SEPTEMBER 2018
In deze Bijblijver
  • Peiling onder instellingen over anonieme deelname NSE 2019
  • Startbijeenkomst NSE 2019 verzet naar 9 oktober
 
 
Peiling onder instellingen over anonieme deelname NSE 2019
De tijdelijke adviesgroep waarin zowel de VSNU, VH, het ISO en de LSVb met een aantal (juridische) medewerkers van enkele universiteiten en hogescholen is om tafel gegaan om gezamenlijk het traject van de NSE 2019 opnieuw tegen het licht te houden. Ten behoeve van het draagvlak van de NSE is er in het kader van de besluitvorming behoefte om breder de posities te peilen onder de deelnemende instellingen. Daarom stuurt Studiekeuze123 deze week de CvB's en directies een brief waarin gevraagd wordt naar de mening over het al dan niet continueren van de mogelijkheid tot anonieme deelname van studenten aan de NSE. De NSE contactpersonen ontvangen een kopie van deze brief per mail.
 
Startbijeenkomst NSE 2019 verzet naar 9 oktober
De Startbijeenkomst NSE 2019 wordt verplaatst naar 9 oktober 2018. Zo hebben de CvB's en directies voldoende tijd om te reageren op de verstuurde brief en kan Studiekeuze123 voorafgaand aan de Startbijeenkomst een besluit nemen. Dit besluit bespreken we tijdens de bijeenkomst, net als de planning voor aankomend jaar. 
 
De Startbijeenkomst vindt in Utrecht plaats van 10:00 uur tot 12:30 uur. Er wordt vanaf 12:00 uur een lunch geserveerd. De exacte locatie volgt binnenkort. 
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan info@nse.nl.
 
We zien je graag op 9 oktober!
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je je onderaan deze mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.