6 augustus 2018
 
 Een andere koers
Groninger Blaarkop Duurzaam Vlees Boerderij Blog
Ondernemen is keuzes maken

En wij hebben een keuze gemaakt. We hebben besloten de webwinkel vooralsnog niet weer te openen. Waar wij begonnen met de webwinkel als kernonderdeel van ons bedrijf, vanzelfsprekend naast het houden van en verzorgen van de koeien, heeft ons bedrijf zich geëvolueerd naar een veel bredere en diepgaandere bedrijfsvoering. Wij zijn op de achtergrond al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van een natuurboerderij, waarbij wij de focus willen gaan leggen op de verdere ontwikkeling van de duurzame veehouderij, volledig natuurinclusief.
 
Wij hebben gemerkt dat de webwinkel voor ons vooral een last is geworden, een ‘blok aan ons been’ in plaats van een inspirerend en waardevol onderdeel van ons bedrijf. Het ontneemt ons de mogelijkheid om de juiste focus te kunnen leggen. Het is een drastische keuze, maar het is de juiste keuze. Wij hebben geen gebrek aan vraag gehad: ons klantenbestand bleef groeien met volop positieve reacties. Maar als het voor ons niet blijkt te werken, is loslaten het enige juiste. Waar de brand in Leutingewolde ons dwong de webwinkel ‘on hold’ te zetten, heeft de pauze ons de kans gegeven om goed na te denken over wat we écht belangrijk vinden en over hoe wij Eytemaheert verder vorm willen geven. De locatie in Leutingewolde zou ons de mogelijkheid hebben geboden de logistiek rondom de webwinkel (voorraadbeheer, orderpicking, distributie) efficiënter in te kunnen richten. Maar dat vooruitzicht is letterlijk in rook opgegaan. Dit heeft een grote invloed gehad op onze keuze.
Knopen doorhakken is een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap, ook als dat betekent dat je ergens een punt achter zet.
 
Maar wees niet gevreesd: het betekent niet dat wij geen heerlijk duurzaam Blaarkop vlees meer zullen verkopen. Wij geloven in ons product, zeker omdat wij heel erg geloven in de manier waarop wij onze koeien houden, aan de positieve bijdrage die wij leveren aan de natuur en de biodiversiteit, aan het instandhouden van dit prachtige runderras. 
Wij leveren vlees aan een aantal horecabedrijven én wij gieten de verkoop aan particulieren in een ander jasje. Na de zomer zullen we de vleesverkoop weer op gaan pakken, in verschillende vormen. We denken nu aan het opstellen van inschrijflijsten voor het kopen van een pakket aan Blaarkopvlees, de klanten kunnen dit dan bij ons komen afhalen tijdens een gezellige middag, bijvoorbeeld iedere maand (afhankelijk van de slachtrijpheid van de koeien). Zo combineren we duurzaam vlees met duurzame klantenrelaties. Door middel van mail/app/nieuwsbrief/Facebook brengen we onze klanten op de hoogte van de verkoop. We beperken ons daarbij trouwens niet tot onze locatie in Drenthe, ook in het westen van het land (Wassenaar) zal er een afhaalpunt komen.
 
Ook staan wij zeer open voor meer samenwerkingen met horeca, waarbij wij heel graag restauranteigenaren en -koks willen uitdagen om hele koeien af te nemen om vlees zo duurzaam te verwaarden. Daarin toon je echt lef en kwaliteit met volop oog voor duurzaamheid als restaurant. Ben jij als particulier geïnteresseerd in het aankopen van een hele koe aan vlees, alleen of met een groep? Ook dat kan zeker, neem vooral contact met ons op.
De korte keten en traceerbaarheid zullen voorop blijven staan.
 
Wij kijken zeer uit naar de verdere ontwikkeling van Eytemaheert. We hopen je daarin mee te kunnen blijven nemen. We blijven uiteraard actief op social media, vooral op Facebook en Instagram. Want wat we zeker wél blijven doen is jullie allen betrekken bij onze activiteiten, de belevenissen op de boerderij en we delen graag waar wij voor staan en waar we naartoe groeien. Nu we deze keuze echt definitief hebben gemaakt voelen we ons bovenal blij en positief, dat zegt ons dat het goed is.
 
Ben jij geinteresseerd in een samenwerking, in welke vorm dan ook? Neem zeker contact met ons op.
 
 
Rechtstreeks van de boer                         Duurzaam kwaliteitsvlees    Grasgevoerd rundvlees