In deze nieuwsbrief


VoorwoordEen verschil maken • West-Pokot: Voorlichting / Studiebeurzen / Slaapgebouwen / Voedsel en leermiddelen / Bouwen voor scholen / Gezondheid Keringet Winners Girls Highschool / HardloopprestatiesFinancieel jaarverslag 2017Plannen voor 2018Colofon


                                       
f

Geoffrey-Kirui-tijdens-de-WK-marathon-2017

Lydia Chebet en haar twee kinderen

Voorwoord

In Kenia stond 2017 in het teken van de verkiezingen: in augustus gingen de Kenianen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Kenia is een land met prachtige natuur en zeer diverse inwoners, die over het algemeen redelijk vreedzaam met elkaar samenleven. Maar voorafgaand aan deze verkiezingen kon je de angst voelen. De herinnering aan het geweld tijdens de verkiezingen van 2007 was nooit ver weg.
Van oudsher is het zo - in Kenia en veel andere Afrikaanse landen - dat wanneer iemand daar de mogelijkheden toe heeft, hij de eigen familie, zijn dorp, zijn clan of stam zal bevoordelen als het gaat om het verkrijgen van een baan, of andere zaken die geld of aanzien opleveren. Juist tijdens verkiezingen speelt dit voor veel mensen mee (‘als hij/zij wint, worden die en die bevoordeeld’), en daardoor komen in die periode de etnische scheidslijnen veel meer aan de oppervlakte dan gewoonlijk. De gespannen politieke situatie veroorzaakte voor veel Kenianen onzekerheid.
En dan kwamen er ook nog nieuwe verkiezingen in oktober, omdat het hooggerechtshof de uitslag van de eerste verkiezingen ongeldig had verklaard.
     


Goudzoeken in een maisveld

  Ruth, Charles en Simon van ons lokale team, legden ons uit wat het betekende voor de bevolking van West-Pokot. Vanwege de politieke onzekerheid was er geen vertrouwen en werd er niet meer gehandeld. De economie kwam bijna geheel tot stilstand. Hierdoor waren ouders niet meer in staat om het schoolgeld van hun kinderen bij elkaar te sprokkelen. Ook de scholen verkeren in onzekerheid, omdat onduidelijk is of de voorgenomen veranderingen van het onderwijssysteem (o.a. gratis middelbaar onderwijs) door zullen gaan. Voorlopig in elk geval niet.
Daarbovenop kwam de droogte die in april, mei en juni heerste en een insectenplaag die de mais aanvrat. De oogsten mislukten grotendeels, met op sommige plekken hongersnood tot gevolg. In augustus viel er juist veel regen, maar stonden er geen gewassen op de velden. Het beplantingschema is moeilijk op de weersverandering in te stellen, vanwege de onberekenbaarheid ervan. Bij gebrek aan alternatief gingen velen goud zoeken. Gevaarlijk, omdat de provisorische gaten en gangen gemakkelijk kunnen instorten, met ongelukken tot gevolg.
 
We hebben geleerd dat je in Kenia dergelijke ontwikkelingen geen ‘problemen’ noemt, maar ‘uitdagingen’. Wij hebben ook afgelopen jaar ondersteuning geboden bij het aangaan van deze uitdagingen. In deze nieuwsbrief laten wij zien welke activiteiten wij afgelopen jaar met uw hulp hebben ondernomen. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

naar inhoudsopgave


Een verschil maken

Tijdens onze bezoeken aan Kenia horen we veel verhalen. Schrijnende verhalen, maar ook verhalen vol doorzettingsvermogen en veerkracht. Eén van de meisjes die we in recente jaren hebben gesponsord, is Lydia Chebet. Een intelligente meid die vooruit wil. Zij heeft voor ons haar levensverhaal op papier gezet. Je voelt al lezend welk verschil het maakt als zij bij alle uitdagingen die zij het hoofd moet bieden, een klein beetje steun ontvangt. Zij kan met haar succes andere meiden tot inspiratie zijn.  
     
  Toen Lydia elf jaar was, werd haar vader ziek en overleed. Hij had op dat moment drie vrouwen en Lydia was het oudste kind van zijn tweede vrouw. Een oom nam haar mee, zodat ze naar school kon blijven gaan. Na twee jaar liet hij haar achter bij een vriend die dichter bij de school woonde. Ze had er een hard leven: voor en na schooltijd moest zij water halen en op het land werken. Toch zette ze door, ze hield erg van school. Ze sloot de basisschool af met heel goede cijfers.
Ze wilde verder leren. Haar middelbare school lag 25 km verderop. Ze liep er elke dag op blote voeten heen, om haar schoolschoenen te sparen. Ze werd regelmatig naar huis gestuurd omdat ze het schoolgeld niet kon betalen, maar het lukte haar - met hulp van haar vriendinnen - om de eerste en tweede klas af te ronden. In 2008 woonde ze de eerste voorlichtingsbijeenkomst over meisjesbesnijdenis bij die Samen Succes organiseerde, in Sostin. Ze was toen dertien en besloot zich niet te laten besnijden.

Lydia Chebet

   


Toen ze in de derde zat, werd haar moeder ziek en stopte ze, als oudste van het gezin, met school en keerde terug naar huis. Ze kookte voor het gezin, bewerkte het land, haalde water, sprokkelde hout om het als houtskool te verkopen, zodat ze met de opbrengst het schoolgeld voor haar jongere broers en zussen kon betalen. Ze werd in deze tijd gedwongen om met een man te trouwen, een alcoholist zonder geld die slecht voor haar was. Ze kreeg er, tegen haar zin in, twee kinderen mee. Omdat ze het belang van onderwijs zag en omdat ze zo graag iets met haar capaciteiten deed, besloot ze te helpen op de school in haar dorp Chepotwo. Ze gaf er vrijwillig les aan jonge kinderen. In die dagen kwam Petra haar al lesgevend onder een boom tegen en besloot haar een kleine financiële vergoeding te geven. Die besteedde ze vooral aan haar familie, maar ze kocht er ook een schooluniform voor haarzelf van. Ze wilde namelijk heel graag terug naar school.
De tijd leek er rijp voor toen haar moeder na drie jaar weer beter was. Haar moeder kreeg voor elkaar dat Lydia werd toegelaten tot de school in Sostin. In plaats van schoolgeld betalen zou Lydia het schoolcomplex omheinen. Ze was daar druk mee bezig toen Petra en Margriet de school bezochten. Samen Succes gaf haar een beurs waarmee zij het schoolgeld en wat schoolboeken kon betalen. Lydia maakte duidelijk wat die bijdrage voor haar leven betekende. Ze had dat jaar geen stress meer en ze was er zeer dankbaar voor. In de vierde werd ze nog opgenomen in het ziekenhuis (ook een financiële tegenslag), maar slaagde uiteindelijk met prachtige cijfers voor het nationale examen.

Lydia is een voorbeeld voor meisjes uit haar streek. Ze wil leerkracht worden en volgt de lerarenopleiding in Nairobi aan Kenyatta University. Ver van huis, zonder geld voor transport om af en toe haar familie te bezoeken. De lokale kerk en Samen Succes hebben het collegegeld van haar eerste studiejaar betaald, ieder een semester. Gelukkig kunnen wij haar ook dit jaar een beurs geven, zodat Lydia door kan met haar opleiding. Lydia wil mensen inspireren om moed te houden, te blijven hopen op een betere toekomst en daar alles aan te doen. Ze is zelf op de goede weg!

naar inhoudsopgave


West-Pokot

Voorlichting
Gedurende het hele jaar houdt ons team bijeenkomsten in het Masol-gebied. Toen we daar vijf jaar geleden voor het eerst kwamen, werd nog 99,99 % van de meisjes besneden. Nu schat ons team dat 55 % van de meisjes nog wordt besneden. In sommige gemeenschappen 30%, in andere nog 75%.
Het gaat dus gestaag de goede kant op, maar er blijft nog wel minimaal drie jaar intensieve campagne nodig. Vanaf februari tot en met oktober doet Ruth veel individuele bezoeken bij ouders en families, waarvan ze weet of heeft gehoord dat zij hun dochters niet meer naar school laten gaan, maar van zins zijn die vroeg uit te huwelijken.
Ook legt ze contacten met de besnijdsters. Dit is een delicate kwestie. Het is niet gemakkelijk om hen te vinden en het gesprek met hen aan te gaan. Door haar opstelling krijgt Ruth dat toch vaak voor elkaar. Ze weet de vrouwen te overtuigen dat meisjesbesnijdenis toch echt verboden is en een kwalijke gewoonte uit het verleden.
In december en januari worden de besnijdenissen meestal uitgevoerd. Daarom worden vanaf oktober tot en met januari onder andere bij de scholen ook de grotere bijeenkomsten georganiseerd. Dr. Simon, Charles, Ruth en zo veel mogelijk ook Sammy verzorgen deze bijeenkomsten.
Wij zijn trots dat we met een relatief klein budget - van ongeveer € 12.000 dit jaar - vele ouders en meisjes bewust hebben gemaakt en overtuigd dat besnijdenis hen niets brengt. Integendeel.
Mede daardoor gaan er meer en meer meisjes naar school. Ruth krijgt bij haar vervolgbezoeken vaak trotse ouders te zien. Trots op hun dochters die zich ontwikkelen en goede resultaten halen op school, en die hun ouders ook tot steun zijn in de snel veranderende wereld om hen heen.
Tevens gaat Ruth het gesprek aan over de mogelijkheden en voordelen van gezinsplanning en checkt zij of de kleine gezondheidsposten de middelen hebben om de vrouwen hierin te voorzien.
Wordt vervolgd!


Mannen, vrouwen en leerlingen uit Poghoi wonen een voorlichtingsbijeenkomst over meisjesbesnijdenis bij.


Moeders in Yaw Yaw bezoeken een voorlichtingsbijeenkomst


Vrouwen in Masol HillsKrijger in Masol Hills

naar inhoudsopgave


Studiebeurzen
Tijdens het bezoek dat Petra en haar vriend Willem Vosman in oktober aan West-Pokot brachten, ontvingen zij veel aanvragen voor beurzen. Wij in Nederland kunnen ons niet voorstellen dat een bedrag van soms maar een paar tientjes zoveel problemen kan geven. In een gebied waar mensen vooral leven van dat wat hun kleine stukje land opbrengt, is het echter geen kwestie van kiezen, van iets anders láten ten faveure van schoolgeld. Ze moeten zien te overleven en dan is schoolgaan niet de eerste prioriteit, ook al ziet men in dat onderwijs een grote rol speelt in het streven naar een betere toekomst voor hun kinderen.
Ons team bepaalt en doet onderzoek naar achtergronden van de aanvrager.
Dit jaar hebben wij in West-Pokot 56 studenten ondersteund voor hun middelbare school of vervolgstudie, met bedragen tussen de 50 en 350 euro, waaronder die aan Lydia Chebet. Onze dank gaat onder andere uit naar de vrijwilligers van de Landschapsbeheerploegen Utrecht, waar Willem werkt, die met een speciale inzameling op initiatief van Kees de Mey vier studentes ondersteunen.


Mtelo Secundary School for girls in Mbara; vier meisjes van deze school ontvangen een beurs, zodat zij hun middelbare school af kunnen maken.

naar inhoudsopgave


Bouwen voor scholen

Slaapgebouwen
Waar de gemeenschappen in West-Pokot grote behoefte aan hebben, zijn slaapgebouwen voor meisjes. Het is in Kenia de gewoonte dat zowel de jongens als de meisjes op school overnachten, maar op veel scholen in West-Pokot is er geen geld voor.
Vooral voor meisjes is een boardingschool een uitkomst. Het is veiliger, omdat meisjes zo minder risico lopen op hun voettocht naar school (aanranding komt veel voor). De school zal bovendien in het ‘besnijdenisseizoen’ dienst kunnen doen als veilige haven voor meisjes die niet naar huis willen vanwege dwang tot besnijdenis. Ook zorgt het verblijven op school voor betere prestaties, doordat meisjes er hun huiswerk kunnen maken. Het past bij onze doelstelling om via onderwijs de positie van meisjes in de Keniaanse maatschappij te verbeteren.
Afgelopen periode zijn met steun van onze donateurs slaapgebouwen neergezet in Takaywa, Yaw Yaw en Cheptokol. De lokale bevolking heeft zelf bijgedragen door stenen te verzamelen en in stukjes te hakken t.b.v. de fundering van het gebouw. Voor de slaapgebouwen in deze plaatsen en in Sostin hebben wij in totaal 100 stapelbedden en 200 matrassen laten maken. Onze dank gaat uit naar Wings of Support, Care4Care en andere sponsors. Er zijn nog meer stapelbedden nodig. We hopen dat we daar dit jaar financiering voor kunnen vinden.Slaapgebouw met bedden en matrassen


Feest bij de opening van het slaapgebouw in Yaw Yaw


Stafgebouw

Tijdens het bezoek van Petra en Willem aan West-Pokot hebben zij de school van Sammy Rongo, mede-oprichter van Samen Succes, bezocht. Sammy zet zich nog steeds in voor de kinderen uit zijn streek. Hij gaat mee op voorlichtingsbijeenkomsten over de gevaren van meisjesbesnijdenis en geeft zelf les op de lagere school van Sokogh, waar Sammy nu woont. Hij maakt gebruik van zijn ervaringen en zet deze in ten gunste van de lokale gemeenschap. Een echte Local Hero dus. Zijn school had nog geen stafgebouw. Met dank aan Local Heroes kon dat er toch komen. Het stafgebouw is inmiddels afgebouwd en in gebruik genomen. Behalve een docentenkamer en een kamer voor de hoofdleraar en assistent hoofdleraar, is er ook een bibliotheek in gehuisvest. Een grote vooruitgang.Hoofdleraar en Sammy bij het nieuwe stafgebouw


Hoofdleraar, Ruth, Sammy, Petra en vier leerlingen in Sokogh


Leerlingen van Sokogh Primary School

naar inhoudsopgave


Voedselhulp en leermiddelen
In de kleine nederzettingen van Poghoi, Wakor, Kitoyo en Tamkal werden kinderen thuisgehouden van school vanwege de honger. Ze moesten houtskool maken om op die manier nog wat inkomsten te genereren om eten van te kopen. Samen Succes heeft hier voedselhulp gegeven, zodat de leerlingen op school een keer per dag een maaltijd van mais en bonen krijgen. Zo ontlasten zij hun families en zij kunnen onderwijs blijven volgen.

We hebben diverse scholen ondersteund met educatief materiaal: wiskundeboeken in Masol Hills met dank aan het wiskundefonds, leer- en leesboeken in Kokwotendwo en in Sokogh, op de school van Sammy.

Tussen Mbara en Mount Mtelo ligt Peota. Leo, zoon van de conciërge van de lagere school in Mbara, geeft er zeer geïnspireerd les. Iets verderop ligt Sapoyi. Hoofdleraar Clement heeft zijn opleiding deels kunnen doen met een beurs van Samen Succes en is er bevlogen aan de slag gegaan om van het zeer arme dorpsschooltje iets te maken. In beide scholen zaten de leerlingen buiten zonder bankjes, op de grond of op een stoeltje met het schrift op schoot. Wij hebben aan beide scholen vijftig schoolbankjes, enkele schoolborden en boeken gedoneerd. In 2018 willen wij beide scholen nogmaals met boeken ondersteunen.Leerlingen in Sapoyi met hoofdleraar Clement


Leraar Leo en zijn leerlingen in Peota tonen de nieuwe schoolboeken


Een lokale timmerman in Mbara maakt de schoolbankjes voor Peota en Sapoyi


Landschap in de Masol Hills nabij Cheptokol

naar inhoudsopgave


Gezondheid
We hebben getracht om een container vol medische apparatuur, gedoneerd door diverse ziekenhuizen, naar het ziekenhuis in Kapenguria te krijgen. Donato, hoofd onderhoud, was hiervoor zelfs in Nederland op bezoek om de materialen te inventariseren. Wij stelden als voorwaarde dat het ziekenhuis met een plan kwam waarin onder andere vergroting van de werkplaats voor het onderhoud was opgenomen, alsmede dat het ziekenhuis garant zou staan voor de eventuele invoerkosten. Deze toezeggingen hebben wij, ondanks veelvuldig overleg, nooit ontvangen. Daarom hebben wij besloten de materialen te doneren aan een project in Congo. Gelukkig hebben wij hiervoor geen onkosten gemaakt.

Voor de gezondheidspost in Sostin hebben we een placentapit, zonnepaneel, wateraansluiting en plafond bekostigd. Steven Dite, die deze post bemant, is erg dankbaar voor deze bijdragen. Het maakt voor hem veel uit in zijn dagelijkse werk.

In Cheptokol in de Masol Hills heeft Terry, een Engelsman die ons met diverse waterprojecten heeft bijgestaan, namens onze stichting een waterbron gerepareerd en verlengd naar de school. Hierdoor hoeven vrouwen en kinderen, die traditioneel het water halen, niet meer elke dag helemaal naar de rivier te lopen.


Simpele waterbron

Tijdens het bezoek van Petra en Wim ontmoetten zij een zeer arm gezin in Mbara, dat door de moeder was verlaten. Zeven kinderen waren ondervoed en zwaar verwaarloosd achtergebleven bij de vader, die er apathisch bij zat. Een van de kinderen leek niet te kunnen lopen en lag de hele dag onder een afdakje. We hebben mais en bonen gekocht en buurman Leo, een docent die wij tijdens zijn studie hebben ondersteund, zorgt ervoor dat het gezin elke dag te eten heeft.
Ook gaan de kinderen dit jaar naar de Mbara school. De stichting heeft hiervoor zeven uniformen, schriften en pennen gekocht en het schoolgeld betaald, dat op de lagere school € 15 per kind per jaar bedraagt. Het jongste kind is voor onderzoek naar de stad geweest. Op basis van oefeningen die hij kreeg voorgeschreven, gaat hij al goed vooruit. We ontvingen filmpjes waarop te zien was dat hij meespeelt met de anderen en al aardig kan lopen!

naar inhoudsopgave


Keringet Winners Girls High School

Het gaat goed met onze middelbare school. Op verzoek van lokale instanties heeft de Keringet Winners Girls Highschool in het schooljaar 2016 en 2017 getalenteerde leerlingen met een zeer arme achtergrond op de school toegelaten. Dit was alleen mogelijk als sponsors het schoolgeld van deze meisjes zouden betalen. Wij zijn heel blij dat Local Heroes bereid was al twee jaren het schoolgeld voor deze meisjes voor haar rekening te nemen. De meisjes zetten zich met veel inzet in voor hun schoolwerk en/of doen hun best hun hardlooptalent te ontwikkelen.
Twee meisjes zijn inmiddels van school. Zij zijn aangenomen aan de universiteit. Een knappe prestatie waar de school trots op is. Van de negentien gesponsorde leerlingen zitten 13 meisjes nu in klas 3 en zes meisjes in het examenjaar, klas 4.
We zijn momenteel met de gemeenschap in overleg over de toekomst van het bestuur van de school. De kans bestaat dat we dit per 1 januari 2019 overdragen aan de gemeenschap. Piet heeft met het docententeam afgesproken om in september a.s. verder te praten over de toekomst van de school. Hopelijk is er tegen die tijd meer duidelijkheid over de plannen van de overheid. Wordt het middelbaar onderwijs gratis? Wordt het onderwijscurriculum van de middelbare school veranderd en daarmee ook de duur van vier naar zes jaar? Een eventuele overdracht zal niets afdoen aan het karakter van de school: voor de gemeenschap en voor hardlooptalent.


Schoolcompound


Studentes van Keringet Winners Girls Highschool


Studentes spelen een toneelstuk over de verhouding tussen man en vrouw

naar inhoudsopgave


Hardloopprestaties Keringet: het verhaal achter een foto
door Piet de Peuter

Bovenaan deze nieuwsbrief staat een foto van Geoffrey Kirui die in 2017 in Londen wereldkampioen op de marathon werd. Zijn verhaal begint in 2010, toen Veron en ik op weg gingen naar Keringet met tassen vol tweedehands sportschoenen en sportkleding. Geoffrey kwam als een van de eersten naar Veron en mij toe. Na met hem gesproken te hebben, besloten wij om Geoffrey te ondersteunen met sportschoenen, sportkleding en een nieuw matras, want ook dat had hij niet. Geoffrey beloofde ons dat hij ons niet teleur zou stellen, hard zou werken en het vertrouwen niet zou beschamen.
Geoffrey ging trainen en wij maakten de afspraak dat als hij bij een wedstrijd in Kenia bij de top 6 zou lopen, wij hem zouden voordragen bij Global Sports Communication, het managementbureau van Jos Hermens. Wij gingen samen naar een wedstrijd in Bomet - niet ver van Keringet - en Geoffrey werd zesde. Global Sports Communication had vertrouwen in Veron en mij en wilde Geoffrey verder onder de vleugels nemen. Hij heeft de afgelopen zeven jaren Global en ons inderdaad niet teleurgesteld. Hij is uitgegroeid tot een atleet van wereldklasse, met als kroon op zijn werk het wereldkampioenschap marathon 2017.
Waarom dit beknopte verhaal in de nieuwsbrief van Samen Succes? Omdat je aan dit verhaal kunt zien hoe levens op een positieve manier kunnen veranderen. Misschien waren Geoffrey, Faith, studentes, leraren enz. niet geweest waar ze nu zijn, zonder het steuntje in de rug dat zij hebben gekregen.

Verheugend is ook om te melden dat de eerste twee studentes die worden ondersteund door Local Heroes in 2017 aan de Keringet Winners Girls High School zijn afgestudeerd. Zij ontvingen een brief van de universiteit dat ze daar welkom zijn. Wie weet halen zij net als Geoffrey en Faith op hun gebied de wereldtop.

Samen Succes zijn alle mensen die dit lezen, of op de een of andere manier betrokken zijn bij de stichting. De succesverhalen van Geoffrey, Faith en andere studentes is ook een beetje het succes van al die mensen die anderen een kans geven om hun dromen waar te maken.
Vanuit Keringet: hartelijk dank daarvoor.Financieel Jaarverslag 2017 Stichting Samen Succes

saldo op ING betaalrekening 01-01-2017 1.627,91
saldo op ING spaarrekening 01-01-2017 -      120,80
 
  1.748,71
UITGAVEN    
salarissen docenten Mbaravallei -  4.732,95
bouwkosten klaslokalen, stafgebouw en slaapverblijf - 25.027,43
voorlichten meisjesbesnijdenis en medische hulp (incl. salaris) - 11.726,92
beurzen, schoolgelden voor middelbare en hogere scholen - 15.402,99
diverse kleine ondersteuningen w.o. voedselhulp en schoolboeken - 5.389,15
administratie, bank- en drukkosten - 575,86
waterprojecten - 1.000,00
 
subtotaal 63.855,30
Uitgaven Keringet Winners Girls Highschool - 11.357,48
 
TOTAAL UITGAVEN 75.212,78
     
INKOMSTEN    
giften particulieren - 8.757,20
giften organisaties/bedrijven/inzamelingen - 10.000,00
giften vrijwilligers Landschap Erfgoed Utrecht - 1.342,50
Dam tot Damloop Edwin van Dort - 500,00
Stichting Care4Care - 2000,00
Stichting Altijd Verder Dolf Jansen - 11.500,00
Stichting Wings of Support KLM - 4.351,00
Wereldwinkel Purmerend - 1.000,00
Wiskundefonds - 630,00
Weeshuis der Doopsgezinden - 8.500,00
Stichting Hertoghinnen - 700,00
Stichting Local Heroes - 21.300,00
Global Sports Management - 11.000,00
 
TOTAAL INKOMSTEN 81.580,70
     
saldo op ING betaalrekening 31-12-2017 1.580,67
saldo op ING spaarrekening 31-12-2017 - 9.001,07
 
TOTAAL 10.581,74
Dit bedrag is grotendeels gereserveerd t.b.v. het slaapgebouw in YawYaw, stapelbedden en beurzen.    
     
naar inhoudsopgave    

Plannen voor 2018
bouw vier semipermanente schoollokalen Peota en Sapoyi (nabij Mbara) 4.000
schoolboeken voor de lagere scholen van Peota en Sapoyi - 800
100 schoolbanken en –stoelen voor lagere scholen nabij Mbara  - 1.800
tafels en stoelen voor stafgebouw Sokogh - 1.000
afbouwen twee lokalen in Kapsoo - 3.500
schoolgeld, uniformen en mais voor de Clintons (vader met zeven kinderen) - 300
brommer voor Ruth en Charles - 900
salarissen en kosten voorlichting meisjesbesnijdenis - 12.000
beurzen West-Pokot - 12.000
beurzen voor 21 studentes Keringet Winners Girls High School - 6.300
(aangevraagd bij Local Heroes)    
faciliteiten KWGH - p.m.
stapelbedden en matrassen voor slaapgebouw Yaw Yaw/Cheptokol - 4.500
40 stapelbedden en 80 matrassen voor school in Wakor - 4,500
slaapgebouw Kokwotendwo - 7.200
 
TOTAAL 58.800
 

In 2018 al gerealiseerd:
plafondvoorziening gezondheidspost Sostin
slaapgebouw Yaw Yaw
slaapgebouw Cheptokol
stapelbedden en matrassen voor slaapgebouw Cheptokol/Yaw Yaw
schoolbanken en -stoelen Sapoyi en Peota


naar inhoudsopgave
Colofon

De stichting heeft als doel het ondersteunen van kansarme regio’s in de Riftvallei, met name op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Bestuur
voorzitter: Piet de Peuter
secretaris: Veron Lust
penningmeester: Petra Munneke
bestuurslid: Margriet Jeninga

Stichting Samen Succes, t.a.v. Petra Munneke
email: petramunneke@gmail.com
tel: 020 4185663
schip Chateauroux,
Javakade 73,
1019 SZ Amsterdam
www.samensucces.com

Giften
IBAN NL81 INGB 0009523574
t.n.v. Samen Succes in Amsterdam


 
www.samensucces.com Volg ons ook op Facebook
 
  naar inhoudsopgave  
 
 
  Opmaak Kees Reniers: info@keesreniers.nl