WETGEVING 3 oktober - 30 november 2020
 
 
                      Selectie Wetgeving Belgisch Staatsblad+Arresten Grondwettelijk Hof 
                                                        

COVID-MAATREGELEN

Wet met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie
4 NOVEMBER 2020. - Wet met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 30/11/2020, bl. 84123

Heropening winkels, musea en zwembaden
28 NOVEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 29/11/2020, bl. 83924

Brusselse Regering en Verenigd College kunnen snel wetgevend optreden als er ernstig gevaar dreigt door Covid-19-pandemie
23 NOVEMBER 2020. - Ordonnantie tot toekenning van volmachten aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie naar aanleiding van de gezondheidscrisis ten gevolge van COVID-19., BS 25/11/2020, bl. 83050
23 NOVEMBER 2020. - Ordonnantie tot toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering naar aanleiding van de gezondheidscrisis ten gevolge van COVID-19., BS 25/11/2020, bl. 83051

Covid-19: Brussel verlengt avondklok tot 13 december
17 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 26 oktober 2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22 tot 6 uur op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 18/11/2020, bl. 81450

Omzendbrief griepvaccinatie
13 NOVEMBER 2020. - Omzendbrief nr. 689. - Griepvaccinatie : herziening van de prioriteiten met het oog op de bescherming van de meest kwetsbare mensen, BS 17/11/2020, bl. 81252

Premie van 3.000 euro voor Brusselse cafés en restaurants die door coronacrisis verplicht moeten sluiten
12 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 17/11/2020, bl. 81225.

Sociale verkiezingen: wetgever verlengt termijn om akkoord te sluiten over elektronisch stemmen of stemmen per brief
4 NOVEMBER 2020. - Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, BS 13/11/2020, bl. 80046

Uitstel tot 30 september 2021 voor rijopleidingen, rijexamens en terugkommoment
5 NOVEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 12/11/2020, bl. 79925

Onderwijs – verlenging herfstvakantie 2020
6 NOVEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van de herfstvakantie in 2020, BS 12/11/2020, bl. 79924

Toekenning uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan ziekenhuizen
30 OKTOBER 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, BS 12/11/2020, bl. 79879

Dringende tijdelijke maatregelen onderwijs n.a.v. de coronacrisis (IV)
30 OKTOBER 2020. - Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (IV), BS 10/11/2020, bl. 79757

Covid-19: herstart-overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd tot eind 2020
4 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 10/11/2020, bl. 79756

Vlaanderen: start civiele noodsituatie op 30 oktober 2020

30 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, naar aanleiding van de heropleving van het COVID-19 virus, BS 09/11/2020, bl. 79655

Covid-19: uithuiszettingen opnieuw verboden in Brussels gewest, behalve bij acuut gevaar voor veiligheid

4 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt, BS 06/11/2020, bl. 79541

Covid-19: Brusselse hotels en toeristische logies geen toeristentaks tweede semester 2020
29 OKTOBER 2020. - Ordonnantie houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19, BS 06/11/2020, bl. 79631

Uitoefening verpleegkundige activiteiten door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn omwille van COVID-19
6 NOVEMBER 2020. - Wet om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn, BS 06/11/2020, bl. 79630

Begraafplaatsen en lijkbezorging – wijzigingen door COVID-19
30 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, BS 05/11/2020, bl. 79299

Tijdelijke capaciteitsverhoging van vergunde crematoria in het kader van COVID-19
30 OKTOBER 2020. - Decreet tot het toestaan van een tijdelijke capaciteitsverhoging van vergunde crematoria in het kader van COVID-19, BS 04/11/2020, bl. 79137

Bijkomende maatregelen voor Brussel naast de federale maatregelen
3 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 03/11/2020, bl. 79105

Bevoegdheid lijncontroleurs tegen overtredingen coronamaatregelen op te treden
30 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM, BS 03/11/2020,  bl. 79104

Vanaf 2 november: aangescherpte maatregelen tot 13 december
1 NOVEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 01/11/2020, bl. 78924

Omzendbrief politionele handhaving van de genomen maatregelen
28 OKTOBER 2020. - Ministeriële omzendbrief GPI 94bis betreffende de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19 en inzake de politionele monitoring, BS 01/11/2020, bl. 78944

Omzendbrief bijzondere COVID-19-maatregelen personeel federaal ambt
28 OKTOBER 2020. - Omzendbrief nr. 686. - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de organisatie van het werk en de opvang van de kinderen bij (tijdelijke) sluiting van scholen, kinderdagverblijven en centra voor opvang van kinderen met een handicap, BS 30/10/2020, bl. 78449

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers bij sluiting school, kinderdagverblijf of opvangcentrum
23 OKTOBER 2020. - Wet tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind, BS 30/10/2020, bl. 78920

Nieuwe Vlaamse coronapremie voor cultuursector: de culturele activiteitenpremie
9 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een culturele activiteitenpremie in het kader van het noodfonds, BS 29/10/2020, bl. 78173

Federaal ministerieel besluit: vanaf 29 oktober: Restricties op cultuur, sport en shopping - de strengere Brusselse en Waalse regels blijven van toepassing.
28 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 28/10/2020, bl. 78132

Avondklok in Brussel, behalve voor wie gaat werken
26 OKTOBER 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot uitvaardiging van een avondklok van 22u tot 6u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 26/10/2020, bl. 77205

Brussels gewest biedt extra steun aan uitbaters van hotels en aparthotels
26 OKTOBER 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan hotels en aparthotels in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 26/10/2020, bl. 77202 Erratum BS 04/11/2020

Extra maatregelen Brussel bovenop de federale anti-coronamaatregelen
26 OKTOBER 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 26/10/2020, bl. 77196

Brusselse evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector kan tot 4 december 2020 nieuwe premie aanvragen
15 OKTOBER 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 23/10/2020, bl. 76979.

Covid-19 sinds 23 oktober 2020: Maximum 200 personen binnen. Profvoetbal en tennistornooi zonder publiek
23 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 23/10/2020, bl. 77108

Vaststelling  leidraad en na te leven protocollen heropstart van de sportsector
14 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19, BS 20/10/2020, bl. 76254

FOD Binnenlandse Zaken
18 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken, BS 18/10/2020, bl. 75339

Brussel Hoofdstedelijk Gewest
12 OKTOBER 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van 7 oktober 2020 houdende sluiting van de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13/10/2020, bl. 74107

WETSONTWERPEN

Stand van de door de Kamer van volksvertegenwoordigers aangenomen wetsontwerpen tijdens de 55e zittingsperiode 
Doc 55 – 0011/002 van 14/10/2020


PUBLIEK RECHT

UITVOERENDE MACHT

Wijzigingen KB 1 oktober 2020 ‘Regering-Benoeming’
15 OKTOBER 2020. - Koninklijk besluit. - Regering. - Wijziging, BS 18/10/2020, bl. 75338

Vaststelling van bepaalde ministeriele bevoegdheden
27 OKTOBER 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde ministeriele bevoegdheden, BS 04/11/2020, bl. 79113

WETGEVENDE MACHT

Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Wijzigingen

Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Wijzigingen, BS 05/11/2020, bl. 79351

GEMEENTE EN PROVINCIE

Omzendbrief meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
18 SEPTEMBER 2020. - Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3. - Omzendbrief over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus, BS 16/11/2020, bl. 81100

GEZONDHEIDSRECHT

Exportverbod griepvaccins in het kader van de COVID-19 pandemie - erratum BS 02/10/2020
30 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende exportverbod van griepvaccins, in het kader van de COVID-19 pandemie. - Erratum, BS 08/10/2020, bl. 71373

Toelating aan apothekers om griepvaccins voor te schrijven aan personen uit een risicogroep
30 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 19 januari 1961 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in uitzonderlijke omstandigheden toelating wordt verleend om bepaalde geneeskundige handelingen te verrichten, BS 05/10/2020, bl. 69492

OMGEVINGSRECHT

Aankondiging raadpleging bevolking. - GRUP Ringpark Zuid in Antwerpen
Aankondiging raadpleging bevolking. - GRUP Ringpark Zuid in Antwerpen, BS 04/11/2020, bl. 79190

Wijziging van meerdere formulieren die horen bij het omgevingsvergunningenbesluit
13 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van meerdere formulieren die horen bij het omgevingsvergunningenbesluit, BS 23/10/2020, bl. 76921

VLAREM - bijkomende sectorale milieuvoorwaarden voor afvalbehandeling
19 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van titel II van het VLAREM van 1 juni 1995, titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor afvalbehandeling, en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 05/10/2020, bl. 69502

Vlaams onteigeningsdecreet – invoering minnelijke onderhandelingstermijn
16 OKTOBER 2020. - Decreet tot wijziging van de artikelen 2, 10 en 15 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, wat de invoering van een minnelijke onderhandelingstermijn betreft, BS 20/10/2020, bl. 75534

WOONBELEID

Vlaanderen heeft een nieuw Vlaams Woonbeleid vanaf 2021
17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid, BS 13/11/2020, bl. 80418
17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse decreten en besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid, BS 17/11/2020, BS 17/11/2020, bl. 81193

Vlaams woonbeleid ten gevolgen van beperkende coronavirusmaatregelen
9 NOVEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid, BS 12/11/2020, bl. 79927
23 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen, BS 03/11/2020, bl. 78970
23 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid, BS 03/11/2020, bl. 79025

WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Subsidie inzake kinderopvang en buitenschoolse opvang
2 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een subsidie voor de organisatoren en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang en het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, BS 28/10/2020, bl. 77476
4 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de stopzetting van de maatregelen voor de gezinnen en van de compensatiesubsidie voor de organisatoren in de kinderopvang, in de buitenschoolse opvang en in de opvang van zieke kinderen, BS 07/10/2020, bl. 71059.

ONDERWIJS

Basisonderwijs – aanpassingen controle inschrijvingen door leerplicht van zes naar vijf jaar
4 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs, wat betreft aanpassingen door de verlaging van de aanvang van de leerplicht van zes naar vijf jaar, BS 23/10/2020, bl. 76917

ENERGIERECHT

Verzameldecreet energie
30 OKTOBER 2020. - Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, BS 25/11/2020, bl. 83002

Wijziging Energiebesluit betreffende energie-efficiëntie
9 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, betreffende de omzetting van Richtlijn 2018/844/EU en betreffende diverse bepalingen inzake de energie-efficiëntie, BS 28/10/2020, bl. 77652

MOBILITEIT EN VERVOER

Regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen
8 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen, BS 18/11/2020, bl. 81343

RECHTEN VAN DE MENS

Federaal Instituut voor de bescherming en bevordering van de rechten van de mens (FIRM)
Oprichting en werking van "het Federaal Instituut voor de bescherming en bevordering van de rechten van de mens", afgekort FIRM, BS 30/10/2020, bl. 78466
Vacature directeur (m/v/x), BS 30/10/2020, bl. 78467


BURGERLIJK RECHT

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Hernieuwd samenwerkingsakkoord adoptie: Vlaanderen geeft als eerste groen licht
30 OKTOBER 2020. - Decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 18 februari 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, BS 16/11/2020, bl. 81016

JEUGDRECHT        

Vlaamse integrale jeugdhulp: deelname aan Cliëntenforum vanaf 2022 erkenningsvoorwaarde voor cliëntenorganisaties
16 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over de aanvullende erkenningsvoorwaarden en de subsidiëringsvoorwaarden van cliëntenorganisaties in de integrale jeugdhulp, vermeld in artikel 45/1 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, BS 25/11/2020, bl. 83022


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

ADVOCATUUR

Oproepen aan magistraten en advocaten om te zetelen in diverse raden en kamers van beroepsordes, BS, 24/11/2020,  p. 82912 – 82921

GERECHTELIJK RECHT

Collectieve schuldenregeling – arrest GwH
GwH 136/2020, 15 oktober 2020
Rolnummer(s): 7325
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (art. 1675/7, § 2)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Collectieve schuldenregeling - Opschorting van alle middelen van tenuitvoerlegging die strekken tot de betaling van een som geld - Toepassingsgebied - Schuldenaar die schuldbemiddeling geniet en die voor een ander een zakelijke zekerheid heeft verleend / Schuldenaar die schuldbemiddeling geniet en die persoonlijk aansprakelijk is tegenover zijn schuldeiser
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (in de interpretatie dat artikel 1675/7, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is op de schuldenaar die schuldbemiddeling geniet en die voor een ander een zakelijke zekerheid heeft verleend)
- Geen schending (in de interpretatie dat artikel 1675/7, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is op de schuldenaar die schuldbemiddeling geniet en die voor een ander een zakelijke zekerheid heeft verleend)


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Covid-19-winwinlening: procedure voor verlenging van leningen die aflopen in 2020
13 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006, BS 19/11/2020, bl. 81577

Covid-19-winwinlening: regels voor verlenging duurtijd lening en bijhorend fiscaal voordeel
13 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de COVID-19-crisis en tot afwijking van de regeling over de Winwinlening, BS 19/11/2020, bl. 81584

COVID-19- uitbreiding winwinlening
2 OKTOBER 2020. - Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening, BS 06/10/2020, bl. 69715

Indexcijfer van de consumptieprijzen maanden oktober - november 2020
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2020, BS 30/11/2020, bl. 84060
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2020, BS 30/10/2020, bl. 78463

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen met omzetverlies tijdens laatste kwartaal 2020 door strengere coronamaatregelen
23 OKTOBER 2020 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen op 6 en 16 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 30/10/2020, bl. 78374

Covid-19: Vlaanderen verlengt handelshuurlening met overheidsgarantie tot 1 maart 2021
13 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, wat betreft de termijn en de praktische modaliteiten voor aanvragen, BS 19/11/2020, bl. 81582

Covid-19: corona-handelshuurlening aanvragen bij VLAIO kan nog tot 1 december 2020
2 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, wat betreft de termijn en de praktische modaliteiten voor aanvragen, BS 12/10/2020, bl. 73833

CONSUMENTENRECHT

Hervorming consumentenbescherming na CPC-verordening: ruimere onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden voor toezichthouders en administratieve geldboetes bij inbreuken
29 SEPTEMBER 2020. - Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en van andere wetten met het oog op het versterken van de opsporings- en handhavingsbevoegdheden in overeenstemming met en in uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004, BS 20/11/2020, bl. 81680

4 NOVEMBER 2020. - Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2 van het Wetboek van economische recht, BS 20/11/2020, bl. 81698

Erratum BS 20/11/2020: onderstaande publicatie moet als onbestaand worden beschouwd:
Hervorming consumentenbescherming na CPC-verordening: voorlopig alleen wet met beroepsmogelijkheid tegen administratieve geldboete gepubliceerd
4 NOVEMBER 2020. - Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en van andere wetten met het oog op het versterken van de opsporings- en handhavingsbevoegdheden in overeenstemming met en in uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004, BS 17/11/2020, bl. 81191

VERZEKERINGEN

Ook verzekeringsdekking bij dood van verzekerde tengevolge van de doodstraf
19 FEBRUARI 2020. - Wet tot aanpassing van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen aan de afschaffing van de doodstraf, BS 30/10/2020, bl. 78351

VERVOER

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 26/11/2020, bl. 83413
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 05/11/2020, bl. 79353

INTELLECTUELE RECHTEN

Tuchtreglement van toepassing op de octrooigemachtigden
30 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende het tuchtreglement van toepassing op de octrooigemachtigden, BS 04/11/2020, bl. 79130

Vertegenwoordiging inzake octrooien
30 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien, BS 04/11/2020, bl. 79116

Afleveren reproducties van octrooidocumenten door Dienst voor de Intellectuele Eigendom FOD Economie
21 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom, BS 05/10/2020, bl. 69496

Octrooiaanvragen
21 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten, BS 05/10/2020, bl. 69498


FINANCIEEL RECHT

Basisbankdienst voor ondernemingen vanaf 1 mei 2021
8 NOVEMBER 2020. - Wet houdende invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht, BS 24/11/2020, bl. 82690

Strijd tegen financiering terrorisme – aanpassing lijst personen en entiteiten
8 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, BS 18/11/2020, bl. 81341

Hypothecair krediet: referte-indexen van november 2020
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 20/11/2020, bl. 82471

Hypothecair krediet: referte-indexen van oktober 2020
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 15/10/2020, bl. 74441


STRAFRECHT

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 18/11/2020,  bl. 81391
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 06/10/2020, bl. 69793

VERKEERSRECHT

Inschrijving voertuigen - overstap naar nieuwe commerciële kentekenplaten uitgesteld tot 1 januari 2021
12 OKTOBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens, BS 16/10/2020, bl. 74569
12 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 15 december 2019 tot wijziging het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 16/10/2020, bl. 74570

Wijziging wegcode wat de doorstroming van prioritaire voertuigen betreft – Erratum publicatie BS 01/10/2020
16 JULI 2020. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de doorstroming van prioritaire voertuigen betreft. - Erratum, BS 12/10/2020, bl. 73800


FISCAAL RECHT

Oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
9 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, BS 30/11/2020, bl. 84128

Agentschap Vlaamse Belastingdienst.- Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen. - Erkenning van de takeldiensten. - Geïndexeerde tarieflijst vanaf 1 januari 2021
12 NOVEMBER 2020. - Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht over de aanpassing van de tarieflijst, bijlage 2, bij de omzendbrief FB/VLABEL/2016/2 betreffende richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen. - Erkenning van de takeldiensten. - Geïndexeerde tarieflijst vanaf 1 januari 2021, BS 27/11/2020, bl. 83822

Agentschap Vlaamse Belastingdienst – heffing afnamepunten van elektriciteit. - Heffingsjaar 2021
12 NOVEMBER 2020. - AGENTSCHAP VLAAMSE BELASTINGDIENST - Bericht in verband met de indexering van rechtswege van de heffing op de afnamepunten van elektriciteit. - Heffingsjaar 2021, BS 27/11/2020, bl. 83826

Nalatigheidsinteresten - rentevoet voor het kalenderjaar 2021: 4%
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Rentevoet voor het kalenderjaar 2021 in uitvoering van artikel 414, § 1, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Bericht, BS 26/11/2020, bl. 83413

Belastingvermindering bij intekening op nieuwe aandelen van ondernemingen met omzetverlies door coronapandemie: bewijsstukken voor de fiscus
30 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 15, § 10, van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen, BS 23/11/20202, bl. 82539

Brussel zet richtlijn om over verplichte uitwisseling van fiscale inlichtingen over grensoverschrijdende constructies

29 OKTOBER 2020. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van de Brusselse Codex Fiscale Procedure, BS 06/11/2020, bl. 79633

Bericht inzake de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht inzake de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen, BS 04/11/2020, bl. 79255


SOCIAAL RECHT

Oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
9 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, BS 30/11/2020, bl. 84128

Sociale bijdragen zelfstandigen
22 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2021 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 30/11/2020, bl. 83954

Veiligheidsvoorschriften dienstencheque-sector om de verspreiding van het coronavirus te beperken
25 NOVEMBER 2020. - Ministerieel besluit betreffende de veiligheidsvoorschriften in de dienstencheque-sector om de verspreiding van het coronavirus te beperken, BS 26/11/2020, bl. 83514

Dienstencheques - tijdelijke verhoging subsidie per geleverde prestatie
20 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verhoogde tegemoetkoming, BS 26/11/2020, bl. 83277.


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Het Grondwettelijk Hof heeft een nieuwe website
https://www.const-court.be/nl

Laatst gepubliceerde arresten 2020
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 05/10/2020
Parket hof van beroep te Gent en Brussel
Vacante plaats secretaris parket Oost-Vlaanderen
Vacante plaats secretaris-hoofd arbeidsauditoraat Gent
Vacante plaats deskundige systeembeheer bij de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel – vacante plaatsen griffier dossierbeheerder vredegerechten van het arrondissement Brussel

BS 06/10/2020
Benoemingen griffiers bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen

BS 08/10/2020
Arbeidsauditoraat Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen

BS 09/10/2020
Hof van beroep te Antwerpen - Arbeidsrechtbank te Antwerpen
Vacante betrekkingen plaatsvervangende raadsheer hof van beroep Brussel, plaatsvervangende rechters rechtbank eerste aanleg Limburg, Brussel Nederlandstalig en Franstalig, Leuven, West-Vlaanderen en arbeidsrechtbank Antwerpen en Gent, ondernemingsrechtbank Antwerpen en Brussel Nederlandstalig en Franstalig, politierechtbank Brussel Nederlandstalig, Halle-Vilvoorde, Leuven en West-Vlaanderen
Vacante betrekkingen plaatsvervangende rechters diverse vredegerechten
Vacante plaats advocaat bij het Hof van Cassatie (Erratum BS 23/10/2020)
Oproep tot kandidaten voor de mandaten van gewoon en plaatsvervangend lid-magistraat van de raden van beroep van de Orde der artsen. - Oproep tot kandidaten voor de mandaten van gewoon en plaatsvervangend magistraat-bijzitter van de provinciale raden van de Orde der artsen. - Oproep tot kandidaten voor de mandaten van plaatsvervangend griffier van de raden van beroep van de Orde der artsen

BS 13/10/2020
Raad van State. - Benoeming
Benoemingen parketjuristen parket Antwerpen en parket Halle-Vilvoorde
Benoemingen parketjuristen parket Antwerpen
Benoeming parketjurist parket Halle-Vilvoorde

BS 16/10/2020
Ontslagverlening H. Geinger als advocaat bij het Hof van Cassatie
Griffie arbeidsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen
Hof van beroep te Antwerpen – Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen
Vacante betrekkingen:  raadsheer hof van beroep te Antwerpen en Brussel - rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, Brussel Nederlandstalig en  West-Vlaanderen -  rechter in de arbeidsrechtbank te Gent – vrederechters Anderlecht en Brussel

BS 19/10/2020
Tweede oproep tot kandidaten leden voor een mandaat van lid van raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

BS 20/10/2020

Vacante plaats referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Gent
Vacante plaatsen referendarissen hof van beroep Antwerpen, hof van beroep Gent, hof van beroep Brussel, Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel en Nederlandstalige politierechtbank Brussel (erratum BS 30/10/2020: annulatie vacante plaats Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel)

BS 21/10/2020
Arbeidsrechtbank Gent. - Beschikking d.d. 9 oktober 2020

BS 23/10/2020
Hof van Cassatie - Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Vacante betrekkingen: rechters in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, Brussel (Franstalig en Nederlandstalig) en Gent

BS 26/10/2020
Vacante betrekkingen diverse griffies en parketsecretariaten
Vacante betrekkingen griffiers hof van beroep Brussel en Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel

BS 27/10/2020
Commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage
Vacante betrekking. - Oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

BS 30/10/2020
Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie en hun opvolgers
Vacante betrekkingen griffiers Hof van Cassatie (Nederlandstalig) en Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel
Vacante betrekkingen substituten-procureur-generaal hof van beroep Gent, substituten-procureurs des Konings parket Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, substituten-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij parket Antwerpen, substituten-arbeidsauditeur Antwerpen en Brussel
Referendaris bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

BS 03/11/2020
Vacante betrekkingen parket Brussel

BS 04/11/2020
Arbeidshof te Brussel

BS 06/11/2020
Moederschapsrust gerechtspersoneel: ziekte en werkverwijdering door zwangerschap voortaan gelijkgesteld met werkdagen voor verlenging moederschapsverlof
Benoemingen/ontslagverleningen/pensioneringen diverse magistraten
Hoge Raad voor de Justitie - Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage
Hof van beroep te Gent - Arbeidshof te Gent - Ondernemingsrechtbank te Antwerpen

BS 09/11/2020
Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur
Raad van State. - Benoeming tot auditeur

BS 12/11/2020
Vacante betrekking assistent dossierbeheer rechtbank eerste aanleg Antwerpen, arr. Antwerpen Erratum BS 19/11/2020

BS 13/11/2020
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten
Hof van beroep te Antwerpen - Ondernemingsrechtbank te Gent

BS 18/11/2020
Griffies en parketten
Vacante betrekkingen griffies en parketsecretariaten
Vacante betrekking secretaris parket Antwerpen

BS 20/11/2020
Arbeidshof Brussel. - Ontslag
Arbeidshof Antwerpen. - Eervol ontslag
Arbeidsrechtbank Antwerpen. - Ontslag
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten

BS 23/11/2020
Vacante betrekkingen griffiers arbeidshof Gent, rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

BS 24/11/2020
Pensioneringen griffiers – ontslagverlening stagiaire parketjurist
Oproepen aan magistraten en advocaten om te zetelen in diverse raden en kamers van beroepsordes, BS, 24/11/2020,  82912 - 82921
Oproep tot kandidaten: mandaten bij de Nationale Raad en bij de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten
Oproep tot kandidaten: mandaten van rechtskundig bijzitter en van de eerste plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Oost-Vlaanderen
Oproep tot kandidaten: mandaat van de derde plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Antwerpen
Oproep tot kandidaten: mandaat van tweede plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Oproep tot kandidaten: mandaten van rechtskundig assessor, eerste en tweede plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Oproep tot kandidaten: mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de federale raad van landmeters-experten
Oproep tot kandidaten : mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de federale raad van beroep van landmeters-experten
Oproep tot kandidaten: mandaten van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut van de auto-experts
Oproep tot kandidaten: mandaten van rechtskundig bijzitter en van de eerste en de tweede plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de orde van architecten van de provincie West-Vlaanderen
Oproep tot kandidaten: mandaten van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige kamer van de commissie van beroep van het Instituut van de auto-experts


BS 25/11/2020
Pensioneringen griffiers en parketsecretarissen
Arbeidsrechtbank Gent. - Beschikking dd. 16 november 2020

BS 26/11/2020
Arbeidshof van Brussel – eervol ontslag
Vacante betrekkingen: leidinggevend secretaris federaal parket (Nederlandstalig) - Kabinetssecretaris bij het federaal parket (Nederlandstalig)

BS 27/11/2020

Arbeidsrechtbank te Antwerpen
Benoemingen diverse magistraten
Arbeidshof van Brussel
Arbeidsrechtbank van Antwerpen
Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank en van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleiding van de oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 31 oktober 2019

BS 30/11/2020
Arbeidshof Antwerpen
Politierechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen
Aanwijzing hoofdgriffier van de vredegerechten en de politierechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen
Vacante betrekkingen assistent dossierbeheer rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt en afdeling Tongeren – assistent administratieve ondersteuning bij de vredegerechten van het arrondissement Limburg, kantons Bilzen, Genk, Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren en politierechtbank Limburg, afdeling Hasselt
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be