Quote
 Week 13
Jaar 2010
  ___________________________________________________________________________
  
 Een visie zonder actie is een droom.
Een actie zonder visie is slechts tijdverdrijf.
Visie én handelen kunnen samen de wereld veranderen.
 
Visie, missie en waarden zijn het vertrekpunt voor het langdurig welslagen van iedere organisatie. Jim Collins heeft samen met Jerry Porras bedrijven en organisaties bestudeerd en deze onhutsende conclusie gedocumenteerd in het boek 'Gebouwd voor de toekomst'. Daarom is het als leidinggevende belangrijk de visie van de organisatie te delen met je medewerkers. Je kunt dit doen door ze bekend te maken via ieder mogelijk communicatiemiddel zoals posters, muismatjes, werkdocumenten, officiële documenten, enz... Dit volstaat echter niet. Door er ook dagdagelijks naar te verwijzen en er consequent naar te handelen kan je er iedereen mee inspireren zodat medewerkers de visie ook kunnen beleven en leren gebruiken als filter bij het nemen van eender welke beslissing. Zo maakt een doorleefde visie het moeilijke gemakkelijk.     
 
Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.