Bethlehemkerk Nieuwsbrief
November 2016 nr. 38
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
The Story
 
Actie Voedselbank
 
Orthodoxe ketter
 
Iona pelgrimage
 
Instuif: Nanda Ego
 
Amnesty International
 
Herijkingsproces
 
Zondag 6 november
 
Motto: 'volgt'
 
Aanvang: 10:00 uur
 
 
Voorganger:
 
Bethlehem Sterretjes
 
Nieuwe wegwijzer
De digitale versie van de Wegwijzer 2016-2017 is beschikbaar voor de leden van de Bethlehemkerk. Lees meer ...
 
BijbelQuiz
Dit jaar kunt u weer uw Bijbelkennis testen tijdens de Bijbelquiz. Deze keer niet op de Bijbelzondag maar één week later en wel op zondag 6 november ’s morgens na de dienst.
 
Verslag Ghana reis
In de zomer van 2016 hebben 12 jongeren en 3 begeleiders uit de Bethlehemkerk een reis naar Pokukrom in Ghana gemaakt. Lees meer ....
 
 
 
AGENDA
Komende week:
 
Zondag 6 november
 
Maandag 07 november Bijeenkomst Moderamen

Dinsdag 08 november Ontspanningsmiddag voor senioren

Woensdag 09 november Sectieoverleg Zeeheldenkwartier

Donderdag 10 november Gesprekskring senioren
Bijeenkomst Iona pelgrims
 
SAVE THE DATE
Zaterdag 19 november
 
 
  Lied van de week
 
6 november 2016 – Achtste zondag van de herfst
 
LB 282 – Genesteld aan uw hart
Dit lied werd geschreven voor de wijding van Mattijs Ploeger tot priester van de Oud-Katholieke Kerk in 1999. De dichter Sytze de Vries (*1945) en de componist Christiaan Winter (*1967), beiden bevriend met Ploeger, gaven hem dit lied voor die gelegenheid. Ploeger had een promotiestudie afgerond over de kerk als eucharistische gemeenschap, anders gezegd: de kerk is daar, waar de Maaltijd van de Heer wordt gevierd.
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 

The Story: 4 november 2016

Op vrijdag 4 november wordt de verbouwde Bethlehemkerk het decor voor een bijzonder project: “The story”.
 
De Bijbel is onlangs weer verkozen tot het belangrijkste boek, maar voor veel mensen niet zo toegankelijk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actie Voedselbank
 
Het is weer zover: de jaarlijkse actie voor de voedselbank gaat van start, en wel op zaterdag 5 en zondag 6 november.
Elk jaar houdt de Diaconie in het kader van de dankdag voor gewas en arbeid een actie voor een diaconaal doel. Al verschillende jaren is dat de voedselbank. We zien dan ook met veel enthousiasme uit naar deze actie.
 
"Orthodoxe ketter"
We gaan iets bijzonders doen, namelijk verhalen lezen uit de onlangs verschenen bundel ‘de orthodoxe ketter en andere onmogelijke verhalen’ van Peter Rollins. Wie is hij en wat het gedachtengoed is van deze jonge denker die wel ‘een nieuwe Bonhoeffer’’ genoemd wordt.
 
 
 
 
Iona pelgrimage
 

In mei 2017 zijn we een week te gast bij de Iona Community op het eiland Iona voor de Schotse westkust.

Doel van de pelgrimage is om inspiratie te krijgen voor persoonlijk geloof en het leven van onze gemeente. Voor de duur van ons verblijf bij de Community zullen we deel uitmaken van de gemeenschap.

Lees meer ...

 
Instuif: Nanda Ego
Donderdag 17 november 2016 komt Nanda Ego. Zij is nauw betrokken bij de Stichting Duniya die als doelstelling heeft onderwijs en elementaire gezondheidszorg toegankelijk te maken voor de allerarmste kinderen in India. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amnesty brieven: 2de zondag

  
Amnesty International zet zich in voor de naleving van de mensenrechten, o.a. via acties voor de vrijlating van gewetensgevangenen.
vrijgelaten, krijgen zieke gevangenen medische verzorging of worden doodvonnissen omgezet of uitgesteld.
In de Bethlehemkerk kunt u iedere tweede zondag van de maand na afloop van de dienst brieven meenemen die u thuis aan autoriteiten kunt versturen. Als u een mailtje stuurt naar Els Vermij, ontvangt u deze brieven ook per e-mail. U kunt ze dan desgewenst aanpassen en per post of e-mail versturen.
 
Nieuwe fase herijkingsproces
De Algemene Kerkenraad heeft op 3 oktober bij acclamatie het advies overgenomen dat ds. Louis Wüllschleger schreef bij het herijkingsproces.
 
Kern van dat advies is dat in de toekomst identiteit en inhoud voor de kerk meer bepalend zullen zijn dan de geografie.

De eerstvolgende stap is nu het instellen van een taakgroep die dat gesprek over de inhoud gaat initiëren en stimuleren.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl