H2W | november 2015

H2W
H2W

In 2016 wordt in de USA weer de wereld grootste conferentie en ICT beurs in de gezondheidszorg (HIMSS) georganiseerd. Dit jaar zal het plaatsvinden in Sands Expo and Convention Center te Las Vegas van 29 februari t/m 4 maart. Heliview organiseert vanuit Nederland weer een VIP Studiereis. Tijdens deze VIP studiereis organiseert H2W weer de zeer succesvolle EPD flight tour. Tijdens deze flight tour maakt u kennis met de in Nederland opererende EPD leveranciers. Deze leveranciers verzorgen tijdens de flight tour een op maat gesneden presentatie van hun EPD. De deelnemers aan de flight tour krijgen dan in een besloten omgeving de mogelijkheid om vragen te stellen en zich verder te verdiepen in de EPD’s. Aanmelden van de flight tour gaat via de website van Heliview.

Voor meer informatie over HIMSS 2016 kunt u contact opnemen met H2W

H2W

GS1 Nederland werkt met implementatiepartners samen om GS1 standaarden te implementeren en projecten uit te voeren. H2W Facility is als onafhankelijk organisatieadviesbureau implementatiepartner voor projectmanagement en advies voor GS1 trajecten binnen zorginstellingen.

GS1 (not-for-profit organisatie) brengt zorginstellingen, hun leveranciers en logistiek dienstverleners bij elkaar door o.a. track en trace van (steriele) medische hulpmiddelen in de keten. Het doel is een efficiëntere keten door zorginstellingen internationale uniforme standaarden te bieden voor de identificatie en het vastleggen en delen van productgegevens:

- GS1 Barcode: codering van artikelen
- GS1 Data Source: centraal vastleggen van artikelgegevens en uitwisseling met klanten
- GS1 EDI: elektronische communicatie voor bestellen, leveren en factureren


Voor meer informatie over GS1 kunt u contact opnemen met H2W

H2W

Van Rijn kijkt naar vergoeding pgb’s.

Staatssecretaris Martin van Rijn bekijkt of er een ruimere compensatieregeling kan komen voor mensen die de dupe zijn geworden van de problemen met de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (pgb's). Het kabinet maakte vrijdag bekend dat het tussen de 15 en 20 miljoen euro uittrekt voor compensatie. Pgb-houders en hun zorgverleners zouden daardoor een eenmalige vergoeding kunnen krijgen als ze minimaal 66 euro schade hebben gelopen door het pgb-debacle. De bewindsman kijkt nu nog eens naar de hoogte van de uit te keren bedragen en onderzoekt of de drempel van 66 euro omlaag kan. Maatwerkoplossing Voor mensen die veel meer schade hebben geleden komt nog dit jaar een maatwerkoplossing, zei Van Rijn maandag in overleg met de Tweede Kamer. Onder meer SP, CDA , ChristenUnie en GroenLinks drongen er bij Van Rijn op aan nog eens naar de regeling te kijken. Sinds de Sociale Verzekeringsbank (SVB) begin dit jaar verantwoordelijk werd voor de uitbetaling van pgb’s, zijn er enorme problemen. Zorgverleners krijgen geregeld te laat of helemaal niet uitbetaald. De problemen zijn nog steeds niet helemaal opgelost. Van Rijn onderzoekt hoe het betalingssysteem kan worden verbeterd.

Lees meer...


NVZ wil efficiënter gebruik kwaliteitsindicatoren.

De administratieve lasten bij het verzamelen van gegevens voor indicatoren zijn te hoog. Doordat uitkomsten van behandelingen steeds vaker systematisch worden vastgelegd zijn veel van deze indicatoren overbodig. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vast in het nieuwste brancherapport 'Zorg toont'. In het rapport noemt de NVZ vier oplossingen om het gebruik van kwaliteitsindicatoren efficiënter en effectiever te maken. Volgens de NVZ worden vaker dan voorheen de uitkomsten van behandelingen gemeten. Hierdoor zijn veel structuur en procesindicatoren –tezamen goed voor 96 procent van alle indicatoren- wat de NVZ betreft overbodig geworden en kunnen dus vervallen. Aan de bron Daarnaast kan er vaker ‘aan de bron’ geregistreerd worden. Dat betekent dat de gegevens na een eerste registratie op meerdere plekken gebruikt kan worden. Dit voorkomt dubbel werk. Ook als het aankomt op uniformiteit van de registratie valt er volgens de NVZ winst te behalen. Door bij het registeren overal dezelfde werkwijze en coderingen te gebruiken wordt de effectiviteit verhoogd. De NVZ vindt bovendien dat kwaliteitsregistraties getoetst moeten worden op effectiviteit en doelmatigheid. Scherper inzicht in kosten en opbrengsten maken duidelijk welke registraties er werkelijk toe doen. Professionals Volgens de NVZ zijn met name die indicatoren effectief die met of door professionals zijn opgesteld.

Lees meer...

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl

 
Website H2W