DECEMBER 2019
In deze Bijblijver
  • Startbijeenkomst NSE 2020 op 14 januari 2020
  • Planning veldwerk NSE 2020
  • Sylvia Kok-de Vries nieuwe voorzitter deskundigenpanel Studiekeuze123
  • MWM2 stelt zich voor
  • Bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie
 
 
Startbijeenkomst NSE 2020 op 14 januari 2020
Wij nodigen alle NSE (communicatie) contactpersonen van harte uit voor de Startbijeenkomst NSE 2020 op dinsdag 14 januari 2020 van 14:00 uur tot 16:00 uur bij Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht. 

Tijdens de bijeenkomst wordt de planning van de NSE 2020 toegelicht en wordt de opzet van de NSE 2020 besproken. Ook is MWM2 bij de Startbijeenkomst aanwezig om na afloop met iedereen nader kennis te maken. 

We hopen iedereen op 14 januari te zien. Aanmelden kan tot uiterlijk 9 januari 2020 via info@nse.nl.
 
Planning veldwerk NSE 2020
De uitvoering van de NSE 2020 staat gepland na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving die deelname verplicht stelt; te verwachten rond april/mei 2020. Studiekeuze123 is in november gestart met de voorbereidingen en overdracht naar de nieuwe partij. Studiekeuze123 heeft tussentijds het verzoek gekregen om uit te zoeken of het eerder starten van het veldwerk van de NSE 2020 mogelijk is. We zijn met MWM2 in overleg wat haalbaar is, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. We zijn momenteel aan het kijken of het veldwerk gestart kan worden op 30 maart. Een start van de NSE 2020 voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting betekent dat instellingen ook eerder studentgegevens moeten aanleveren. De tijd om de NSE voor te bereiden is krap. In eerdere edities waren ongeveer 7-8 maanden voorbereidingstijd nodig bij de overdracht naar een nieuwe onderzoekspartij. Mocht blijken dat de voorbereiding om wat voor reden dan ook alsnog meer tijd behoeft, dan zullen we geen risico’s nemen en terugvallen op de oorspronkelijke planning. In dat geval zullen dan  rekening moeten houden met schoolvakanties in periode april/mei. 

Voor de NSE 2020 wordt de oorspronkelijke vragenlijst gehanteerd. Dit jaar wordt er geen toestemmingsvraag gesteld. Deelname aan de NSE 2020 is daarmee volledig anoniem. Ook worden er geen instellingsvragen meegenomen. Wel kunnen er labels worden toegevoegd. Deze keuzes zijn gemaakt gezien de korte voorbereidingstijd die er dit jaar is. Daarmee is de NSE 2020 een tussenjaar. 
 
Sylvia Kok-de Vries nieuwe voorzitter deskundigenpanel Studiekeuze123
Graag laten we iedereen kennismaken met de nieuwe voorzitter van het Deskundigenpanel, Sylvia Kok – de Vries. DataDame, zo noemt ze zichzelf veelzeggend op haar LinkedIn-account. De statisticus in hart en nieren geeft bij het CBS mede leiding aan de divisie Sociaaleconomische en Ruimtelijke Statistieken, die tussen de 400 en 500 medewerkers telt. Samen produceren ze vooral statistieken over mensen, milieu, natuur en ruimte. Haar kennis komt een datagedreven organisatie als Studiekeuze123 uitstekend van pas. “Keuzes maken op basis van data kan alleen als je je inspant om die zo open en transparant mogelijk te ontsluiten. Daar draag ik vanuit het CBS graag aan bij."

Lees het volledige interview
 
MWM2 stelt zich voor
In november werd bekend dat marktonderzoeksbureau MWM2 uit Amsterdam de nieuwe uitvoerder is van de Nationale Studenten Enquête. (Voor de geïnteresseerden is er een toelichting op het proces van de aanbesteding.) Het team dat zich bezig gaat houden met de NSE bestaat uit 10 personen. Hieronder stellen zij zich voor.
 
Tjerk Eilander
 
Tijdens de voorbereiding focus ik me op de totstandkoming van de nieuwe NSE Portal samen met onze IT-afdeling. Binnen MWM2 ben ik de manager van ons Datalab, de afdeling waar straks alle dataverwerking van de NSE gaat plaatsvinden.
 
 
Eline Meijer van Putten
 
Als projectleider ben ik samen met Fenneke verantwoordelijk voor de uitvoering en koppeling met Studiekeuze123. Gedurende het hele project focus ik mij op de planning en bewaak ik het proces. Tijdens het project verbind ik de uitvoerende teams en zorg ik dat het project efficiënt en effectief wordt uitgevoerd.
 
 
Fenneke Vegter
 
Als senior onderzoeker ben ik verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de projectleider in het traject. Ik kijk waar het onderzoek kan worden geoptimaliseerd.
 
 
Marthijn van den Heuvel
 
Vanuit mijn functie als manager development ben ik bij het NSE project betrokken voor het ontwerp en de implementatie van de NSE portal. Dit doe ik samen met mijn collega Myron van der Werf.
 
 
Myron van der Werf
 
Als developer ontwikkel ik samen met mijn collega Marthijn van den Heuvel de NSE portal.
 
 
Kees van Doorn
 
Als dataspecialist ben ik samen met mijn collega’s Dijs en Myrthe verantwoordelijk voor de dataverwerking van de NSE. Wij voeren de analyses uit die nodig zijn om tot de juiste inzichten te komen en zorgen ervoor dat de data op een verantwoorde manier verwerkt wordt.
 
 
Dijs Punt
 
Gedurende het NSE project ben ik als dataspecialist samen met mijn collega’s Kees en Myrthe verantwoordelijk voor de handmatige controles en dataverwerking van de NSE. Wij voeren de analyses uit die nodig zijn om tot de juiste inzichten te komen en zorgen ervoor dat de data op een verantwoorde manier verwerkt wordt.
 
 
Myrthe Rijswijk
 
Als dataspecialist ben ik onder andere verantwoordelijk voor het programmeren van de vragenlijst en het verwerken van de data. Ik voer analyses uit op de data en ontwikkel een rapportgenerator waarmee we de factsheets kunnen uitdraaien.
 
 
Sharon Poelma
 
Ik ben verantwoordelijk voor meerdere onderdelen binnen de organisatie, zoals: accountmanagement, ondersteuning van onze software door IT- en helpdesk. Mede dankzij deze verschillende petten, kan ik snel schakelen. Ik ben erg enthousiast dat ik ben gevraagd om de helpdesk voor Studiekeuze123 te coördineren! 
 
 
Melvin van Luit
 
Als functionaris gegevensbescherming ben ik verantwoordelijk voor waarborging van de privacy van de respondenten. Ik zorg ervoor dat alle regels rondom de AVG juist toegepast en nageleefd worden en hanteer hierbij een pragmatische aanpak. Ook houd ik toezicht op een juiste uitvoering van de SLA.
 
Bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie
Het NSE projectteam van Studiekeuze123 is van 23 december t/m 5 januari met vakantie. Als u vragen heeft dan kunt u deze sturen naar info@nse.nl. Vanaf 6 januari nemen wij deze in behandeling. 
 
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!
 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen e-mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je je onderaan deze e-mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.