Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Juli 2019 nr. 27
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Komende zondag: Slotzondag 7 jui
 
Afscheid van onze koster Trinette
 
Slotzondag: feestelijke afsluiting
 
Gezamenlijk jaarthema PgH 2019-2020
 
Week van de duurzaamheid
 
Zomersuitje Bethlehemkerk
 
Kinderbijbelkeet
 
Wat is jouw favoriete Jezuslied
 
Gezamenlijke diensten Diependaal & Bethlehemkerk
 
Afscheid van onze koster Trinette
 
Kernaspecten Christelijk geloof
 
Cursus 'geloven met je kind'
 
Vredespaal nominaties 2019: Zoutkeet
 
 
 
Slotzondag 7 juli
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'Uitvliegen'
Voorganger:
ds. Maarten Hameete
 
 
Sterretjes
 
Oproep voor vrijwilligers inloophuis de Wording
 
Wegwijzer 2019-2020
 
Gewijzigde openings-tijden kerkelijkbureau
 
Nieuwe lopers gezocht
 
Vakantieweek Doorn
 
Elke donderdagmorgen van 10-12 uur is er ‘Open Kerk’ voor ieder die even contact wil. Er is koffie en/of thee en ook kunt u de wisselende expositie aan de wand of in de vitrine bekijken.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 5 juli
 
Zaterdag 6 juli
 
Zondag 7 juli
ds. Maarten Hameete
 
Slotzondag
 
Afscheid koster Trinette
 
Maandag 8 juli
-
 
Dinsdag 9 juli
-
 
Woensdag 10 juli
Alzheimer Café: veranderend gedrag
 
Donderdag 11 juli
 
Vrijdag 12 juli
-
 
Zaterdag 13 juli
-
 
Zondag 14 juli
Ds Bos
 
Eerste gezamenlijke dienst met Diependaalsekerk
 
 
 

Zondag 7 juli

Lucas 10: 1-20

Ik heb iets voor je 
Jezus stuurt 72 volgelingen op pad. Om zieken te genezen en vrede te brengen. Met de kinderen denken na over de uitspraak: ‘Ik heb iets voor je’? Wat zou het leukste zijn dat je aan iemand kunt geven? Hoe is het om zoiets te geven?
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
Kerkbrink PgH "400 jaar Dordt"
 
BEZOEK ONZE SITE
Komende zondag: Slotzondag 7 juli
 
Komende zondag 7 juli is het alweer de slotzondag van dit seizoen. In de dienst zullen we terugkijken op het afgelopen seizoen, en stilstaan bij hen die overvliegen vanuit de kinderdienst en afscheid nemen van Trinette. 
Met het thema Uitvliegen zullen we met elkaar terugkijken op het seizoen dat geweest is, en zoeken naar de betekenis van uitvliegen voor ons bestaan. Waarheen vliegen wij uit? Is er misschien een verandering die er voor ons staat aan te komen? Wat betekent geloven voor die processen? Zomaar wat vragen die aan de orde zullen komen. Na de dienst gaan we naar buiten op het grasveld naast de kerk. Daar staan thee en koffie voor u klaar. Er zijn daar dan ook tafels en stoelen. Lees meer ...
 
Afscheid van onze koster Trinette
Op slotzondag 7 juli nemen we afscheid van onze koster Trinette Boer. Na 8 jaar is Trinette gestopt met haar werk als koster van de Bethlehemkerk. Per 1 juni isTrinette aan de slag gegaan bij Versa Welzijn.
 
Op de leestafel in de kerk ligt een blauwe map waarin ieder een eigen (creatieve) bijdrage voor Trinette mag plaatsen.
 
Als je ook een financiele bijdrage wil leveren, mag dat door een overboeking naar de wijkkas NL45RABO0373722494
o.v.v. Cadeau Trinette.
 
Voor meer informatie kun je je wenden tot Koos van Vliet en Piet Meindertsma.
 
 
 
Slotzondag: feestelijke afsluiting
  
Zondag 7 juli is de slotzondag van dit seizoen. In de dienst zullen we terugkijken op het afgelopen seizoen, en
stilstaan bij hen die overvliegen vanuit de kinderdienst. Na de dienst zullen we met elkaar feestelijk het seizoen afsluiten.
 
Na de dienst gaan we naar buiten op het grasveld. Daar staan thee en koffie voor u klaar.
 
Er komt ook een heuse foodtruck: deze maakt heerlijke gyros pita broodjes voor 3 euro (de kerkrent-meesters zorgen voor een mooie korting).
 
Iedereen is welkom! Naast koffie, thee en limonade, zal er ook een glasje wijn etc. geschonken worden.
 
 
Gezamenlijk jaarthema PgH
Voor het eerst is er binnen de Protestantse gemeente Hilversum voor een gemeenschappelijk jaarthema gekozen: ‘Rondom Jezus’. In het ministerie van predikanten is tot dit thema besloten, omdat uit de geloofsgesprekken die vorig jaar in alle wijkgemeenten gehouden zijn, ‘Jezus’ als belangrijkste kernwoord naar voren kwam. Een mooi thema dat op allerlei manieren zal terugkomen in erediensten, leerhuizen, catechesegroepen en in het Bijbelcafé.
  
 
Vitrinekast: Adilia Jansma
 
Per heden is er weer een nieuwe collectie te bewonderen in de vitrinekast. Dit keer weer eens werk van mijzelf (Adilia Jansma).
De kast is in zomerse sferen met schelpen en zee egels van keramiek.
De werkstukken zijn tot eind augustus/begin september te bewonderen.
 
 
 
Week van de duurzaamheid
In 2019 zijn we groene kerk geworde.. Dit heeft o.a. geresulteerd in een inspirerende avond met Jan Terlouw en anderen.
In 2020 is de week van de duurzaamheid in Hilversum Zuid van 21 tot en met 29 maart. Deze week wordt gevuld met allerlei  activiteiten. We beginnen in Hilversum Zuid, maar willen dit ook doen met bovenwijkse organisaties en initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
Wij als Bethlehemkerk kunnen daar ook een steentje aan bijdragen.
Om te beginnen willen we u de volgende vragen voorleggen:
-wat versta je onder duurzaamheid?
-wat is jouw belangrijkste duurzaamheidstip?
-wie zijn jouw “duurzaamheids-helden”in de wijk?
Heb je nog andere fantastische ideeën voor invulling van de week, dan horen we dat natuurlijk ook graag.
 
 
 
 
 
Zomersuitje met de Bethlehemkerk
 
 
 
Gaat u mee op woensdag 7 augustus een gezellig dagje uit.
Dit is een reisje vergelijkbaar met dat van de voorgaande jaren. Wij reizen op woensdag 7 augustus.
Deze reis is bedoeld voor senioren met vrije reisdagen. Maar ook anderen kunnen mee. Zij reizen met 40% korting.
Dit reisje wordt speciaal georganiseerd vanwege de stille periode voor senioren.
Het doel is dit jaar de historische ring Hoorn, Medemblik, Enkhuizen. Het gaat een bijzondere belevenis worden. Als u niet meegaat dan mist u veel. Lees meer ...
 
Kinderbijbelkeet in augustus
Van 20 tot en met 23 augustus rijdt de KinderBijbelKeet weer door Hilversum. In de ochtend staat de Keet bij basisschool de Wilge (Hilversum-Noord) en 's middags bij de Augustinusschool (Kerkelanden). Met de Slotdag sluiten we de week gezamenlijk af.
Het thema is dit jaar 'SchatRijk!'We gaan de kinderen vertellen hoeveel God van hen houdt en dat ze ontzettend kostbaar zijn, een parel in Gods hand. Ieder kind van 4-12 jaar is welkom, ongeacht welke achtergrond. Meedoen kost helemaal niets! Ook is er weer een apart programma voor de oudere kinderen met meer sport & spel. Lees meer ...
  
 
Wat is jouw favoriete Jezuslied?
 
 
 
 
Het jaarthema voor het nieuwe seizoen 2019/2020  wordt “Rondom Jezus”.
 
In de dienst van zondag 25 augustus a.s. nemen we alvast een voorschot op dit nieuwe jaarthema met een dienst vol liederen ‘Rondom Jezus”.
 
Geef daarom op – liefst voor 13 juli a.s. – wat jouw favoriete Jezus-lied is.
 
 
Gezamenlijke diensten Diependaal & Bethlehemkerk
Ook in de zomer van 2019 worden er met de Diependaalse kerk in
totaal 6 gezamenlijke diensten georganiseerd. \Als de dienst in de
Diependaalse kerk plaatsvindt zorgt de Bethlehemkerk voor de
voorgangers, als de dienst in de Bethlehemkerk plaatsvindt worden de voorgangers door de Diependaalse kerk uitgenodigd.
We hopen op mooie vieringen op beide locaties van zondag 14 juli t/m zondag 18 augustus.
 
 
Kernaspecten Christelijk geloof
 
In het volgende seizoen willen de diverse wijken van de Protestantse gemeente Hilversum graag mensen van boven de 50 jaar in de gelegenheid stellen om samen in gesprek te gaan over de kernaspecten van het christelijk geloof.
De cursus is bedoeld voor volwassenen die belijdenis willen doen, maar ook voor mensen die zich voor het eerst of opnieuw willen verdiepen in belijdenis van het geloof.
 
 
Cursus 'Geloven met je kind'
Komend seizoen kun je meedoen met een cursus van vier avonden, bestemd voor ouders van kinderen tot 12 jaar. In deze PgH-brede avonden gaan we verkennen wat jij je kind wilt meegeven, welke rol je daarbij wilt en kunt spelen, en verkennen we een aantal vormen om in gesprek te komen met je kind of kinderen.
 
 
 
Vredespaal nominaties 2019
 
Voor de 6e keer wordt in Hilversum de Vredespaal uitgereikt op initiatief van de Kapel. De Vredespaal, zoals die ook in de voortuin van de Kapel staat, heeft in vier talen de boodschap, “Moge er vrede op aarde zijn”. Het is een van de meer dan 250.000 palen over de hele wereld.
De genomineerde dit jaar is de Zoutkeet, speeltuin en zalencentrum aan de Zoutmanstraat 3 te Hilversum.
 
Lees meer....
 

 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl