Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #6 - 06/06/2019

Afsluiten schooljaar én welkom
voor nieuwe bruggers
 
Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
De tijd vliegt voorbij. Hemelvaart ligt alweer achter ons en Pinksteren staat voor de deur. De laatste fase van het schooljaar is aangebroken. De examenperiode is voorbij. We kijken uit naar 12 juni, de dag van de examenuitslag. De examens zijn goed verlopen, er waren geen bijzonderheden. Vorige week was ik aanwezig bij het feestelijke eindexamengala op de Stein. Een maand eerder was ik bij het gala op de Mink. Ik vind het bijzonder om te zien hoe in een periode van vier tot zes jaar leerlingen veranderen van jonge, soms nog onzekere brugklassers in zelfbewuste jongvolwassenen. Het is een voorrecht om als school een rol te mogen spelen in deze ontwikkeling.
 
Geen verlof voor vervroegde vakantie
 
Elk jaar ontvangen wij verlofverzoeken van gezinnen die eerder op zomervakantie willen. Hoewel het misschien geen probleem lijkt om alvast naar de zon te gaan wanneer er voor de leerlingen nauwelijks nog activiteiten zijn, is de leerplichtwet er heel duidelijk over: dit zogenaamde luxe verlof is niet toegestaan. De leerplichtambtenaar neemt steekproeven op scholen om de wet te handhaven.

Het ophalen van het rapport op vrijdagochtend 19 juli is de laatste verplichte schoolactiviteit voor alle leerlingen. De rapporten worden uitgereikt door de mentor. Schema met tijdstip van ophalen per klas volgt. Alle leerlingen zijn verplicht zelf hun eigen rapport op te halen, waarna zij heerlijk van een welverdiende vakantie kunnen gaan genieten. Mocht uw zoon of dochter niet in staat zijn het rapport op 19 juli op te halen, dan wordt u verzocht zijn of haar afwezigheid te melden aan de afdelingsassistent.  
 
Nieuwe bruggers
Terwijl de huidige bruggers nog druk bezig zijn om hun eerste jaar goed af te ronden, staan de nieuwe bruggers alweer te popelen om te beginnen.

Op woensdagmiddag 3 juli komen de groep 8’ers kennismaken met hun aanstaande klasgenoten en brugklasmentor.  

Onze nieuwe bruggers krijgen een uitnodiging in de bus voor deze kennismakingsmiddag op 3 juli. Het ontwerp van deze uitnodiging is tijdens de jubileummaand mei (Maand van creatie) gemaakt door één van onze eigen leerlingen: Oksana!

We starten het nieuwe jaar met 158 nieuwe leerlingen. We zijn er blij mee dat zo’n mooi aantal kinderen en ouders vertrouwen in onze school heeft en kijken uit naar een prettige en succesvolle samenwerking. 
 

 
Certificaat voor begeleiding startende docenten
Op 28 mei heeft het Minkema College voor zijn begeleidingstraject voor startende leraren (BSL-traject) een certificaat behaald. Een auditpanel beoordeelde of het Minkema College zijn begeleidingstraject goed op orde heeft. Het panel kwam unaniem tot de conclusie dat het Minkema College het BSL-certificaat ruimschoots verdient.
 
Examennieuws
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van het examen. Bij Basis en Kader bestond het totale examen uit 2 delen, het CSPE (Centraal Schriftelijk Praktijk Examen) en het CSE (Centraal Schriftelijk Examen). De Mavo kent alleen het CSE. Alles is prima verlopen! Alle leerlingen hebben het volledige examen gemaakt, er waren gelukkig geen afwezigen.

Het wachten is nu op de resultaten. Op woensdag 12 juni a.s. wordt de normering per vak bekend gemaakt: een spannend moment. Voor mentoren, de administratie, afdelingsleiders leerjaar 4 en het examensecretariaat wordt dit een drukke dag. Voor elke individuele examenleerling moet worden bepaald wat het eindresultaat is.

We hopen natuurlijk op veel direct geslaagden; het kan echter ook zo zijn dat leerlingen (nog) niet geslaagd zijn en zich moeten gaan voorbereiden op een herkansing (of definitief gezakt zijn). De examenvergadering komt dan met een voorstel welk vak herkanst zou kunnen worden, je mentor bespreekt dit natuurlijk met de leerling. De herkansingen vinden direct plaats in de week van 17 juni, nadere informatie hierover volgt uiteraard.

De geslaagden worden op 12 juni om 17.00 uur op school verwacht om hun voorlopige cijferlijst op te halen en de felicitaties in ontvangst te nemen. Om 19.00 uur verwachten we de gezakten voor nader overleg. Alle benodigde informatie over de werkwijze op deze dag is inmiddels per brief met betrokkenen gedeeld. 
 
Boeken schooljaar 2019-2020
 
Wat moet je doen om volgend schooljaar met de goede boeken in de klas te zitten? 

We hebben even alles helder voor je op een rijtje gezet!
 
 
 
Nieuws van het decanaat
Bijna alle keuzes die onze leerlingen dit jaar moeten maken, zijn gemaakt. De ouderavonden die waren georganiseerd om uitgebreid voorlichting te geven over de mogelijkheden, zijn heel goed bezocht. Bijna alle ouder(s)/verzorger(s) zijn samen met hun kind aanwezig geweest. De resultaten op het overgangsrapport blijven natuurlijk wel leidend voor een definitieve plaatsing in het volgend schooljaar met de gewenste keuzes.

Onze examenkandidaten staan inmiddels (bijna) allemaal ingeschreven bij een vervolgopleiding. Een groot aantal examenkandidaten mavo 4 blijft op het Minkema College, want zij stromen door naar havo 4.
 
Minkema 100!
In verband met het jubileum van het Minkema College vinden er 10 maanden lang bijzondere activiteiten plaats voor onze leerlingen, ouders, medewerkers. In april stond de aarde centraal met o.a. een bezoek van André Kuipers en een duurzaamheidswedstrijd. Mei stond in het teken van creativiteit, waaronder het ontwerpen van de uitnodiging voor nieuwe bruggers en een libdub met de huidge brugklasleerlingen! Inmiddels zijn wij in juni - de maand van innovatie - beland!
Winnaars op bezoek bij directeur Onderwijs om hun ideeën te bespreken
 
Bas, Nora en Loes bedenken het beste duurzame idee
Op maandag 8 april werd na de lezing van astronaut André Kuipers de aftrap gegeven voor de duurzaamheidswedstrijd. Wat kunnen wij zelf doen om ons in te zetten voor onze aarde? Zowel het idee van Loes en Nora (5vwo) als Bas (1gymnasium) is door de jury uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd. Hun ideeën hadden allebei te maken met het scheiden van afval.
 
 
Virutal Reality
Op 18, 19 en 20 juni gaan de tweede klassen mavo/havo en havo/vwo kennis maken met Virtual Reality. Virtual Reality betekent letterlijk vertaald: virtuele of gesimuleerde werkelijkheid. Virtual Reality kun je met een VR bril ervaren. 3D effecten en volledige 360 graden beelden geven je het gevoel dat je werkelijk middenin de actie zit. In het speciale VR lab van Vrinschool gaan leerlingen aan de slag en ontdekken Virtual Reality op interactieve wijze. Ze gaan op wereldreis, maken een design in VR en leren samenwerken in VR.
 
 

 
Jubileumfeest 26 september
 
Op 26 september is er een groot jubileumfeest voor al onze huidige leerlingen. Ook de leerlingen die dit schooljaar examen hebben gedaan zijn van harte welkom.

Het belooft een groot spektakel te worden met hele grote artiesten! Wie dat zijn, maken we binnenkort bekend, maar zet de datum alvast in je agenda!

Het feest vindt plaats in Brothers te Bunnik. Vanaf de Minkemalaan rijden er gratis bussen van en naar de locatie. Een kaartje kost € 5,50 (inclusief 2 consumptiemuntjes). Binnenkort start de kaartverkoop.

De tijden zijn:
  • 19.00 - 23.00 uur (klas 1 - 3)
  • 20.30 - 00.30 uur (klas 4 - 6)
De dag na het feest (27 september) mogen de leerlingen later beginnen. De exacte starttijd van de lessen wordt nog gecommuniceerd.
 
Reünie Minkema College op 2 november 2019
Op de foto: de heer F.A. Minkema
 
 
Bij een 100-jarig jubileum mag een reünie natuurlijk niet ontbreken! Op zaterdag 2 november 2019 is het zover. De reünie is voor alle oud-leerlingen en (oud-)medewerkers van het Minkema én haar voorlopers (HBS Minkema, RSG F.A. Minkema, St Jozef scholengemeenschap en Ambachtsschool LTS). We kijken er naar uit om er samen een onvergetelijke dag van te maken. Meer informatie op de speciale reüniewebsite.

 
 
 
 
Agenda
10/06: Tweede Pinksterdag
12/06: Uitslag examens bekend
17/06: Start 2e tijdvak examens
20/06: Virtual Reality
 
Nieuwsbrief #6, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.