Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #11 - 05/12/2019
Fijne feestdagen!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Deze week vieren we Sinterklaas en over een paar weken staat de kerstvakantie voor de deur. Voor veel mensen zijn kerst en oud & nieuw momenten om stil te staan bij elkaar, om met elkaar te eten, te vieren, terug te blikken en plannen te maken voor de toekomst. Wij kijken als school terug op een bijzonder jaar. Ons 100-jarige bestaan hebben wij op veel verschillende manieren gevierd, maar we richten ons ook op de toekomst. We willen immers nog wel 100 jaar vooruit!
 
Eerste rapport en oudergesprekken leerjaar 1
In de week van 2 dec. is er door alle docententeams van klas 1 vergaderd over de eerste resultaten van de leerlingen. Rond 5 december ontvangen de brugklassers hun eerste rapport uit handen van de mentor. Hier gaat een afschrift van de Citoscores (sept.-okt.) en verklarende brief bij. Vervolgens is er op 9 en 12 december voor ouders gelegenheid om in gesprek te gaan met één of enkele docenten. De uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels gemaild.
 
Gymnasiumtraject voor 1 havo en
1 atheneum
In de week van 9 december ontvangen de ouders van 1 havo/vwo en 1 atheneum per e-mail een brief over de mogelijkheid tot bevordering naar 2 gymnasium. Als een havo/vwo- of atheneumleerling gymnasiumambities heeft, kan deze ervoor kiezen om in het tweede halfjaar extra lessen Latijn, Klassieke Culturele Vorming en grammatica te volgen. In de e-mail wordt dit traject toegelicht en de bijlage bij de e-mail geeft nadere informatie over de gymnasiale opleiding en de meerwaarde van een gymnasiumdiploma. Is uw kind geïnteresseerd in het volgen van het extra programma en maakt het een reële kans op bevordering naar 2 gymnasium, laat u dit dan s.v.p. uiterlijk 10 januari a.s. weten per e-mail aan a.vandewouw@minkema.nl
 
Kerstgala!
 
Op donderdag 19 december vindt het jaarlijkse kerstgala voor alle leerlingen uit klas 1 t/m 6 weer plaats. Het kerstgala zal starten om 19:30 uur en duren tot 23:30 uur. De voorbereidingen door de feestcommissie zijn in volle gang!

Koop een kaartje
Kaartjes kosten per persoon €5 en per twee personen €4 per persoon! Je krijgt dus €2 korting als je met zijn tweeën een kaartje koopt!

Het thema van dit kerstfeest is …….. een klassiek gala!
Trek dus je pak, lakschoenen en galajurk uit de kast en kom genieten van de gezelligheid onder het genot van muziek en versnaperingen. Heb je je best gedaan om je te kleden naar het thema, dan verdien je 1 consumptie gratis!
 
Verlof coördinator leerlingzaken van klas 1
Op 9 december begint mevr. Eline Kuijpers aan haar zwangerschapsverlof. Zij was deze eerste maanden van het schooljaar vervangend coördinator leerlingzaken klas 1 voor mevr. Paulien Kamphuis, die we na de kerstvakantie terug op school verwelkomen. Zij keert terug van bevallingsverlof. We bedanken Eline voor haar enthousiasme en grote inzet en wensen haar een mooie (kraam)tijd toe! Voor leerlingzaken kunt u zich tot de terugkeer van Paulien Kamphuis wenden tot de leerlingcoördinatoren mevr. Ilse Pijnacker (havo 2-3) en dhr. Niels Bosboom (vwo 2-3), of de afdelingsleiders mevr. Heleen van Esch (havo 1-3) en mevr. Annet van de Wouw (vwo 1-3).
 
Goede doelendag 20 december
De goede doelendag van onze havo/vwo-locatie vindt plaats op vrijdag 20 december.

Dit jaar is het goede doel het project: OVErHOOP van JOAC Woerden (Jongeren Ontmoetings- en Adviescentrum). 
JOAC ondersteunt verschillende projecten om jongeren onder begeleiding weer aan het werk te krijgen om zo een zelfstandig inkomen te genereren. 
 
Eén van deze projecten is koffiebranderij OVErHOOP in Woerden. Met het drinken van de koffie draag je bij aan betere kansen voor jongeren en ouderen die worden begeleid naar werk. Ook biedt JOAC tijdelijke opvang aan jongeren zonder thuis.

Door verschillende acties proberen de leerlingen zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel; docenten sluiten zich 24 uur op in een Mink-huis in de aula van de Minkemalaan, er is een obstacle run en er zijn allerlei leuke activiteiten. Deelname aan deze acties kan vanaf 0,25 eurocent. De opbrengst gaat naar JOAC. 
Samenwerking Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds
Deze editie heeft de jaarlijkse goede doelendag van het Minkema College een extra bijzonder tintje. Het Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds heeft zich namelijk verbonden aan het goede doel van dit jaar. Dit Fonds is door Evert van Zijtveld opgericht ter nagedachtenis aan zijn kinderen die op 17 juli 2014 omkwamen bij de ramp met de MH17. Beide kinderen waren leerlingen van het Minkema College.
 
Nieuws uit de brugklas
 
Brugklasfeest 'Neon'
Op de vrijdagavond 8 november kleurde de aula ‘neon’, want de bruggers vierden hun eerste schoolfeest, samen met hun enthousiaste Minkema Mentor Assistenten uit de 5e, de mentoren en andere brugklasdocenten. Er waren maar liefst 3 (oud-)leerlingen die de sfeer er als d.j. goed in wisten te brengen. 
 
Verkeersles
Elke brugklas had in de week van 11 november een verkeersles. Een rij-instructeur had een kolossale vrachtwagen voor de school geparkeerd om de leerlingen te laten ervaren wat een dode hoek is. Ook het veilig (MoNo) en verlicht fietsen kwamen aan bod. Deze les plannen we elk jaar bewust in deze periode. Veel kinderen gaan, eenmaal in de brugklas, voor het eerst op de fiets naar school. In de wintermaanden fietsen ze vaak in het donker. Een lesje in verkeersveiligheid helpt hen hopelijk bij het heelhuids aankomen op school en thuis. Lees meer.

Schoolvragenlijst
In deze periode vullen de bruggers ook altijd de zgn. schoolvragenlijst in: een lijst met allerhande persoonlijke vragen over het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen in relatie tot school. De uitslag is uiteraard vertrouwelijk en geeft de mentor relevante informatie over bijvoorbeeld huiswerkattitude, zelfvertrouwen bij proefwerken en sociaal welbevinden in de klas. De mentor kan deze kennis inzetten bij de begeleiding van de leerling en deelt opvallende uitslagen uiteraard met de ouders. 

Sinterklaas op school
Donderdagochtend 5 december was er voor de eerste klassen alleen les tijdens het 1e en 2e uur. Daarna vierden zij Sinterklaas met de mentor en mma’s. Elke leerling maakte voor een klasgenoot een surprise mét gedicht. Toen rond 12.30 uur alle pepernoten en papiersnippers waren opgeveegd, mochten ze naar huis om daar het feest voort te zetten.
 
Open Lesmiddag groep 8
 
Op 20 november bezochten ruim 400 basisschoollerlingen onze open lesmiddag! De groep 8'ers staan aan het begin van hun keuzeproces. Een kijkje in de keuken van onze docenten en het proeven van de sfeer op een gewone lesdag kunnen daarbij helpen.

Begin maart weten we hoeveel van deze kinderen de Minkema op nummer één hebben gezet.
 
Basisscholen op bezoek
Het is voor het Minkema College een goed gebruik om een ‘open middag’ te organiseren voor onze collega’s van de basisscholen. Die speelt zich dit jaar af op donderdag 9 januari op de locatie Steinhagenseweg. Het is voor ons een mooie gelegenheid om de leerkrachten van groep 8 bij te praten over de laatste ontwikkelingen in de scholen. Een deel van de middag is bestemd om met de brugklasmentoren in gesprek te gaan over de voormalige groep 8’ers. Die schrijven voor deze gelegenheid allemaal een brief aan hun oud-leerkracht.
 
Open dag 25 januari 2020
Op zaterdag 25 januari tussen 9.00 en 14.00 uur kunnen kinderen van groep 8 samen met hun ouders de school bezoeken. Er kunnen lessen worden bezocht, presenties bijgewoond en natuurlijk vragen worden gesteld.

Hulp van onze leerlingen
Zonder hulp van (vele) leerlingen kan deze dag uiteraard geen succes worden! Alle leerlingen krijgen in december een mail met het verzoek zich aan te melden voor hulp op de Open Dag. Vierdejaars mogen deze uren meetellen voor de Maatschappelijke Stage.

We hopen dat het lukt om te komen helpen op school, al is het maar voor enkele uurtjes. We rekenen op veel helpende handen, want de inbreng van leerlingen wordt door de bezoekers altijd hoog gewaardeerd. Met vragen of om je hulp aan te bieden kun je contact opnemen met mevr. Joke Snijder: j.snijder@minkema.nl.
 
Vanuit het decanaat
Minkemarkt 2019
Op vrijdag 22 november was de Minkemarkt 2019, de voorlichtingsmarkt door oud-leerlingen over studie en opleidingen. In een uitstekende sfeer, onder het genot van een kopje koffie of thee, werd er veel informatie uitgewisseld, werden vele gesprekken gevoerd en gingen folders en brochures van oud-leerlingen naar huidige leerlingen. Lees meer
 
 
Studiekeuzetest, 1e ronde
Op dinsdagmiddag 19 november hebben zeven havo 5-leerlingen de mogelijkheid gepakt om een studiekeuzetest te maken onder het toeziend oog van de heer Sluijs, al jaren onze afnemende coach. Met het maken van 260 vragen over kiezen, interesses en eigen waarden waren zij ongeveer anderhalf uur bezig. Dit moet leiden tot een individueel rapport dat hen gaat helpt bij een goede, weloverwogen studiekeuze. De afgelopen jaren heeft de heer Sluijs een zeer reëel beeld gegeven van de betrokken leerlingen. Zijn adviezen hielpen de leerling echt om verder te zoeken naar een gerichte opleiding.
 
Vuurwerk
 
Met het aanbreken van de laatste maanden van het jaar komt ook het kopen, bezitten en afsteken van vuurwerk in beeld. Een school moet een veilige plaats zijn voor alle leerlingen en medewerkers. U zult begrijpen dat vuurwerk daar niet thuishoort.

Binnen het Minkema College is het in bezit hebben, het verhandelen en/of het afsteken van vuurwerk verboden. Dat geldt voor het schoolgebouw en de terreinen rondom de school.

Indien leerlingen zich niet houden aan dit verbod, zal de school passende maatregelen nemen en aangifte doen bij de politie.

Wij willen u vragen dit met uw zoon of dochter te bespreken. De schoolleiding spreekt de verwachting uit dat onze leerlingen zich bewust zijn van de gevaren van vuurwerk. Wij wensen iedereen een fijne en gezellige tijd toe.
 
Verzuim leerlingen
Het afgelopen jaar hebben we met het Samenwerkingsverband Regio Utrecht West nagedacht hoe we het landelijk toenemend verzuim, waar ook onze zorg naar uitgaat, een halt kunnen toeroepen. Het Samenwerkingsverband is meestal betrokken bij (bijna) thuiszittende leerlingen. Gezamenlijk hebben wij een plan van aanpak gemaakt om meer preventieve maatregelen te nemen om leerlingen met opvallend ziekteverzuim ondersteuning te bieden.
 
AVG-privacymodule in Magister
Wij herinneren u graag nogmaals aan de AVG-module in Magister. In deze module kunt u aangegeven hoe de school om moet gaan met beeldmateriaal van uw kind. Heeft u de module nog niet ingevuld, doe dit dan a.u.b. alsnog! 

Toestemming is eenvoudig te wijzigen

In de praktijk blijkt dat leerlingen niet altijd weten wat het betekent als zij zelf dan wel hun ouders ergens geen toestemming voor hebben gegeven. Deelname aan een kunstproject (waarbij foto’s/namen worden gepubliceerd) kan hierdoor bijv. lastig zijn. Dit kan betekenen dat zij hun AVG-toestemming willen wijzigen. Dit kan zeer eenvoudig in dezelfde tool in Magister. Lees de instructie
 
 
Bezoek Japan
 
Dinsdag 19 november bezochten drie docenten uit Japan het Minkema College in Woerden om kennis op te doen over het onderwijs in Nederland. De docenten waren met name geïnteresseerd in de manier waarop de school omgaat met de diversiteit aan leerlingen, de inrichting van maatwerk en de wijze waarop de school leerlingen bijv. zelfstandigheid, interactie en zelfreflectie leert.

 
Heel Jong Woerden Bakt
Heel Jong Woerden Bakt gaat weer van start! Na het succes van de eerste editie gaat deze interculturele Woerdense bakwedstrijd de komende maanden voor de tweede keer draaien. Jongeren van 14 tot 20 jaar van diverse nationaliteiten en culturen, Woerdens en nieuw-Woerdens, zijn uitgenodigd om allerlei zoets en vooral lekkers te bakken. Je kunt je nu aanmelden!

 
 
 
Reünie Minkema College
 
Zaterdag 2 november sloot het Minkema College zijn jubileumjaar af met een reünie voor alle oud-leerlingen en (oud-)medewerkers uit haar 100-jarige bestaan. Zo’n 1.600 reünisten kwamen graag nog eens op bezoek bij hun middelbare school om rond te kijken en natuurlijk bij te praten met hun oud -klasgenoten van het Minkema College en de voorlopers HBS Minkema, RSG F.A. Minkema, St Jozef scholengemeenschap en Ambachtsschool LTS.

Lees meer
 
Agenda
09/12: Oudergespreksavonden
12/12: Oudergespreksavonden
19/12: Kerstgala
20/12: Goede doelendag
 
Nieuwsbrief #11, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.