Bethlehemkerk Nieuwsbrief
November 2017 nr. 41
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Open Huis
 
Kerktuin: actie bladslag
 
Najaarsactie: Voedselbankactie
 
Kerstmusical
 
Wonen in het ogenblik
 
Sirkelslag Kids
 
Ontmoetingsavond 'Aandacht Helpt'
Kerstwandeling
 
Adventskalender 2017
 
Herijkingsproces: Geloofsgesprek
 
 
 
Zondag 5 november
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 'Leven uit geduld'
 
 
Voorganger:
ds Erik van Halsema
 
 
Sterretjes
 
Olifant en eekhoorn exposeren hun verhalen aan de muren.
 
SectieGijsbrecht
Gesiena heeft het stokje overdragen aan Gert-Jan Jansen.
 
Op dinsdag 21 november is er een avond in het kader van het Herijkingsproces. 
 
Dochter Femke woont op Sint Maarten
 
Kerkbalans gaat digitaal
 
AGENDA
Zondag 5 november Kindercatechese ‘Open Huis’  

Maandag 6 november Moderamen

Dinsdag 7 november Stiltecentrum open
 
Ontspanningsmiddag voor senioren

Donderdag 9 november Stiltecentrum open

Vrijdag 10 november Catechese tieners

Stercafé

Zondag 12 november ds. Heleen Weimar [Oecumenische viering]

 
Wandelen met Maria [start bij Bethlehemkerk]
 
SAVE THE DATE
 
Voedselbank actie zaterdag 25 november en zondag 26 november
 
Zondag 5 nov 2017 Johannes 4:46-54

‘Ga met me mee!’
 
Een man vraagt aan Jezus: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ Jezus gaat niet met hem mee en zegt: ‘Jullie geloven alleen als jullie wonderen meemaken!’ Maar de vader maakt duidelijk waarom hij om dit wonder vraagt: niet omdat hij dat nodig heeft voor zijn geloof, maar vanwege zijn zoon. Jezus stuurt de man weg met de boodschap dat zijn zoon leeft.
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Open Huis
We houden ‘Open Huis’.
Jullie, jongens en meisjes van groep 1 tot en met groep 8, zijn van harte welkom met je vriendjes en vriendinnetjes op zondag 5 november in de Bethlehemkerk.
 
Hoe doe je dat, een Open Huis houden? We gaan veel ‘doen’. We gaan kokkerellen en we gaan met elkaar rondsjouwen. Wat heeft dat met ons ‘Open Huis’ te maken? Kom ook dan weet je het! De deur staat open vanaf kwart voor 10.
Tot dan allemaal!
 
 
 
 
Kerktuin: actie bladslag
 
 
 
 
 
 
  
Op zaterdag 18 november is er weer de jaarlijkse actie bladslag.
Help je mee onze kerktuin blad vrij te maken en winterklaar?
Kom je gewapend met bladhark of bladblazer en goede zin?
Koffie staat om 09.00 uur klaar.
Voor de inwendige mens wordt gezorgd.
 

Najaarsactie: Voedselbank
Op zaterdag 25 november hopen we weer de jaarlijkse inzamelingsactie voor de voedselbank te houden. We willen de actie net als vorig jaar houden bij Albert Heijn op de Heigalerij, bij Lidl en Albert Heijn in winkelcentrum Kerkelanden.
 
 
  
 
 
Kerstmusical
  
Ook dit jaar hebben we weer een leuke musical gevonden, die we op kerstmorgen met de kinderen
(basisschoolleeftijd) willen gaan opvoeren in de kerk. Hiervoor zijn we op zoek naar acteurs en
actrices. We zijn op zoek naar kinderen die een tekst willen leren, maar ook naar kinderen die niets
willen zeggen. Het kan allebei. Je mag ons laten weten wat je wilt.
Lees meer ...
 
Wonen in het ogenblik
Donderdag 16 november 20.00 uur begeleidt ds H. Weimar “Wonen in het ogenblik”. Dit is een avond die gaat over beginnende en matige dementie. Hoe gaan de mensen er mee om, hoe gaat de kerk er mee om. Een avond om informatie het halen, maar ook uit te wisselen.
 
  

 
 
 
Sirkelslag Kids
Op vrijdagavond 17 november 2017 vindt er weer een te gekke nieuwe editie plaats van Sirkelslag KIDS, het spel voor kindergroepen .
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland.
Het thema dit jaar is Geef Hoop. Het verhaal van Gideon loopt als een rode draad door de spellen heen.
 
 
Lees meer ...
 
  
 
 
 
Ontmoetingsavond 'Aandacht Helpt'
 
 
 
 
 
 
  
 
Onze ontmoeting bestaat op woensdag 15 november uit twee delen. In het eerste deel vanaf 18.00 uur gaan wij samen eten met een aantal Syrische gezinnen.
In het tweede deel vanaf ongeveer 20.00 uur gaan we verder met elkaar ontmoeten en zullen we vanuit Aandacht Helpt ook informatie verschaffen wat er in de komende maanden te verwachten is. 
 
We komen bij elkaar in De Schuilhof in Hilversum.
 
Lees meer…
 
Kerstwandeling in Zuid
Ook dit jaar zullen we samen met onze partners in de buurt weer een kerstwandeling door de wijk organiseren voor jong en oud. 
Schrijf alvast in uw agenda: zaterdagavond 16 december 2017.
Wilt u meewerken aan de voorbereidingen (het bouwen van de stal in onze kerk?) of op de avond zelf (in en om de stal, bij het startpunt in de Brede School, onderweg of bij het opruimen van de kerk?). Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
Adventskalender 2017
 
 
 
 
Vindt u het ook zo leuk als de postbode komt in december? Je hoort de brievenbus klapperen en hoopt een hele stapel kaartjes met goede wensen te vinden. In deze digitale tijd is zo’n echt kaartje in de hand hartverwarmend. De nieuwe adventskalender geeft u de gelegenheid iedere dag tijdens Advent iemand blij te maken met zo’n kaartje.
 
 
 
Herijking: Geloofsgesprek
Dit seizoen wordt het geloofsgesprek gevoerd binnen alle geledingen van de wijkkerken en andere organen van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH), dus ook binnen Bethlehemkerk.

De taakgroep Herijking, die deze gesprekken vanuit de PgH coördineert en waarin gemeenteleden Leoni Brussaard (40, Grote Kerk), Mark Hullegie (42, niet kerkelijk gebonden), Dik Verboom (59, De Morgenster) en Linda Telleman-Reus (37, De Morgenster) zitting hebben, omschrijft het geloofsgesprek als volgt...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl