Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Juli 2019 nr. 28
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Zomerstop
 
Volleybalavond
6 september
 
Leerhuis voor diakenen
 
Gezamenlijk jaarthema PgH 2019-2020
 
Zandverhalen
 
Stiltecentrum
 
Zomersuitje Bethlehemkerk
 
Kinderbijbelkeet
 
Wat is jouw favoriete Jezuslied
 
Gezamenlijke diensten Diependaal & Bethlehemkerk
 
Kernaspecten Christelijk geloof
 
Cursus 'geloven met je kind'
 
Afscheid nemen
bestaat niet...
 
 
 
Zondag 14 juli
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'-'
Voorganger:
ds. Bos
in Bethlehemkerk
 
 
Sterretjes
 
Oproep voor vrijwilligers inloophuis de Wording
 
Wegwijzer 2019-2020
 
Gewijzigde openings-tijden kerkelijkbureau
 
Nieuwe lopers gezocht
 
Vakantieweek Doorn
 
Elke donderdagmorgen van 10-12 uur is er ‘Open Kerk’ voor ieder die even contact wil. Er is koffie en/of thee en ook kunt u de wisselende expositie aan de wand of in de vitrine bekijken.
 
 
 
AGENDA
 
Zaterdag 13 juli
 
Zondag 14 juli
ds. W. Bos in Bethlehemkerk
 
Wandelen met Maria
 
Maandag 15 juli
-
 
Dinsdag 16 juli
-
 
Woensdag 17 juli
-
 
Donderdag 18 juli
 
Instuif
 
Vrijdag 19 juli
-
 
Zaterdag 20 juli
-
 
Zondag 21 juli
ds. Jetty Scheurwater in Diependaalse kerk  
 

Zondag 14 juli

Psalm 25:1-10

Ik verlang naar de Heer
 
Heer, ik verlang naar u.
Op u vertrouw ik, God.
Laat me niet alleen!
Zorg dat mijn vijanden me niet verslaan, laat ze niet om me lachen. U helpt mensen die op u vertrouwen, maar u straft mensen die u niet trouw zijn. Heer, laat mij zien hoe ik moet leven, wijs mij de goede weg. ...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
Kerkbrink PgH "400 jaar Dordt"
 
BEZOEK ONZE SITE
Zomerstop
 
Na de feestelijke, gezellige en smakelijke slotzondag waarin vooral veel werd uitgevlogen, is het voor veel van ons nu tijd voor een wat rustigere periode.
 
We namen afscheid van Trinette Boer als koster en een aantal kinderen vlogen over van de kinder- naar de tienerdienst.
 
Na afloop konden we heerlijk genieten van veel zelf gemaakte hapjes en een heuze foodtruck naast de kerk.
 
De redactie wenst iedereen een mooie zomer toe met voldoende ruimte en tijd voor goede gesprekken en ontmoetingen. Of je nu ver weg of dichtbij op vakantie gaat, of je thuis blijft of uitvliegt.
 
Eind augustus nemen we de draad weer op met de nieuwsbrieven wanneer kerkelijke activiteiten en onder meer startzondag op gang komen.
 
Volleybalavond 6 september
Vrijdag 6 september wordt er een sportieve volleybalavond georganiseerd in Sportzaal de Fuik te Kortenhoef. Inschrijven kan tot en met 25 augustus.
Belangstellenden kunnen een team samenstellen en een leuke naam verzinnen voor het team. Individueel opgeven kan ook. De activiteitencommissie heeft ook nog kleine een verrassing in petto. 
 
 
 
 
Leerhuis voor diakenen
  
Het College van Diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum organiseert najaar 2019 in drie avonden een leerhuis voor diakenen, maar iedereen is welkom. Gespreksleider is Jurjen Zeilstra, accent ligt op inspirerende ideeën voor een daadkrachtige praktijk. Noteer de data: 29/10, 12/11 en 26/11. Het is niet noodzakelijk alle avonden bij te wonen.

Een handige readertekst met korte inleidingen en gespreksvragen komt beschikbaar. Meld je aan bij Jurjen, zeilstar@xs4all.nl. De teksten kunnen bij hem worden afgehaald en/of worden op de eerste avond uitgedeeld. 

 
 
 
Gezamenlijk jaarthema PgH
Voor het eerst is er binnen de Protestantse gemeente Hilversum voor een gemeenschappelijk jaarthema gekozen: ‘Rondom Jezus’. In het ministerie van predikanten is tot dit thema besloten, omdat uit de geloofsgesprekken die vorig jaar in alle wijkgemeenten gehouden zijn, ‘Jezus’ als belangrijkste kernwoord naar voren kwam. Een mooi thema dat op allerlei manieren zal terugkomen in erediensten, leerhuizen, catechesegroepen en in het Bijbelcafé.
  
 
Zandverhalen
 
Elke laatste zaterdag van de maand vind er deze zomer een uitstapje plaats naar de Bijbelverhalen in Zand in Elburg. Er wordt steeds gereisd met een klein busje. Dit is een van 's wereld grootste binnen-zandprojecten.
Met zo'n 4000 m3 zand, tientallen sluisdeuren, 1000 jaar oude olijfbomen, botters en beeldhouwwerken, komen de verhalen van onze cultuur, van bijbels en botters tot stand.
Als u nog mee wilt, neem dan contact op met Kees Schipper.
 
Tel.: 035 7730928 / 06 33730320
 
 
 
 
Stiltecentrum
Onze kerk beschikt over een stiltecentrum waar u terecht kunt voor meditatie, gebed of het aansteken van een kaarsje.
 
In het stiltecentrum vindt u een boek waarin de dopelingen zijn opgetekend met daarboven het teken van de alfa en een boek waarin de overledenen staan met het teken van de omega. Zo krijgen begin en einde van het leven gestalte.
Bij een uitvaartplechtigheid wordt gebruik gemaakt van het stiltecentrum voorafgaand aan de dienst.
 
 
 
 
 
 
Zomers uitje met de Bethlehemkerk
 
 
 
Gaat u mee op woensdag 7 augustus een gezellig dagje uit.
Dit is een reisje vergelijkbaar met dat van de voorgaande jaren. Wij reizen op woensdag 7 augustus.
Deze reis is bedoeld voor senioren met vrije reisdagen. Maar ook anderen kunnen mee. Zij reizen met 40% korting.
Dit reisje wordt speciaal georganiseerd vanwege de stille periode voor senioren.
Het doel is dit jaar de historische ring Hoorn, Medemblik, Enkhuizen. Het gaat een bijzondere belevenis worden. Als u niet meegaat dan mist u veel. Lees meer ...
 
Kinderbijbelkeet in augustus
Van 20 tot en met 23 augustus rijdt de KinderBijbelKeet weer door Hilversum. In de ochtend staat de Keet bij basisschool de Wilge (Hilversum-Noord) en 's middags bij de Augustinusschool (Kerkelanden). Met de Slotdag sluiten we de week gezamenlijk af.
Het thema is dit jaar 'SchatRijk!'We gaan de kinderen vertellen hoeveel God van hen houdt en dat ze ontzettend kostbaar zijn, een parel in Gods hand. Ieder kind van 4-12 jaar is welkom, ongeacht welke achtergrond. Meedoen kost helemaal niets! Ook is er weer een apart programma voor de oudere kinderen met meer sport & spel. Lees meer ...
  
 
Wat is jouw favoriete Jezuslied?
 
 
 
 
Het jaarthema voor het nieuwe seizoen 2019/2020  wordt “Rondom Jezus”.
 
In de dienst van zondag 25 augustus a.s. nemen we alvast een voorschot op dit nieuwe jaarthema met een dienst vol liederen ‘Rondom Jezus”.
 
Geef daarom op – liefst voor 13 juli a.s. – wat jouw favoriete Jezus-lied is.
 
 
Gezamenlijke diensten Diependaal & Bethlehemkerk
Ook in de zomer van 2019 worden er met de Diependaalse kerk in
totaal 6 gezamenlijke diensten georganiseerd. \Als de dienst in de
Diependaalse kerk plaatsvindt zorgt de Bethlehemkerk voor de
voorgangers, als de dienst in de Bethlehemkerk plaatsvindt worden de voorgangers door de Diependaalse kerk uitgenodigd.
We hopen op mooie vieringen op beide locaties van zondag 14 juli t/m zondag 18 augustus.
 
 
Kernaspecten Christelijk geloof
 
In het volgende seizoen willen de diverse wijken van de Protestantse gemeente Hilversum graag mensen van boven de 50 jaar in de gelegenheid stellen om samen in gesprek te gaan over de kernaspecten van het christelijk geloof.
De cursus is bedoeld voor volwassenen die belijdenis willen doen, maar ook voor mensen die zich voor het eerst of opnieuw willen verdiepen in belijdenis van het geloof.
 
 
Cursus 'Geloven met je kind'
Komend seizoen kun je meedoen met een cursus van vier avonden, bestemd voor ouders van kinderen tot 12 jaar. In deze PgH-brede avonden gaan we verkennen wat jij je kind wilt meegeven, welke rol je daarbij wilt en kunt spelen, en verkennen we een aantal vormen om in gesprek te komen met je kind of kinderen.
 
 
 
Afscheid nemen bestaat niet...
 
Lieve mensen, wat was het leuk om op Slotzondag afscheid te mogen nemen van mijn kosters periode.
Mooie woorden van Koos, prachtige liederen die buiten uit volle borst weren meegezongen. Gezellige en goede gesprekken tijdens de koffie en lunch. En niet te vergeten een geweldig boek vol met A4 - tjes  met mooie herinneringen en woorden en natuurlijk een fantastische bijdrage voor een nieuw fototoestel, waarvoor hartelijke dank, ik werd er verlegen van!
 
Trinette
 
Lees meer....
 

 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl