook kader) brengt de KNSB straks 5 euro in rekening. Dit betekent een aanzienlijke verhoging van de kosten voor HVHW, die we niet kunnen betalen uit de indexatie van de contributie. Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen met het bedrag dat nodig is om de verhoogde afdracht voor actieve leden aan de KNSB te kunnen betalen.
 
Toelichting bij Agendapunt 13 Bestuursverkiezing
Voor de volgende bestuursfuncties worden kandidaten gezocht. Trek je het lot van HVHW aan en meld je!
·         Secretaris – aftredend en herkiesbaar: Jordi de Vreede.
·         Penningmeester – aftredend en niet herkiesbaar: Arnoud Snellink.
·         Voorzitter Technische Commissie – Conrad Alleblas a.i.
·         Voorzitter Langbaan Commissie – aftredend en herkiesbaar: Paul Robijn
·         Voorzitter Jeugdcommissie – aftredend en niet herkiesbaar: Willem de Vries
 
Kandidaten voor deze functies kunnen zich melden tot het moment dat we met de vergadering beginnen bij Jordi de Vreede, secretaris. Het rooster van aftreden staat hieronder.
 
Rooster van aftreden
 
 
2008
2010
2011
 
Zetel
Functie
Huidig bestuur
 
 
 
1
Voorzitter
Rob Metkemeijer
 
RM
 
2
Secretaris
Jordi de Vreede
JdV
 
 
3
Penningmeester
Arnoud Snellink
AS
 
 
4
Bestuurslid
Voorzitter Technische commissie
Conrad Alleblas
CA
 
 
5
Bestuurslid
Voorzitter langebaancommissie
Paul Robijn
PR
 
 
6
Bestuurslid
Voorzitter shorttrackcommissie
Martin Kloor
 
MK
 
7
Bestuurslid
Voorzitter jeugdschaatscommissie
Willem de Vries
WdV
 
 
 
Overige commissies
(vertegenwoordigd in het bestuur via DB-leden)
 
Voorzitter sponsorcommissie
Martijn Buitenhuis
Voorzitter redactiecommissie
Hidde Schouten
Voorzitter in line skatecommissie
Hidde Schouten
Voorzitter evenementencommissie
Paul van Grieken
Voor de voorzitters van deze commissies is het gebruikelijk dat deze worden bevestigd door de ledenvergadering.
 
Routebeschrijving TRIAS
 
Adres
Jaap Edenweg 40
2544 NL Den Haag
 
Route
HSK Trias ligt naast de Uithof en is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer (Randstadrail 4) of de auto.
Vanaf de tramhalte/parkeerplaats ga je het voetpad op. Je ziet aan je rechterhand het parcours. Iets verder kun je via het hek het parcours op. Wanneer je links het parcours op gaat kom je vanzelf bij het clubgebouw. Let altijd op als je het parcours betreedt, het is mogelijk dat er een koers bezig is! zie ook http://www.hsktrias.nl/club/parcours .
 
Geen skate training op 2e Pinksterdag
Op 2e Pinksterdag (maandag 24 mei) zal er geen training georganiseerd worden.Iedereen wordt van harte aangemoedigd deel te nemen aan de fietstraining.
 
 
Zomerijs Heerenveen 26 juni. Wie gaat er mee?
Al zou je het niet zeggen als je nu naar buiten kijkt of naar buiten gaat maar het wordt zomer
 
Gezien de traditie die Heerenveen heeft om in de zomer ijs te maken willen wij als HVHW daar natuurlijk gebruik van maken. Het plan is om op zaterdag 26 juni af te reizen naar Thialf en om een idee te krijgen hoeveel HVHW-ers er mee willen wil ik graag het volgende weten:
- Wie gaat er mee?
- Ga je mee met een busreis of reis je individueel?
 
Zodra ik antwoord heb op deze twee vragen zal er een programma gemaakt worden en wordt, indien dit prijstechnisch aantrekkelijk is een bus besproken. Laat ook degene die ik wellicht vergeten heb een E-mail te sturen weten dat de mogelijkheid er is om mee te gaan. Graag voor zondag 23 mei een reactie.
 
Vriendelijke groeten,
Jeroen Jong
 
 
29 mei, (jeugd)skeelerwedstrijd in Rijswijk
De eerste wedstrijd ging helaas niet door regen. De 29e gaan we nu echt van start.
HVHW, IJVL, STGV en de Ooms skeelercup organiseren deze zomer een jeugdcompetitie voor skaters. Rijders van andere verenigingen kunnen zich ook aanmelden.

 
HVHW fietstocht maandag 24 mei (2e pinksterdag)
Op maandag 24 mei (Pinksteren) om 10.00 uur vindt de tweede HVHW fietstocht plaats. Verzamelpunt is de hoofdingang van Schaatscentrum De Uithof. De fietstocht staat open voor alle categorieën (pupillen tot en met masters) van HVHW. De wielrenners vertrekken stipt om 10.00 uur, dus zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent!
 
 
Thijs Smets excelleert op de pistes van Medemblik & Goes
In Medemblik werd verleden week het NK baan verreden. De week ervoor was er nog een reguliere wedstrijd.
Op beide wedstrijden in Medemblik heeft Thijs zich flink in de kijker gereden. In de eerste Medemblikse wedstrijd versloeg hij op de 500 meter de voor iedereen bekende Sjoerd Huisman en andere toppers.
Een week later, tijdens het NK reed de HVHW-er, die uitkomt voor het RAPS-team, consequent in de bovenste regionen.
 
 
Afgelopen woensdagavond werd de aanstaande topvorm nog eens uitgebreid getoond in Goes: Winst in de puntenkoers! De eerste belangrijke baanoverwinning voor Thijs.
 
 
Agenda

Maandag 24 mei
Zondag
29 mei
Woensdag 2 juni Algemene ledenvergadering
Zondag
6 juni
Zondag
18 juli
Zondag
29 augustus
 

Uitgebreide verhalen vind je op www.hvhw.nl
 
De redactie bestaat uit: Hidde Schouten en Kitty Morée
u kunt contact met ons opnemen via: redactie@hvhw.nl
 
e-mailadres wijzigingen doorgeven via: ledenadministratie@hvhw.nl