Quote
Week 49
Jaar 2014
 
 
Alle mensen gebruiken dezelfde woorden, het zijn
hun daden die hen onderscheiden.

   
 
Op het einde van onze commentaar op quote 45 van dit jaar ‘Staat er een I in team’ hebben we beloofd enkele ideeën aan te reiken om van je groep medewerkers een (h)echt team te maken.

Het eerste idee of aandachtspunt gaat over vertrouwen. Want volgens Patrick Lencioni is gebrek aan vertrouwen de eerste grote frustratie waar groepen mee kampen.
 
Aangezien jij als leidinggevende de ‘oudste’ bent, zal je hier het goede voorbeeld moeten in geven door eraan te werken en zelf heel betrouwbaar te zijn.

Laten we starten met vier grote valkuilen aan de hand van enkele volkswijsheden.

‘Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden’: wanneer je een bepaald gedrag of houding vraagt van medewerkers en je er jezelf niet aan houdt dan predik je als het ware met dergelijk negatief voorbeeldgedrag je onbetrouwbaarheid.

‘Woorden wekken maar daden trekken’: Niets is minder waar. Als je zegt dat je iets gaat doen en het niet doet dan zegt dat heel veel over hoe betrouwbaar je bent. Een mooi voorbeeld hiervan vind je in deze blogpost van Ronald van Domburg over twee leden van de C-suite, het hoogste managementniveau.
 
‘Praatjes vullen geen gaatjes’: Het is door het doen dat resultaten worden bereikt. En samen resultaten bereiken is hetgeen medewerkers van hun leidinggevende verwachten.

En zo heb je ook de ‘mooie praatjes’ waarmee men iemand probeert te overdonderen. Een fenomeen dat blijkbaar al in de oudheid gekend was en in de 13e eeuw in het Nederlands werd verhaald in het Oost-Vlaamse epos ‘Van den vos Reynaerde’ waarvan je de volledige tekst gratis kan downloaden op het Reynaertgenootschap:
 
 
 
 
 
Wees geweldig op uw hoede,want Reynaert is een hele goede intrigant. Hij zal liegen,smeken, hij zal u bedriegen met zijn
mooie praatjes.
En – bij God -
als ’t lukt
houdt hij u voor de zot!’
 
 
 
 
 
 
We veronderstellen dat jij als leidinggevende niet als een dergelijke sluwe vos die enkel uit is op eigen gewin ten koste van zijn medewerkers, wil gezien worden . Want je mag er vergif op nemen, vroeg of laat valt zo een leidinggevende door de mand en zal niemand hem/haar nog vertrouwen.

Misschien herken je sommige van deze gedragingen bij enkele leidinggevenden en ervaar je het effect ervan? Reden temeer dus om je er zelf niet aan te bezondigen.

Maar hoe kan je nu werken aan het verdienen van vertrouwen?

Vooreerst door niet in de hierboven geschetste gedragsvalkuilen te trappen. En door actief rekening te houden met de vier basiselementen van vertrouwen: deskundigheid, geloofwaardigheid, verbondenheid en betrouwbaarheid. Concrete en praktische acties die je in deze domeinen kan ondernemen vind je in het document ‘Vertrouwen werkt!’
 
Uiteraard zal dit niet altijd lukken en zal je weleens iets doen dat je betrouwbaarheid aantast. Dit hoeft geen drama te zijn. Chris McGoff geeft een heel goede raad wat je dan kan doen. Zorg er echter wel voor dat je dit niet iedere dag hoeft te doen Lachen.
 
Praatjes vullen dus enkel gaatjes wanneer je verhaal transparent, eerlijk en consistent is met de context en met wie jij bent.
 
 
P.S. 1: Heb je een citaat dat je graag zou willen behandeld zien? Laat het ons weten. Wij zoeken dan voor een interessante bedenking of toepassing ter illustratie.
  
 
Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.