januari 2017
 
Natuurlijke speelplek zonder drempels in Bredase Sonsbeeckpark (Bron: Breda Nieuws)
In het Bredase Van Sonsbeeckpark wil de Stichting Devi een natuurlijke speelplek creëren, waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Juist op het gebied van vrijetijdsbesteding is er voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking vaak geen veilige of toegankelijke plek.

Samen spelen is samen leven
De afgelopen maanden is druk gewerkt in samenwerking met de gemeente Breda, De Speeltuinbende (NSGK), KrachtigBuiten en IAMSonsbeeck om een natuurlijke speelplek te ontwikkelen. In het ontwerp staan onder andere snoezelplekjes, een heuvel met glijbaan, een kleine belevingsroute, moestuinen, geurbomen en een zandwatertafel. De gemeente neemt het ervaringspad met praatpalen rond de bestaande klimtoren, vogelnestschommel, klim- en klauterroute en rolstoelwip voor haar rekening.

Crowdfundingactie
Voor dit mooie plan is geld nodig van particulieren en bedrijven. De stichting wil ruim 22.000 euro ophalen om deze unieke speelplek in Breda te realiseren. De berekening is terug te vinden in het plan van de stichting. Wanneer het geld niet in één keer bijeen gebracht wordt, wordt het plan in delen uitgevoerd. 
Meer informatie? Bekijk hier de digitale presentatie
 
 
 
Nieuw Wulven toegankelijk?!
Het bos Nieuw Wulven, tussen Houten, Bunnik en Utrecht, wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Gezien de hoge kosten van het beheer, zocht Staatsbosbeheer de afgelopen jaren een ondernemer met visie, die kansen ziet om in Nieuw Wulven een passende activiteit te starten, met oog voor de maatschappelijke en recreatieve behoeften. Eind vorig jaar kwam de Stichting Natuurlijke Recreatie als ‘winnaar’ uit de bus. Deze stichting is een samenwerkingsverband van een aantal ondernemers uit de Kromme Rijnstreek. Er komt een theehuis/restaurant met educatieve-, vergader- en recreatieve faciliteiten en er komen voorzieningen voor spelen, sporten en gezondheid.
Voor Kenniscentrum Groen & Handicap was een en ander een uitstekende gelegenheid om te proberen al vanaf de planningsfase de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in de plannen te verwerken. Achteraf aanpassingen realiseren is altijd veel duurder. Er werd contact gezocht met de Stichting Gehandicaptenbelangen Houten, Staatsbosbeheer en de Stichting Natuurlijke Recreatie. Alle betrokkenen bleken enthousiast te zijn over dit idee. Begin februari vindt een eerste overleg plaats. We houden u in deze nieuwsbrief op de hoogte van het proces.
 
 
 

Zintuigenpark Weert wordt werkelijkheid
Het heeft even geduurd, maar medio december was het zover: de gemeenteraad van Weert stemde met 20 tegen 6 stemmen in met de realisering van een 'Zintuigenpark' in het IJzeren Mangebied in Weert. Er is ruim 200.000 euro beschikbaar gesteld voor dit project. Enkele jaren geleden vroegen twee initiatiefneemsters uit Weert aan het Kenniscentrum Groen & Handicap hulp bij het ontwerpen en het realiseren van een speelgebied voor alle, dus ook gehandicapte, kinderen in het IJzeren Man gebied in Weert. Hun enthousiasme en volharding heeft resultaat gehad. Bekijk hier de promotiefilm over het Zintuigenpark.                                           
 
 
Rolstoelvriendelijk pad door het landgoed Prattenburg
Onlangs werd het rolstoelvriendelijke pad door het landgoed Prattenburg bij Veenendaal, dat in de zomer van 2015 werd geopend, bij het Kenniscentrum Groen & Handicap onder de aandacht gebracht. Graag vernemen we van rolstoel- of scootmobielgebruikers hun ervaring met dit pad. Kent u dit pad of woont u in de omgeving van het landgoed Prattenburg en zou u dit pad wel eens willen beleven? Meld u dan uw ervaringen bij ons, zodat we die op onze website van toegankelijke wandelingen kunnen toevoegen.
 
 


Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl
Gesteund door: