De Bibliotheek van de
Balie Antwerpen
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20/16
Antwerpen
 Vleugel E, verdieping 0
Openingsuren:
8.30u - 13.00u
13.30u - 16.30u

VLAAMSE JURISTENVERENIGING
 
Recht en muziek, twee wegen naar harmonie
Gent, vrijdagavond

OPENINGSREDES
GERECHTELIJK JAAR 2022-2023
Openingsrede plechtige openingszitting gerechtelijk jaar 2022-2023
van de Conferentie bij de Balie Antwerpen

Antwerpen 21 oktober 2022
Openingsredenaar: Robby Houben
Openingsrede: ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’.
Repliek Stafhouder Johan Du Mongh

Openingsrede plechtige openingszitting gerechtelijk jaar 2022-2023
Balie West-Vlaanderen met de vier Conferenties van de Jonge Balies
Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne

Roeselare 7 oktober 2022
Openingsredenaar: Dorothy Gruyaert
Openingsrede: ‘Duurzaamheid en recht
Bron: Jubel.be

Openingsrede plechtige openingszitting gerechtelijk jaar 2022-2023
balie Limburg

Limburg, 23 september 2022
Openingsredenaar: Janne Poets
Openingsrede:
Voor 16h besteld, morgen geleverd. De sociale fraude krijgt u er gratis bij
Bron: Jubel.be

Openingsrede plechtige openingszitting gerechtelijk jaar 2022-2023
Vlaamse Conferentie bij de balie Gent

Gent 28 oktober 2022
Openingsredenaar: Antoon Dierick
Openingsrede: ‘@dvocaat in #de_digitale wereld’

Openingsrede plechtige openingszitting gerechtelijk jaar 2022-2023
balie Dendermonde

Openingsredenaar: Jef Vermassen

Openingsrede plechtige openingszitting gerechtelijk jaar 2022-2023
Vlaams Pleitgenootschap Balie Brussel

Openingsredenaar: Tine Meurs
Openingsrede: ‘Advocaat, verzekeraar en verzekerde: drieklank in majeur of mineur?

Overzicht van alle openingsredes
van het Vlaams Pleitgenootschap balie Brussel

https://vlaamspleitgenootschap.be/overzicht-openingsredes/

Mercuriale 2022 van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
A. Henkens
Het Hof van Cassatie en de internationale gewoonte-van territoriale agressie tot staatsimmuniteit –actuele beschouwingen
Deel 1, RW 2022-2023, nr. 11, 12/11/2022, 402
Deel 2. RW 2022-2023, nr. 12, 19/11/2022, 442
Ook online FOD Justitie - Mercuriales
EUROPEES PARLEMENT
Viering 70 jaar Europees Parlement
Toespraak Eerste Minister Alexander De Croo bij viering 70 jaar Europees Parlement
News.belgium 22 november 2022
 HOF VAN CASSATIE
Nieuwe website Hof van Cassatie
https://hofvancassatie.be/nl
Het Hof van Cassatie heeft een nieuwe website:
-recente belangwekkende arresten en allerlei nieuws
-toegang tot de cassatiearresten via Juportal, ECLI, Arresten Cassatie 1937-2015, Pasicrisie, Casslex, Libercas en Tradcas. 
 
JUSTITIE

De gevier(endeel)de Nolf
Met deze essaybundel viert hemelbestormer Jan Nolf zijn zeventigste verjaardag. Een caleidoscoop die het ge(multi-)mediatiseerde fenomeen Justitie belicht. Met bijdragen van onder anderen Paul Verhaeghe, Raf Jespers, Gust Verwerft, Ivo Aertsen, Benjamin Dalle en Vincent Van Quickenborne.
Epo uitgeverij 2022, 535 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
PUBLIEK RECHT

Laurens De Brucker, Patrik De Maeyer, Marie Vastmans, Dominique Vermer (eds.)
Intersentia 2022, 248 p.
Beschrijving + inhoudstafel
GEMEENTERECHT
Gemeentelijke autonomie en bestuurlijk toezicht
Stef Keunen, reeks Recht in de gemeente - Bijzondere reeks
die Keure 2022, 336 p.
Beschrijving + inhoudstafel
ENERGIERECHT
Jaarboek energierecht 2021
Kurt Deketelaere, Bram Delvaux (eds.)
reeks Jaarboek Energierecht
Intersentia 2022, 263 p.
Beschrijving + inhoudstafel
ONDERWIJSRECHT
Onderwijsdoelen – Commentaren op GwH 16 juni 2022, nr. 2022/82
- J. Lievens, De vrijheid van onderwijs en onderwijsdoelen: een broos evenwicht, Torb, 2021-2022/5, 369
- K. Willems, Het ontwikkelen van nieuwe eindtermen basisonderwijs en secundair onderwijs: van conflict naar pacificatie met het Grondwettelijk Hof als facilitator, Torb, 2021-2022/5, 379
- GwH 16 juni 2022, nr. 2022/82, noot D. Couck, Onderwijsdoelen tweede en derde graad secundair onderwijs, NJW nr. 468, 19/10/2022, 691
VERKEERSRECHT
Het parket voor de verkeersveiligheid: een nieuwe nationale speler inzake de aanpak van verkeersovertredingen
E. Van de Weghe, RW 2022-2023, nr.10, 05/11/2022, 362
AUTEURSRECHTEN
Hervorming van de ‘auteursrechten’ op fiscaal en sociaal vlak
JVD, Fiscoloog nr. 1765, 02/11/2022, 1
Ministerraad 28 oktober 2022

Hervorming regime auteursrechten: gaat software eruit? Collateral damage?
H. Putman, T. Goemaere, Fisc.Act. nr. 36, week 10-16 nov 2022, 1
ELEKTRISCHE INSTALLATIES (AREI)
AREI Transmissie & Distributie 2023
Wolters Kluwer 2022, 480 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
AREI Laagspanning een zeer lage spanning
Wolters Kluwer 2022, 536 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
AREI Hoogspanning
Wolters Kluwer 2022, 282 p.
Beschrijving + inhoudstafel
PATIENTENRECHTEN
Covidvaccinatie bij minderjarigen. Kinderspel?
Marie Goemaere, RW 2022-2023, nr. 13, 26/11/2022, 482
NOVEMBER 2022
Nieuwsbrief Advocaat & Bibliotheek houdt u op de hoogte van nieuwe aanwinsten in onze bibliotheek, juridische publicaties, actualiteiten en vormingen
ADVOCATUUR - JUSTITIE -GERECHTELIJK RECHT
Integriteit in de zakelijke advocatuur
Normenkader en praktijk
 
Jonathan E. Soeharno, Emilie van Rijckevorsel-Teeuwen en Jan Loorbach (red.)
Boom Juridisch Den Haag 2022, 323 p.
 
Arresten Cassatie inzake ereloon advocaat

Cass. 9 september 2022, AR nr. C.21.0280.N, RW 2022-2023, nr. 9, 29/10/2022, 334
1.Advocaat- ereloon – begroting – precontractuele informatieverplichting versus partijbeslissing
2. Advocaat – ereloon – begroting – partijbeslissing – bepaling tot bescherming van de consument in de fase van de totstandkoming van de overeenkomst

Cass. 9 september 2022, AR nr. C. 21.0346.N, RW 2022-2023, nr.10, 05/11/2022, 370
Advocaat – ereloon – begroting – rechterlijke matigingsbevoegdheid – openbare orde
Advocaat en nevenactiviteiten

Alex Tallon, Today’s Lawyer 2022/3, p. 14 en Jubel 09/11/2022 
GERECHTELIJK RECHT
 
Gerechtelijk Recht geannoteerd 2022-2023
reeks Geannoteerde wetboeken, die Keure 2022, 1352 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Gerechtelijke verkopen van onroerende goederen
Christian Engels, Intersentia 2022, 372 p.
Beschrijving + inhoudstafel
GOEDERENRECHT FAMILIAAL(VERMOGENS)RECHT
Handboek goederenrecht
Nicolas Carette, Ruud Jansen, Intersentia 2022, 906 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Hoe de waarde van vastgoed betrouwbaar en doordacht inschatten?
Tips & Advies-Dossier, Indicator-Larcier 2022, 62 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Het ouderlijk vruchtgenot – een kritische analyse
Alix Van Sinay, reeks Cahiers Antwerpen Brussel Gent, Larcier 2022, 110 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Huwelijksvoordelen bij scheiding van goederen
Hélène Casman, Alain-Laurent Verbeke, TEP Thema Books, vol. 1, Intersentia 2022, 240 p.
Beschrijving + inhoudstafel
De hercodificatie van het huwelijksvermogensrecht in titel 3 van boek 2 BW in hoofdlijnen
Charlotte Declerk, T. Fam. 2022/9, 242
NOTARIAAT
Rechtskroniek voor het Notariaat deel 41
Charlotte Declerck, Ignace Claeys, Jan Bael, Katrijn Boone, Knops Publishing 2022, 189 p.
Beschrijving + inhoudstafel
De 41ste editie van de Rechtskroniek focust op de nieuwe boeken in het NBW:
boek 2, titel 3, “Relatievermogensrecht”, boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en testamenten”, boek 1 “Algemene bepalingen” en boek 5 “Verbintenissen”
VENNOOTSCHAPPEN
Bestuur van vennootschappen
B. Tilleman, K. Dewaele (eds.)
reeks Recht en onderneming nr. 57
die Keure 2022, 868 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Bestuur in de NV
Sarah De Geyter, Ingrid De Poorter, Emmanuel Leroux
Reeks ‘Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel Recht’
Intersentia 2022, 267 p.
Beschrijving + inhoudstafel
SPORTRECHT
Sportrecht
Johnny Maeschalck, An Vermeersch, Kristof De Saedeleer
die Keure 2022, 372 p.
Beschrijving + inhoudstafel
GEGEVENSBESCHERMING
Gegevensbescherming
Anouk Focquet (ed.)
LEA Uitgevers 2022, 327 p.
Beschrijving + inhoudstafel
La protection des données et les entreprises /
Gegevensbescherming en het bedrijfsleven
Axel Beelen, Nathalie Ragheno (coörd.)
die Keure-Anthemis 2022, 445 p.
Beschrijving + inhoudstafel
SOCIAAL RECHT
Sociaal Compendium Arbeidsrecht
W. van Eeckhoutte, Wolters Kluwer 2022, 3554 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht
W. van Eeckhoutte, Wolters Kluwer 2022, 2850 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Advies NAR Notie ‘werkdag’
Advies nr. 2.325 van 16 november 2022
Art. 1.7. §3 NBW luidt:
“Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen.” Dit gaat in op 1 januari 2023.
In het Nieuw Burgerlijk Wetboek wordt dus de zaterdag niet als een werkdag beschouwd.
De Nationale Arbeidsraad spreekt zich echter uit voor behoud van de zaterdag als werkdag in het arbeidsrecht!
VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN 'CANCEL CULTURE'
La cancel culture, la technologie et le rôle des plateformes à l’aune du principe de la liberté d’expression
N. Bontridder, Y. Poullet, JT N° 6915, 05/11/2022, 657
MILIEURECHT
PFAS - PFOS

Shoppen voor een aantrekkelijk recht voor PFOS-slachtoffers en angstschade?

Eva Sevrin, Simon Van Eekert, TMR 2022/5, 532

To waste or not to waste?
Raad van state stelt de grens tussen grondverzet en opslag van afvalstoffen op scherp
RvS nr. 253.523 van 19 april 2022
Gauthier Van Thuyne, TMR 2022/5, 545
AANKOOP BOEKEN VOOR UW EIGEN COLLECTIE
Advocaten van onze balie kunnen boeken aankopen voor hun eigen bibliotheek met 10% korting.
De boeken worden geleverd in onze bibliotheek zonder portokosten.
Stuur een mailtje naar:
JURIDISCHE VORMINGEN
Selectie uit het lopend aanbod van juridische vormingen en opleidingen vindt u hier
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Studiedienst Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen