Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Juni 2016 nr. 23
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Groen lintje
 
Voedselbank collecte
 
600 jaar kerk
 
Vrijwilligers bedankt!
 
Herijkingavond
 
Dat gaat naar Den Bosch toe...
 
Woonunits voor dakozen
 
PGH zet adviseur ds. Wüllschleger in
 
 
Zondag 12 juni
 
Motto: 'Mijn ziel dorst naar God'
 
Aanvang: 10:00 uur
 
 
Voorganger:
 
Bethlehem Sterretjes
 
Toekomst PGH
De krimp van onze kerk maakt een herbezinning noodzakelijk. Denk u met ons mee? Lees meer ...
 
AK en kerk 2025
De Algemene Kerkenraad heeft maandag 23 mei...
 
Tuindag
Tuindag Bethlehemkerk zaterdag 11 juni om 9:00.
 
AGENDA
 
Zaterdag 11 juni
Tuindag Bethlehemkerk
09:00 - 12:00
 
Zondag 12 juni
Ds. Erik van Halsema in de Morgenster
 
Maandag 13 juni Evaluatiebijeenkomst lectoren
 
Dinsdag 14 juni
Overleg catechese 16+
 
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Woensdag 15 juni
Korenavond en boekpresentatie 'Zes eeuwen kerk in Hilversum' om 19:30 in de Sint Vituskerk
Vrijdag 17 juni Bijeenkomst LW
 
Zondag 19 juni Oecumenische viering
 
Save the date!
 
Vrijdag 1 juli
Avond voor alle vrijwilligers in Bethlehemkerk
 
Donderdag 7 juli
Herijkingsavond PgH
 
  Lied van de week

12 juni 2016 - Derde zondag na Trinitatis

LB 779 – In de ongerepte morgen

Wonno Bleij (1937-2011) schreef zowel de tekst als de melodie van dit lied dat oorspronkelijk als dooplied is bedoeld. Maar het heeft een veel bredere betekenis. In dit lied is de dag een beeld voor het gehele mensenleven. De tekst beschrijft de levensweg van geboorte tot de dood. De geboorte als een ‘ongerepte morgen’, als het duister licht wordt, de dood als ‘de avond die zal komen’.

 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Groen lintje
 
 

Op een zonnige middag in juni werden door GroenLinks ​ en de Gooi en Eembode ​zeven ​​mensen in het zonnetje gezet.
Onder hen Jogchum Kooi, actief lid van de Bethlehemkerk.
In een Gooi en Eembode van enige weken geleden was een oproep om mensen voor dat lintje te nomineren. ​
Jogchum is inmiddels in de PgH geen onbekende.
Met zonnepanelen op het dak van de Bethlehemkerk heeft hij baanbrekend werk verricht. Lees meer ...

 

 
Voedselbank collecte
Zelf kunnen eten terwijl een ander te tekort komt, geeft geen goed gevoel. Het behoort niet tot onze christelijke normen en waarden. Jezus kwam juist op voor wie er buiten viel. De voedselbanken in Nederand groeien explosief. Wat ooit begon als een lokaal initiatief is uitgegroeid tot een landelijke vereniging met heel veel vrijwilligers. De Voedselbank is erg blij met de steun die zij o.a. ontvangt van de kerken. Zij kan niet zonder. Op zondag 12 juni a.s. is de 3de collecte bestemd voor de Voedselbank. 

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Wijkraad van diakenen

 
 
 
600 jaar kerk in Hilversum
 
Dit jaar wordt feestelijk herdacht, dat in Hilversum 600 jaar geleden de eerste kerk in gebruik is genomen. De Raad van Kerken in Hilversum organiseert daarvoor op 15 juni a.s. een korenavond in de Sint-Vituskerk.
Daarvoor zijn alle koren, verbonden aan de kerken, die verenigd zijn in de Raad van Kerken in Hilversum, uitgenodigd mee te doen. Vele koren hebben daar enthousiast op gereageerd. Ook het projectkoor van de Bethlehemkerk doet mee.

 

 
Vrijwilligers bedankt!
Mensen die met hart en handen zich inzetten voor onze wijkgemeente en onze omgeving. Door te zingen, te poetsen, te luisteren, te organiseren, op te ruimen of op te bouwen, mee te denken, op te lossen, door creatief te zijn of feedback te geven, door koffie te zetten of theedoeken te wassen, onkruid te wieden of een bloemetje te brengen…
Dank u wel!
Om deze dankwoorden kracht bij te zetten nodigen we u allen uit voor een feestelijke avond op vrijdag 1 juli 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herijkingsavond: PgH breed
Op donderdag 7 juli is er een PgH gemeentebrede bijeenkomst over de herijking beleid PgH.
Ds. Louis Wüllschleger zal zijn rapport toelichten.

Begin juni heeft ds. Louis Wüllschleger zijn concept eindrapportage over de nota Herijking in de Algemene Kerkenraad (AK) gepresenteerd. Het rapport geeft een nieuwe kijk op de nota Herijking. De AK zal, uitgaande van het definitieve rapport, op 27 juni een besluit nemen over hoe het proces van herijking verder zal gaan.

Lees meer ...

 
 
 
 
Dat gaat naar Den Bosch toe...
 
 

Ook deze zomer organiseren we weer een gezellig uitstapje. Dit jaar gaan we op 20 juli naar 's Hertogenbosch.

Het kan met uw gratis reisdag of met 40 % korting als mee-reiziger. Het is de bedoeling om niet ver te lopen.

Na de treinreis zijn we toe aan een kop koffie met ‘’Bossche Bol’’.

Lees meer...

 
Goede buren: woonunits
De gemeente gaat zes tijdelijke woonunits realiseren voor mensen die nu geen dak boven hun hoofd hebben. Hier kunnen ongeveer acht daklozen begeleid wonen.

De woonunits komen te staan op het gemeentelijke binnenterrein nabij de rotonde Loosdrechtseweg, met de toegang tot het terrein naast drukkerij De Toekomst.

Lees meer…
 
PGH zet adviseur ds.Wüllschleger in
 
 

In verband met het vervullen van de vacature van predikant in De Morgenster is herhaaldelijk gesproken over het inschakelen van een onafhankelijke adviseur om het proces te begeleiden. Ook met betrekking tot de Herijking Beleids-uitgangspunten hebben sommigen aangedrongen op extern advies.

 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
 bij