Studiekeuzedatabase Bijblijver
januari 2014
 
Aanleveren informatie studiekeuzecheck in Hodex of Studiekeuze Webformulier

Sinds de invoering van de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid, krijgt Studiekeuze123 vragen van decanen én studiekiezers, met name over de exacte invulling van de studiekeuzecheck: 'wat kunnen we verwachten als we ons hebben ingeschreven?'

Studiekeuze123.nl krijgt jaarlijks ruim een half miljoen unieke bezoekers die de site gebruiken voor het maken van een studiekeuze. Informatie over de studiekeuzecheck is hierbij uiteraard zeer belangrijk!
 
Na overleg met diverse instellingen, is het vanaf 29 januari a.s. dan ook mogelijk om de informatie over de studiekeuzecheck per opleiding te tonen op Studiekeuze123.nl.
 
Vanaf 29 januari a.s. vindt u in het Studiekeuze Webformulier een aantal extra velden die specifiek gaan over de studiekeuzecheck. Ook in Hodex 3.0.0 staan de velden klaar. Mochten deze velden in Hodex voor u nog niet zichtbaar zijn, neem dan aub contact op met uw systeembeheerder.
 
De nieuwe velden bevatten o.a. de volgende vragen:
  • de naam van de check;
  • of deze wel of niet verplicht wordt;
  • een link naar een eigen site met meer informatie;
  • de planning van de studiekeuzeactiviteiten.
Wij verzoeken u de informatie over de studiekeuzecheck zo spoedig mogelijk in te voeren - zodra de techniek het toelaat. Alles wat u invoert, zal de volgende dag zichtbaar zijn op Studiekeuze123.nl. Hierdoor krijgt de studiekiezer tijdig een juist beeld van wat hij of zij kan verwachten.
 
Op korte termijn ontvangt u meer informatie over deze nieuwe invulmogelijkheden en een handleiding voor het Webformulier.
 
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Stichting Studiekeuze123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase Bijblijver richt zich op afnemers en gebruikers van, en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.