Quote
 Week 41
Jaar 2013
  ___________________________________________________________________________
 
 
Het is beter om 'weinig' vaker te leren dan 'veel' één keer.
 
 
 
Zoals vorige week aangekondigd gaan we nu dieper in op de kloof tussen weten en doen.
 
Wat zou jij als leidinggevende kunnen doen om deze kloof voor jezelf te dichten? Hoe ga je alles wat je door lectuur of het volgen van trainingsprogramma’s al geleerd hebt over leiderschap nu concreet omzetten naar je dagdagelijkse praktijk? Of scherper gesteld: hoe ga jij jouw gedrag veranderen?
 
Geen gemakkelijke opgave.
 
Ken Blanchard, Paul J. Meyer en Dick Ruhe kunnen je misschien helpen om tot actie over te gaan. In hun boek ‘Van weten naar doen’ geven ze aan dat er drie mogelijke obstakels zijn die mensen kunnen beletten om kennis om te zetten in gedrag. Ook duiden ze bij elk van deze obstakels wat je eraan kunt doen en geven ze handige toepasbare tips. Hieronder al een overzicht van deze drie hindernissen:
  1. Een teveel aan informatie waardoor het moeilijk wordt om te focussen. Ben Tiggelaar beschrijft deze overflow op onverbloemde wijze in een blog. Je kan je hier tegen wapenen door weinig informatie dikwijls te lezen en op die manier kennis vast te houden. Zo kan je stap voor stap de opgedane kennis integreren in je dagelijkse handelen.
     
  2. Argwaan voor nieuwe ideeën die ons uit onze comfortzone halen en gebaseerd zijn op onze huidige overtuigingen. Hoe onze vooronderstellingen ons kunnen beperken wordt mooi uit de doeken gedaan door psycholoog en therapeut Marcelino Lopez in zijn blog ‘Doe jij waar je in gelooft? Geloof jij in wat je doet?’Een goede remedie om niet in deze valkuil terecht te komen is jezelf verplichten eerst enkele positieve elementen van een nieuw idee op te noemen en je niet onmiddellijk te richten op mogelijke obstakels.
     
  3. Gebrek aan follow up en daaraan gekoppeld een terugval in oud gedrag. Het codewoord om deze valkuil te ontlopen is ‘herhaling, herhaling en nog maar eens herhaling’ en elke kleine verbetering positief bekrachtigen.
Als besluit willen we hier nog aan toevoegen dat de wil of noodzaak aanwezig moet  zijn om het verschil te willen maken en zich verantwoordelijk te voelen voor de gevolgen van het ‘niet doen’.  Dit betekent:  er niet blijven over praten en zich blijven verschuilen achter het rookgordijn van "Hoe moet ik dit aanpakken?". Gewoon uitproberen wat je aan kennis over leiderschap hebt verworven. Al doende leert men. Fouten maken mag en moet zelfs zoals aangetoond door de Marshmallow Challenge. Als je niets doet of verder doet zoals je doet dan loop je sowieso het risico dat het resultaat dat je wenst onbereikbaar blijft.
 
Volgende week meer om de kloof tussen weten en doen binnen organisaties dicht te rijden.
 

 Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.