De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die  beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.


 
Commissie Maatschappelijke Kwaliteit
De Hartstichting wil hart- en vaatziekten eerder opsporen en beter en sneller behandelen. Hiervoor wordt geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek. Om de toepasbaarheid van onderzoeks-resultaten in de praktijk te toetsen en te vergroten is de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) aangesteld.
 
Om te zorgen dat de maatschappelijke kwaliteit van onderzoek is gewaarborgd, speelt de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) een adviserende rol bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen. Deze commissie beoordeelt de maatschappelijke kwaliteit van voorstellen en adviseert, samen met de wetenschappelijke beoordelingscommissie, de directie van de Hartstichting over de toekenning van financiering voor onderzoek.
 
Waar let de CMK op bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen?
 • Relevantie van het onderzoek voor het zorgprobleem
 • Aandacht voor het verder brengen van mogelijke onderzoeksresultaten
 • Gebruik van specifieke kennis van professionals en patiënten
De Commissie Maatschappelijke Kwaliteit heeft de volgende taken:
 • Beoordelen van de maatschappelijke kwaliteit van onderzoeksvoorstellen van grote onderzoeksprogramma’s;
 • Monitoren van de voortgang en resultaten van onderzoek;
 • Beoordeling van rapportages;
 • Waar nodig coachen en stimuleren van startende onderzoekers om aandacht te geven aan de maatschappelijke kwaliteit van hun onderzoek;
 • Adviseren van de directie van de Hartstichting over aspecten van maatschappelijke kwaliteit op basis van uitkomsten van bovenstaande taken.
De CMK bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen die allen zorg ontvangen of verlenen. Zij worden ook wel gebruikers van onderzoek genoemd. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende doelgroepen:
 • Vertegenwoordigers van patiënten
 • Medisch specialisten, waarvan minimaal één cardioloog, aangevuld met bijvoorbeeld internisten of neurologen
 • Vasculair verpleegkundig specialisten
 • Huisartsen
 • Incidentele zorggebruikers/burgers uit de brede maatschappij
Vacature
Heb je interesse om deel uit te maken van deze commissie? Stuur je motivatie met curriculum vitae per mail aan Els van Dort, medewerker Projecten bij team Onderzoek & Zorginnovatie naar e.vandort@hartstichting.nl.

 
- advertentie -
Abbott Online webinar - 2 november
MITRAL VALVE REPAIR: A ´State of the Art´ Update
 
Objectives
To provide an overview of where we stand in mitral valve therapies and to show
outcomes, present a case and to show the “view” from the patient.
 
Topics covered in programme
Mitral studies
• Devices in mitral therapies
• Case presentation MitraClipTM from Isala Zwolle
• “A patient’s view”
 
Klik hier voor de flyer.
Klik hier om aan te melden.
 
- advertentie -
 

Jaarsymposium NVF op 12 november voor de VS / PA
Dappere dokters en patiënten, in tijden van Corona en vooral daarna !
Een multidisciplinair symposium voor cardiologen, vaatchirurgen, neurologen, radiologen en internisten en verpleegkundig specialisten die vasculair geïnteresseerd zijn.
 
Klik hier voor de flyer met sprekers en het programma.
 

Webinar Nederland Rookvrij - 26 november 
Nederland Rookvrij nodigt u graag uit voor alweer het vijfde webinar van het netwerk Nederland Rookvrij op 26 november van 15.30 tot 16.45 uur.
 
Het webinar staat in het teken van actuele thema’s en inspirerende verhalen:
 
1. Hoe motiveer je medewerkers om hun steentje bij te dragen aan het rookvrij maken en houden van hun organisatie? Welke hulpmiddelen zijn er om succesvol samen te werken aan rookvrij beleid binnen de (verslavings)zorg? Hoe kun je als zorgprofessional het verschil maken voor cliënten en collega’s? Anton van Balkom, aanjager rookvrije ggz bij de Nederlandse ggz, deelt zijn ervaringen.
 
2. Peukenoverlast en milieu. Nummer 1 in de top tien van gevonden zwerfvuil zijn filters van sigaretten. Hoe kunnen we vanuit individuen en organisaties beter samenwerken om deze overlast terug te dringen? Een opmaat naar een nieuwe coalitie met een bevlogen bijdrage van Bernadette Hakken alias het Peukenmeisje. Zij viste met emmer en knijpstok al meer dan 100.000 sigarettenpeuken en -filters van straat. In 2019 werd zij door Trouw beloond met de 60ste plek in de Duurzame Top 100.
 
3. Rookvrije schoolterreinen. Nu de schoolterreinen rookvrij zijn, ontstaat de volgende uitdaging om ook de buurt van scholen rookvrij te houden. Wytske Kelling en Kiek Verburg delen hun ervaringen over hun aanpak in Stadsdeel Zuid, waar ‘de rookvrije straat’ is geopend en een ‘Rookvrij promoteam’ de jeugd aanspreekt. Wat zijn hun succesfactoren en tegen welke dilemma’s lopen zij aan?
 
U kunt zich aanmelden via deze link.
 
Nodig gerust collega's uit die ook interesse hebben om deel te nemen aan het webinar. U kunt deze uitnodiging doorsturen. Deelname is gratis.
 
Heeft u eerdere webinars gemist? U kunt alle webinars hier terugkijken
Eventuele vragen kunt u sturen naar info@nederlandrookvrij.nl.

- advertentie -
Telemonitoring bij hartpatiënten - Zilveren Kruis LIVE
Online bijeenkomst - 29 november
 • Doel: laten zien hoe waardevol digitale zorg kan zijn in het leven van hartpatiënten, daarmee bijdragen aan structurele opschaling van digitale zorg, zodat dit toegankelijk wordt voor iedereen die dat wil
 • Doelgroep: zorgverleners, patiënten, belangenorganisaties
 • Setting: persoonlijk en toegankelijk, het verhaal van onze klant staat centraal, we richten ons niet op het ‘ziek zijn’, maar horen wat er wél mogelijk is en hoe digitale zorg kan  ondersteunen
 • Plaats/tijd: maandag 29 november 2021, 16:00-17:00 uur, online (vraag de
  uitnodigingslink aan)
             
- advertentie -

 
NIEUWSBRIEF
Oktober 2021
 
In deze nieuwsbrief
 

VACATURES
 
Vacatures NVHVV
Accreditatiecommissieleden
Penningmeester NVHVV
Vicevoorzitter NVHVV
Redactielid Cordiaal
Werkgroepleden voor de werkgroepen:
Acute Cardiale Zorg, Hartfalen,
ICD-begeleiding & Elektrofysiologie en
Vasculaire Zorg
 
Klik hier voor meer informatie
over deze vacatures.
 

 
Agenda Congressen en scholingen
(onder voorbehoud Covid-19 ontwikkelingen)
 
26 oktober en meer data
ALS: Advanced Life Support
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam - Leerhuis
 
28 oktober
Nascholing "CArdio REnale MEtabole effecten van SGLT2-i"
AstraZeneca
 
30 oktober en meer data
ILS: Immediate Life Support
Amsterdam UMC VUmc/Amstel academie
 
2 november
Webinar Mitral Valve Repair: a 'State of the Art' Update
Abbott Medical / Structural Heart
 
2 november
Venticare Live 2021
Venticare
 
4 november
NVVC Najaarscongres 2021
NVVC - 4pulse B.V.
 
19 november
CarVasZ 2021
NVHVV
 
23 november en meer data
Diabetes kennis en motivational interviewing
AstraZeneca
 
25 november
WCN Congres 2021
MEDCON International
 

E-learning
- Online WMO/GCP-training
- ECTR en VGO Training
- WMO GCP Herregistratie Training voor Klinisch Onderzoek in Nederland
www.gcpcentral.com
 
Voor deze scholingen is accreditatie aangevraagd bij de NVHVV. Zie voor meer informatie en data de PE-Online agenda.
 

 
NVHVV is lid van het
 
 

 
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART- EN VAATVERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of op andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.