Bethlehemkerk                                                   
December 2020 nr. 60
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Kerst vieren in coronatijd
 
‘Kerstverhaal door Hilversum Zuid’ 2020
 
Voedselbankactie:
Drive in Bethlehem op
zaterdag 12 december
 
Oliebollenactie:
Samen voor kerktechniek
 
De Levende Adventskalender:
ervaringen
 
Met Bach richting Kerst: Adventsmuziek
 
 Kerstverhalen met Maria (2):
rabbi en herder
 
Instuif in december
 
Stem op je favoriete Top2000 nummer
 
The Passion 40daagse: coronaproof paaswake en concert
 
Toekomstplannen Protestantse gemeente Hilversum, praat mee...
 
Actie ondersteuning wijkkas
 
A Taste of Christmas in de Bethlehemkerk Update
 
 
Zondag 13 december
(3e advent)
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'Licht in onze ogen'
 
 
 
Voorganger:
 ds. Aster Abrahamsen
 
 
 
Sterretjes
___________________
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 11 december
 
 
Zaterdag 12 december
 
 
 
Zondag 13 december
3e Advent met
 
ds. Aster Abrahamsen
 
Samen online koffiedrinken
 
 
Wandelen met Maria 
 
 
Vrijdag 18 december
 
 
Catechese & stercafé 
 
 
 
Zaterdag 19 december
 
Zondag 20 december
4e advent met
ds. André de Oude 
 
Samen online koffiedrinken (SOK) 
 
 
 
SAVE THE DATE
 

Zondag 13 december

Johannes 9: 1 - 41
 
Genezing van een blinde
 
In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen.....
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 4 nr.2
 
 
"Voor altijd verbonden"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 

 

Kerst vieren in coronatijd

Donderdag 24 december is het kerstavond. Een avond waarop we normaal gesproken de deuren wijd open zetten en veel mensen ontvangen die anders niet zo snel naar de kerk komen. Deze kerst is het anders. In de verwachting dat we met een beperkt aantal mensen mogen samen komen hebben we besloten de kerstnachtdienst twee keer te doen. U bent welkom om 19:30 of om 22:00. Beide kerstnachtdiensten zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl, zoals alle kerkdiensten. De diensten zijn aan elkaar gelijk, hoewel de oplettende kijker/hoorder toch enige verschillen zal opmerken. 
 
De kerstnachtdienst zal niet alleen vanwege het aantal mensen anders zijn, maar ook vanwege het niet mogen zingen samen. Wat is nu een kerstnachtdienst zonder zingen? Gelukkig hebben we daar iets op gevonden! Wordt u al nieuwsgierig? Welkom om deze avond samen licht in het donker te zoeken, en kerst te vieren zoals u het nooit eerder deed!
 
U kunt zich opgeven voor de Kerstnachtdiensten via Eventix t/m 23 december 18:00. 
De link komt binnenkort beschikbaar. We hanteren geen sectie-voorrang voor deze dienst. 
 
Kerstmorgen wordt een dienst rond het bekende kerstverhaal uit Lucas 2, met een twist. Kinderen zijn meer dan welkom! Grote mensen ook hoor! De adviezen van overheid en Protestantse Kerk in Nederland zullen t.z.t. bepalend zijn voor hoeveel mensen er kunnen komen. Dat is jammer, maar laten we beseffen dat we ook in deze omstandigheden kunnen vieren dat het Licht van Christus in de wereld schijnt.
We lezen met de kinderen Johannes 1:1-18. Na het deel voor de kinderen gaan zij naar de kinderdienst om de geboorte van het kerstkind feestelijk te vieren. Daarna lezen wij Lucas 2:1-20 en staan in de overdenking stil bij ‘John meets Luuk’.
 
U kunt zich opgeven voor de Kerstmorgendienst via Eventix t/m 24 december 12:00. 
De link komt binnenkort beschikbaar. We hanteren geen sectie-voorrang voor deze dienst.
 

‘Kerstverhaal door Hilversum Zuid’ 2020

De kerstwandeling ‘kerstverhaal door Hilversum Zuid’ kan dit jaar (vanwege de corona maatregelen) niet gehouden worden zoals de afgelopen 4 jaar. Het netwerk Hilversum Zuid (1215) laat jullie graag weten dat het ‘Kerstverhaal door Hilversum Zuid’ in een andere vorm ook dit jaar door zal gaan. Het wordt een puzzeltocht door de wijk. Bij 17 locaties komt er een afbeelding van een kerststal te staan met daarbij een letter. Deze letters vormen samen een zin. De puzzeltocht start op 14 december en je kunt wandelen en zoeken tot en met woensdag 6 januari 2021 (driekoningen). Vind jij alle kerststallen bij de locaties in de wijk? Bij de locaties zoals de benzine pomp etc, liggen kerstkaarten die u met een groet bij een buurtbewoner in de brieven bus kan doen. Op de scholen zullen deze kaarten aan de leerlingen worden meegegeven.
De Bethlehemkerk begon met dit blog in de veertigdagentijd. Het eerste bericht van Mieke van der Veen ging over recepten voor de vastentijd onder de noemer ‘Niet snoepen, toch iets lekkers’. De adventstijd was in Bachs tijd in Leipzig ook een vastentijd, een tijd van inkeer en bezinning. Ook nu merken we daar nog iets van in de Bethlehemkerk: de liturgische kleur voor advent is paars en er klinkt in deze periode geen glorialied.
 
In Leipzig mocht in de adventsperiode geen concertante kerkmuziek klinken na eerste advent. Bach schreef in zijn Leipziger periode (vanaf 1723) geen cantates voor deze tijd (eerder had hij in Weimar nog wel cantates voor de andere adventszondagen geschreven, maar die heeft hij grotendeels omgewerkt voor andere kerkelijke zondagen). Bach gebruikte deze ‘rustige’ periode voor het componeren van zijn vele cantates voor de feestdagen rond Kerst (destijds drie kerstdagen!), Nieuwjaar, Epifanie (Driekoningen) en alle tussenliggende zondagen. Na deze verstilde tijd volgde ‘een ware explosie van feestelijke muziek’, aldus de dirigent en Bachkenner John Eliot Gardiner in zijn boek Bach. Muziek als een wenk van de hemel (Amsterdam, 2014, p. 382). 
 
Tijdens de adventsperiode was het in Leipzig dus stil. Ik vind die ‘adventsstilte’ uit Bachs tijd wel een mooie gedachte. Tegelijkertijd zou ik er wel veel moeite mee hebben om niet naar muziek te kunnen luisteren, juist in deze periode....
 

Kerstverhalen met Maria, deel 2:

Rabbi en herder

Buiten wordt het steeds kouder en donkerder en langzaam zijn we op weg naar Kerst. Om deze adventsperiode een beetje te verlichten zal er elke week een kerstverhaal verschijnen voorgelezen door Maria. Er zullen verschillende soorten verhalen passeren. Het ene wat luchtiger, het ander wat serieuzer van aard.
 
Nieuwsgierig naar het verhaal van deze week? Pak er een lekker kopje thee, koffie of warme chocolademelk bij, ga er lekker voor zitten en luister maar! 
 

Instuif in december

Elke eerste en derde woensdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur is er instuif in de Bethlehemkerk. Dat betekent dat u zonder lid te zijn, zonder contributie te betalen, kunt instuiven, zo maar binnenlopen. 
 
Op woensdag 16 dececember is er een Speciale Kerst Instuif. Er zullen een aantal mooie kerstverhalen verteld worden en natuurlijk is er iets lekkers bij de koffie.
 

Stem op je favoriete nummer in Top 2000:

Het kan nu nog!
 
Welk nummer wil jij horen in de Top 2000 Viering? Op vrijdag 18 december wordt vanuit de Regenboogkerk de Hilversumse Top 2000 Viering live uitgezonden. Geheel te volgen via de livestream. De bands Nice Choice en Home verzorgen de muziek. Stem alvast op jouw favoriete nummer!
 
Alles draait in deze Top 2000 viering om het thema It’s a wonderful world. In een setting zoals die van de Beste zangers spelen de bands allerlei songs. Songs vol hoop op een mooie wereld. En ook songs vol weemoed. Gevoelens die het jaar 2020 met alle bijzondere gebeurtenissen oproept. Stem voor 15 december.
 

 
The Passion 40daagse: coronaproof paaswake en concert
 
The Passion 2021 komt naar u toe! In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag organiseert de Protestantse Kerk, samen met lokale kerken, laagdrempelige Passionwakes en intieme concerten: The Passion 40daagse. Doet uw gemeente mee?
De Passionwakes - toegankelijke paasbijeenkomsten rond een replica van het bekende Passionkruis - en concerten worden tijdens de Veertigdagentijd door het hele land georganiseerd: een unieke kans om het verhaal van Pasen te delen in uw dorp, stad of wijk. 

#ikbenervoorjou

Het thema van The Passion 40daagse is #ikbenervoorjou. Dit thema vraagt ons stil te staan bij de vraag wat het betekent dat Jezus er voor ons wil zijn, én voor wie wij er willen zijn. Tegen wie zeggen wij: #ikbenervoorjou
 
 

Toekomstplannen Protestantse gemeente Hilversum, praat mee...

Geen dik plan. Maar wel een plan boordevol ideeën voor de toekomst van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). Wil je hier meer over weten? Doe mee met de informatiesessies over het Beleidsplan 2020 en verder. De sessies bestaan uit zoom-bijeenkomsten en telefoonsessies.
 
PgH 2020 en verder - Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen
 
In de komende tijd worden deze beleidsvragen, die ook online te lezen zijn, besproken in diverse taakgroepen en in de wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk. We verzamelen de reacties en er volgt een uitwisseling met de gemeente in februari 2021.
Graag willen we alle gemeenteleden nog meer betrekken bij de gesprekken. U bent dan ook van harte uitgenodigd om zich te melden wanneer u graag mee wilt praten over een of meerdere kernthema’s. Stuurt u dan spoedig een mailtje naar de scriba’s: scriba@bethlehemkerk.nl     
Ook wordt iedereen uitgenodigd om schriftelijk te reageren op de vragen. De keuze is vrij in op welke vragen u wilt reageren.
U kunt uw reactie sturen naar scriba@bethlehemkerk.nl
Het beleidsplan en de vragen zijn te lezen op www.pknhilversum.nl
 
 
 
Actie ondersteuning wijkkans
 
Beste gemeenteleden,
 
Afgelopen week heeft u bij de Rond de Bethlehemkerk een brief ontvangen met acceptgiro voor de actie ondersteuning wijkkas. In de brief kunt u lezen hoe het huishoudboekje van de wijkkas er uit ziet en waarom uw bijdrage belangrijk is.
 
In maart zijn we noodgedwongen over gegaan naar on-line vieringen. Om dit zo goed mogelijk te verzorgen hebben we investeringen gedaan in de techniek, zodat iedereen de zondagse eredienst vanuit huis kan volgen en beleven. Onder deze speciale omstandigheden vragen wij u daarom, als u het kunt missen om een extra bijidrage. Wellicht heeft u afgelopen maanden het collecte geld opgespaard en bent u bereidt daardoor een extra schenking te doen.
 
Deze actie wordt van harte bij u aanbevolen
 
Namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters
Koos van Vliet, penningmeester
 
 
 

A Taste of Christmas in de Bethlehemkerk Update

Op zaterdag 12 december vindt het online kerstevenement ‘A taste of Christmas’ plaats, georganiseerd door wijkgemeente Diependaal en Vitamine G. Van 15.00 tot 16.00 uur richt het evenement zich op kinderen en tieners met een onvergetelijk visueel schouwspel. De Zandprinses vertelt op betoverende wijze met zand en licht het verhaal van de geboorte van Jezus. Ook ga je zelf aan de slag om vanuit zand iets heel moois te maken.
 
Meer informatie vindt je op www.atasteofchristmas.nl. Je kunt je helaas niet meer opgeven voor dit event.
 
Maar: als je dit evenement samen met andere kinderen en tieners (max 30) in de Bethlehemkerk wil meemaken: dat kan nog wel! Geef je dan op via christa@glw11.nl . Dan zorgen wij ervoor dat er voor jou materiaal in de kerk klaarstaat. Het belooft een mooi avontuur te worden, waarvoor je ook vrienden of buurkinderen kunt uitnodigen om mee te doen. Zij moeten zich dan opgeven. Ouders blijven thuis in verband met corona.
 
Als je nog vragen hebt, mail dan naar  Aster Abrahamsen (dominee.abrahamsen@live.nl ) of Christa Christa@glw11.nl
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl