Bethlehemkerk                                                   
Januari 2021 nr. 02
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Zondag 17 januari:
ds. André de Oude
 
Bethlehemkerk alleen online te bezoeken
 
Nieuwjaarsrede
Paul-Dirk van Buuren
 
Bevestiging Erik Naafs: Ouderling-kerkrentmeester
 
Conré van Zandwijk: Jeugd-ouderling
 
Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen
 
Digitaal collecteren
in de Bethlehemkerk
 
McBeth: resultaat Voedselbankactie
 
Laatste kerkbanken:
Unieke kans!
 
BK Bijbellezen:
een update
 
Bijbelvlog:
ds. Willem Nijsse
 
Dank voor medeleven
 
Taste of Christmas: terugblik 2020
 
 
 
Vieringen
 
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 'Blue monday'
 
 
ds. André de Oude
 
 
 
Sterretjes
___________________
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 15 januari
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 16 januari
 
Zondag 17 januari
ds. André de Oude
 
 
 
20+ groep
 
Maandag 18 januari
 
Kerkenraad Bethlehemkerk
 
Dinsdag 19 januari
Week van Gebed
 
Woensdag 20 januari
 
Donderdag 21 januari
 
Voedselbank: wekelijkse uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 22 januari
 
Nieuwsbrief
 
Catechese en online Stercafé Bethlehemkerk
 
Zaterdag 23 januari
 
 
Zondag 24 januari
ds. Jetty Scheurwater
 
Afsluiting:
 
Samen online koffiedrinken
 
 
Zondag 17 januari
 
Vertrouw me maar.
 
Zondag lezen we dat Johannes de Doper mensen doopt in de Jordaan. Ook Jezus laat zich dopen.
 
Johannes de Doper snapt daar niets van. Na Jezus’ doop gaat de hemel open en verschijnt er een duif.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 4 nr.2
 
 
"Maria"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen weer thuiszitten en de kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al zijn de kerkdeuren deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Voorganger Bethlehemkerk zondag 17 januari: ds. André de Oude

In 1996 verscheen de eerste Mission Impossible film. Daar moet ik aan denken in deze dagen.Het lijkt onbegonnen werk om de moed er in te houden.
 
Maar: onze grootste dreiging is niet Corona of de Britse variant daarvan, noch de val van een kabinet, noch de eventuele impeachment van Trump.
 
Onze grootste dreiging is dat wij de moed laten zakken; dat we het opgeven. Het spreekwoord zegt: "Moed verloren, al verloren!" Falen is niet dat je valt, falen is dat je blijft liggen. Zelfs in de donkerste periode van zijn leven - als nota bene zijn beste vrienden Jezus laten zakken door in slaap te vallen op de Olijfberg - als hij bloed zweet, dan nog gaat hij in gebed. Zelfs met de dood voor ogen, zoekt hij zijn steun bij God.
 
 
 
De Bethlehemkerk gaat over op alleen online vieringen zonder voorzangers 
De landelijke Protestantse Kerk adviseert momenteel alle gemeenten in het land in het geheel niet meer te zingen in de kerk. Ook het zingen in kleine groepjes zoals wij gewend waren wordt nu met klem ontraden. Wij hebben besloten dit advies vanuit de PKN vanaf heden op te volgen in ieder geval tot en met zondag 7 februari. Ook hebben wij besloten om over te gaan op alleen online vieringen.
 
Dit betekent dat we geen gemeenteleden in de kerkzaal ontvangen en dat er niet meer met voorzangers gemusiceerd wordt.
 
De online vieringen worden uitgevoerd met direct betrokkenen zoals de predikant, de dienstdoende ambtsdragers, organist, beamist en technici.

Nieuwjaarsrede Paul-Dirk van Buuren
 
Als ik kijk naar alle nieuwjaarswensen die ik mocht ontvangen en die we als kerk mochten ontvangen, dan wordt 2021 het jaar van de hoop.
Een hoopvol 2021, laten we hopen dat 2021 beter wordt dan 2020, veel hoop en zegen voor het nieuwe jaar.
 
Prachtige wensen natuurlijk. Het roept wel nadrukkelijk een vraag op: Waar hopen we dan eigenlijk op? Dat laten we met het uitspreken van deze wensen behoorlijk in het midden liggen. Weten we dat eigenlijk zelf wel goed? Of zegt het genoeg te wensen dat 2021 beter wordt dan 2020.
 
Persoonlijk denk ik dat 2020 afdoen als een verloren jaar vanwege de pandemie en alles wat niet meer kon of mocht tekort doet aan alles wat is gaan groeien en bloeien en wel heeft plaatsgevonden.
 
 
Bovenstaande foto: Corona proof uitgifte van Nieuwjaarrolletjes voor de online Nieuwjaarsrecptie van de Bethlehemkerk.
 
 
Bevestiging Erik Naafs
Ons gemeentelid Erik Naafs wordt op zondag 24 januari bevestigd als ouderling-kerkrentmeester met bepaalde taak.
 
Deze taak houdt het volgende in: Erik Naafs zal, als hij wordt verkozen door de gemeenten van de ring Hilversum als hun afgevaardigde, zonder last of ruggenspraak lid worden van de classicale vergadering.

Naast Erik zijn er nog drie andere personen vanuit andere gemeenten die de ring Hilversum vertegenwoordigen in de classis Noord-Holland.
 
 
 
Corné van Zandwijk: Jeugd-ouderling
Inmiddels alweer twee en een half jaar geleden ben ik bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Hoewel ik met veel plezier heb meegedraaid en mijn taken uitgevoerd, merk ik dat het kerkrentmeesterschap mij best veel energie kost.
[....]
Onlangs werd in de JJW (commissie Jeugd en JongerenWerk) opgemerkt dat de Bethlehemkerk al een flinke tijd geen jeugdouderling heeft. Annette van Vliet is jeugddiaken en werkt keihard om het jeugdwerk te coördineren en onder de aandacht te brengen. Coördineren, ondersteunen waar nodig en ook meedraaien. Annette, veel dank daarvoor!
 
 

Actie Kerkbalans 2021:
Geef vandaag voor de kerk van morgen

Zaterdag 16 januari start de jaarlijkse Actie Kerkbalans.
Veel leden van de Bethlehemkerk krijgen het verzoek tot deelname, voor 16 januari, via een e-mail toegestuurd. Als uw email adres bekend is heeft u hierover al een aankondiging per mail ontvangen.
 
Als u nog geen e-mail van ons hebt ontvangen wilt u dan nagaan of de mail in uw SPAM map is terecht gekomen? Als u helemaal geen mail hebt gekregen wilt u dat dan doorgeven op het e-mailadres kerkbalans@pknhilversum.nl ?
 
De kerkleden van wie we het mailadres niet kennen, krijgen het verzoek thuis in de brievenbus bezorgd. Een week later (vanaf 24 januari) wordt de toezegging weer bij u opgehaald.
 
 
 
Digitaal collecteren in de Bethlehemkerk
Vanaf heden is het mogelijk om via de website van SKG collect op een eenvoudige wijze uw bijdrage te geven voor de collectes.
 
Via de onderstaande link (of de QR code) komt uw op de pagina van de Bethlehemkerk waar u per collecte een bedrag kunt invullen en vervolgens via iDeal kunt betalen.
 
 
McBeth: Voedselbankactie resultaat
Afgelopen zaterdag 9 januari 2021 hebben we weer een MacBeth voedselbank drive-in actie gehouden. Deze actie heeft ruim 20 kratten aan producten opgeleverd. Dat is weer een prachtig resultaat. Iedereen die heeft meegeholpen met inzamelen en doneren: heel hartelijk dank! Door deze actie kan de Voedselbank weer veel gezinnen van levensmiddelen voorzien.
 
Tweede zaterdag van de maand
Voorlopig blijven we de actie iedere maand herhalen; het is brood nodig. De McBeth Voedselbank drive in is iedere de tweede zaterdag van de maand. De eerst volgende is dus zaterdag 13 februari 2021 van 10:00 tot 14:00. Draag jij ook een steentje bij?
 
 
Kerkbanken: Unieke kans!
Ook van de laatste kerkbanken gaan we afscheid nemen. De ruimte bij het orgel is op die manier ook flexibel in te richten. Twee kerkbanken worden verwerkt tot een nieuwe kandelaar voor de paaskaars. De overige twee worden u aangeboden. Wie wil de laatste banken overnemen? Ze kosten € 200,- per stuk. Een unieke kans, want meer banken zijn er niet. Ze worden in overleg op maat gemaakt.
 
Lees verder...
 
BK Bijbellezen: een update
Negentien lezers zijn op Eerste Advent (29 november) begonnen met het lezen van de Bijbel in één jaar tijd. Gezamenlijk volgen ze een leesrooster, houden elkaar periodiek op de hoogte van de voortgang en zien elkaar in een maandelijkse bijeenkomst.
 
Van die bijeenkomsten zijn er inmiddels twee geweest, de start in de Bethlehemkerk en éénmaal digitaal in verband met de huidige lockdown. Voor nu is een korte update geschreven waar de groep staat en wat de eerste ervaringen zijn.
 
Op een later moment zullen ook persoonlijke verhalen van de lezers gedeeld worden.
 
Lees verder...
 
 
Bijbelvlog: ds Willem Nijsse
In de lockdown periode is ds. Willem Nijsse begonnen met een Bijbelvlog. Daarin geeft hij Bijbelstudies bij het levensverhaal van Jakob, wat we lezen in Genesis. Hoewel hij lang geleden leefde, kunnen we ons ook vandaag de dag herkennen in Jakob. In zijn ambitie, zijn streven, zijn geloof en zijn angst. Het is verrijkend om jezelf te spiegelen aan deze Jakob. Van deze vlog verschijnen twee afleveringen per week. Lees meer ...
 
 
Dank voor medeleven
Graag wil ik iedereen bedanken voor het meeleven bij mijn ziekte de afgelopen maand.
Het heeft heel goed gevoeld zoveel medeleven van de kerk. Gelukkig gaat het een stuk beter. 
Nogmaals bedankt,
Lieve groet Marry Wolbers
 

Terugblik op A Taste of Christmas 2020

Een online evenement om nooit te vergeten
Een online evenement om nooit te vergetenZaterdag 12 december was het zover: wijkgemeente Diependaal en Vitamine G pakten opnieuw uit met hun jaarlijkse kerstevent. Dit jaar geen dinershow of kerstmarkt, maar een gave online kerstshow en workshop met de Zandprinses om 15.00 uur, gericht op kinderen en tieners, én een gezellige Hilversumse kerstshow voor alle leeftijden om 20.30 uur, boordevol muziek, een verhaal en een quiz waarmee een leuke – en vooral lekkere – prijs te winnen viel. Het werd een dag om nooit te vergeten! Lees meer ...
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00