Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 23/09/2021
SummerFest groot succes!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er bijna op. Het is ontzettend fijn om dit écht samen te beginnen. Weliswaar geldt er nog wel een aantal coronamaatregelen. Het mondkapje is daarvan wellicht de lastigste. Gelukkig komt de mondkapjesplicht met ingang van 27 september te vervallen. Persoonlijk ben ik daar heel blij mee.
 
De afgelopen weken stonden in het teken van ontmoeting. De wenweek op het vmbo en het brugklaskamp en Mink SummerFest op de havo/vwo-locatie zijn daar mooie voorbeelden van. Daarnaast hebben we de eerste ervaringen opgedaan met het 70 minutenrooster.
 
Op dit moment zijn we druk bezig met het opstellen van een programma om leer- en leefvertragingen in te lopen. Om een goed plan te maken vonden wij het belangrijk om naast de docenten ook jullie en jullie ouders te bevragen. Dank voor jullie input in de enquête!
 
Ik wens jullie een mooi schooljaar!
 
Nieuw coronabeleid
Het kabinet heeft besloten om per 25 september een aantal versoepelingen door te voeren in het coronabeleid. Zo wordt het niet langer noodzakelijk om anderhalve meter afstand te houden tot elkaar en komt voor het voortgezet onderwijs de verplichting voor het dragen van het mondkapje te vervallen. De regel om bij klachten thuis te blijven (en te testen), alsmede de basisregels met betrekking tot hygiëne, blijven gehandhaafd. We hebben ons protocol aangepast aan het nieuwe beleid.
 
De verplichting dat er tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en leerlingen minimaal anderhalve meter afstand aangehouden dient te worden, is omgezet in een dringend advies. We handhaven om deze reden vooralsnog in het gebouw aan de Minkemalaan de striping in de lokalen en de regel dat de trappenhuizen aan de pleinkant uitsluitend toegankelijk zijn voor medewerkers.

Zelftesten
De overheid vraagt nog steeds van mensen die niet immuun zijn om twee keer per week een zelftest af te nemen. Je kunt deze zelftesten ophalen bij de afdelingsassistenten in 037.
 
Online lessen
Gegeven het feit dat er steeds minder leerlingen voor een wat langere periode thuis zitten, hebben we besloten om niet langer lessen te streamen. Zit je onverhoopt thuis dan verwachten wij dat je aan de hand van de lesplanning met zelfstudie verder werkt aan de stof. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij een massalere en langdurige afwezigheid) kunnen we, in overleg met de docent, alsnog besluiten de lessen te streamen.
 
Inloop voor ouders over NPO-gelden
De regering heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) veel geld aan de scholen ter beschikking gesteld om de gevolgen van de coronapandemie voor de leerlingen zo veel mogelijk te beperken. Daarom is er een collegebrede taskforce opgericht die de komende twee jaar als doel heeft om de cognitieve en sociaal-emotionele achterstanden zo efficiënt mogelijk weg te werken. Meer over de taskforce.
 
Online inloop
Voor de vakantie heeft de taskforce geïnventariseerd welke achterstanden leerlingen, docenten en ouders ervaren. Alle betrokkenen konden hier toen een enquête over invullen. Op basis van deze inventarisatie zijn we bezig om een plan op te stellen waar op 3 november in de MR over wordt gestemd. Omdat we het belangrijk vinden om hier ook zo veel mogelijk ouders bij te betrekken, organiseren we twee online inloopmomenten. Tijdens deze momenten kunnen ouders input geven en vragen stellen. Als u zich aanmeldt via onderstaande link ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. Aanmelden kan tot en met donderdag 30 september.
 
Locatie   Tijd   Aanmeldlink
Minkemalaan
  Maandag 4 oktober     
  20.30 - 21.30 uur
   Aanmelden!  
Steinhagenseweg
  Dinsdag 5 oktober
  19.30 - 20.30 uur
   Aanmelden!
 
Aansluiting fietspad op fietsenstalling
Kom je met de fiets naar het Minkema College (locatie Minkemalaan)? Dan hoef je voortaan niet meer door de Minkemalaan.
 
De fietsenstalling van de school is nu namelijk te bereiken via het fietspad dat achter de school langs loopt (Jan Ruijspad). Deze aansluiting is in de zomervakantie gemaakt. Een vrij eenvoudige ingreep die de situatie veiliger en prettiger maakt, zowel voor leerlingen en docenten als voor automobilisten in de Minkemalaan.

 
 
 
7 & 27 oktober lesvrije ontwikkeldagen
Gedurende een schooljaar hebben leerlingen in het middelbaar onderwijs recht op 5 lesvrije dagen. Donderdag 7 en woensdag 27 okotber zijn zulke dagen. De docenten benutten de vrijgekomen tijd voor onderwijsontwikkeling en andere werkzaamheden. De leerlingen kunnen genieten van een extra dagje vrij!
 
Ouderavonden
In september & oktober staat er voor elk leerjaar een ouderavond op het programma. Vanwege de RIVM-richtlijnen, die tot ten minste 25 september gelden, hebben we helaas moeten besluiten om deze ouderavonden net als vorig schooljaar online te organiseren. Uiterlijk een week van tevoren sturen we alle ouders een mail met het programma. Deze uitnodiging is natuurlijk ook bedoeld voor de leerlingen!
 
Na een korte introductie van de coördinatoren en afdelingsleiders zullen de mentoren een presentatie geven over de begeleiding van de leerlingen en de inrichting van het schooljaar. In klas 3 en hoger nemen ook de decanen een deel van de voorlichting voor hun rekening.
 • Klas 1 do 30 september
 • Klas 2 havo & vwo di 21 september
 • Klas 3 havo & vwo wo 22 september
 • Klas 4 & 5 havo di 12 oktober
 • Klas 4 & 6 vwo di 5 oktober
 • Klas 5 vwo do 14 oktober
 
Cambridge English Masterclass
Zit je in klas 2 en heb je in mei aangegeven dat je belangstelling hebt in de talentmodule Cambridge English? Dan ontvang je deze week een mail van de CEM-docenten. Daarin leggen zij uit wat de toelatingstest inhoudt en dat een deel daarvan plaatsvindt op dinsdagmiddag 5 oktober 14.30 uur op school. Houd dus je schoolmailbox (en ook je spambox) in de gaten! Het zou jammer zijn als je de test misloopt, want deelname is dan niet meer mogelijk.
 
 
Word lid van debatteam, schoolband, GSA, toneelgroep, LGT-team of feestcommissie! 
 
 
 
 
Wil jij:
 • spelen in een avondvullende theatervoorstelling? 
 • optreden bij een muziekfestival?
 • debatteren met leerlingen uit heel Nederland? 
 • een feestje bouwen voor onze leerlingen?
 • opkomen voor de belangen van LHBT+ leerlingen? 
 • zorgen voor een geweldige lichtshow bij een optreden? 
Meld je dan aan voor één van de vele leerlingenclubs van het Minkema College.

Er is een debatteam, schoolband The Tracks, de GSA (Gender & Sexuality Alliance), toneelgroep Laat Maar, een licht-en-geluidteam en een feestcommissie. Wil jij actief worden op school en jouw talenten inzetten bij een van deze clubs? Meld je dan aan!! 
 
 
Brugklasfeest op 5 november: neon!
Onder voorbehoud van corona-maatregelen vindt op 5 november 2021 het brugklasfeest plaats. Het thema zal zijn: neon. Dus: trek je mooiste neon-outfit aan en draag neon-accessoire! Er zijn twee prijzen te verdienen voor de best geklede leerlingen. Hou de website en socials in de gaten voor meer informatie over de kaartverkoop.
 
Kluisjes Steinhagenseweg
Op dit moment zijn er te weinig kluisjes beschikbaar op onze locatie Steinhagenseweg voor alle havo/vwo-leerlingen die daar één of twee dagen hun lessen volgen. Er wordt met spoed gekeken naar een oplossing, maar helaas hebben we te maken met een schaarste aan kluisjes én sleutels bij leveranciers.
 
We hebben daarom de volgende tussenoplossingen bedacht:
 • Heb je les in de MakerSpace? Leg dan je tas en jas bij binnenkomst in de grote kast met vakken tegen de linkerwand.
 • Heb je les in één van de andere lokalen? Hang dan je jas op aan het haakje in de gang (er worden extra jashaken gemaakt) en neem je tas mee het lokaal in.
 
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is op school geweest om pasfoto’s van jullie te maken. Deze pasfoto gebruikt school voor je leerlingenpas en voor Magister. In april komt de schoolfotograaf terug voor de individuele en klassenfoto’s die je (ouders) kunnen nabestellen. Dit gaat dit jaar via een online platform, er worden geen pakketjes foto’s meer meegegeven.
 
Studiekeuzedag 4 havo en 5 vwo
Op 11 en 12 november is er een studiekeuzedag voor 4H- & 5V-leerlingen. Studenten uit verschillende sectoren vertellen deze dag over wat er komt kijken bij het kiezen van een vervolgopleiding, (gaan) studeren en alles daaromheen. Deze voorlichting is voor bovenbouwleerlingen elk jaar weer de eerste aanzet om serieus te gaan kijken naar vervolgopleidingen. En degenen die al een richting hebben gekozen, gaan vaak nòg actiever op onderzoek uit. Voor de decanen was de score van 85% tevredenheid over de vorige studiekeuzedag doorslaggevend om deze opnieuw te organiseren.
 
MinkeMarkt: 26 november
Op 26 november staat de Minkemarkt 2021 op de rol. Deze voorlichtingsavond door oud-leerlingen over hun studie, het wonen op kamers, het studiekeuzeproces en alle andere randzaken is voor onze huidige 3e tot en met 6e jaars havo- & vwo-leerlingen. De avond begint om 19.00 uur.
 
 
 
DeDecaan.net niet langer mogelijk
Afgelopen jaar is besloten om voor de bovenbouwleerlingen en ouders dedecaan.net op te zeggen. Daar is goed over nagedacht. Ouders, leerlingen en mentoren gebruikten het programma en de informatie heel weinig, in ieder geval niet constateerbaar veel, en de kosten waren daarentegen erg hoog.
 
Zit je in klas 3? Dan zit je in het overbruggingsjaar. De derdejaars gaan volgend jaar over op het nieuwe programma. In de tussentijd gaan de decanen een ander programma bekijken.
 
FAQ Kuario-app
Met ingang van het nieuwe schooljaar werkt het Minkema College met de KUARIO-app. Met deze app betaal je bij de printers, in de kantine en bij de automaten.
 
Heb jij de app nog niet geïnstalleerd? Lees dan hier hoe dat moet. Loop je tegen problemen aan met de app? Loop dan even binnen bij de ICT-helpdesk. Zij helpen je graag.
 
Check de FAQ over de app!
 
 
 
 
 
De impact van corona op jongeren in beeld
Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. De GGD’en in Nederland willen de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart brengen.
 
GGD regio Utrecht voert daarom in september-oktober 2021 een online vragenlijstonderzoek uit onder leerlingen van klas 2 en 4 van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Utrecht: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats. Lees verder.
 
Schoolplan 2021-2025
 
Vanaf dit schooljaar werken we met een nieuw schoolplan. In het schoolplan geven we woorden aan beleid en ambities voor de periode 2021 tot met 2025. Het schoolplan sluit aan op ons strategisch beleidsplan 'Bagage voor het leven'.
 
Onze kernwaarden “Verbindend”, “Inspirerend” en “Verantwoordelijk” hebben we als kapstok voor het schoolplan gebruikt. In het schoolplan beschrijven we onze vertreksituatie en hoe we onze ambities willen omzetten in concrete plannen voor de hele school en per afdeling. 

We beschrijven onze keuzes voor het onderwijs, het personeelsbeleid en de kwaliteitszorg. Aan de start van het schooljaar ontvingen alle medewerkers een kleurenwaaier, waarin de ambities nog een keer op een rijtje staan. We willen de waaier gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over de ambities. Daarnaast is de waaier een soort geheugensteuntje voor de langere termijn.
 
 
Ouderraad
De ouderraad fungeert als een klankbord en brug tussen ouders, leerlingen en de school. In de ouderraad zitten ouders met kinderen op beide locaties en namens beide locaties is er regelmatig overleg met vaste contactpersonen van de school.
 
Het nieuwe schooljaar is nog maar net gestart en de ouderraad is vastbesloten om op een pro-actieve wijze een bijdrage te leveren aan het realiseren van een mooi schooljaar voor alle leerlingen. In samenwerking met de school zullen we de komende periode met elkaar een activiteitenplanning maken. Over de geplande activiteiten zullen we binnenkort meer delen.
 
Ideeën? Laat het ons weten!
De ouderraad is momenteel op volle bezetting en daar zijn we heel blij mee. We willen ouders wel graag oproepen om ideeën, suggesties en verbeterpunten met ons te delen. Dat kan via het contactformulier op de website van het Minkema College. Namens de ouderraad alvast bedankt voor het meedenken!
 
Minkema Discovery
 
 
Onder de naam ‘Minkema Discovery’ lanceerden we in schooljaar 2019-2020 in de brugklas zo’n 20 verschillende talentmodules in 5 verschillende stromen: Arts, Nature, Society, Tech en Classics.
 
10% van de reguliere lestijd is sindsdien ingeruimd voor vakoverstijgende modules van 7 weken waarin de bruggers vooral onderzoekend, samenwerkend en creërend te werk gaan.

Klas 1
De eerste periode van 2021-2022 staat in het teken van gewenning, maar op 12 november begint de 2e periode en vanaf dan volgen alle eerstejaars 2 modules per kwartaal naar keuze. Zo’n module kan overigens ook ondersteuning zijn op het gebied van spelling/grammatica, begrijpend lezen of rekenen/wiskunde. Op de ouderavond van 30 september licht de mentor dit verder toe.

klas 2
Storytelling, Mediawijsheid, Verhalen van vluchtelingen, Sportvoeding & training, Een reis naar Mars: vorig schooljaar groeide het programma met talentmodules door in klas 2. Zo’n 40 docenten hebben daarvoor in tweetallen nieuwe modules ontwikkeld binnen de 5 talentstromen. Helaas kwamen veel modules door corona te vervallen.
 
In mei ‘21 hebben de toenmalige brugklassers hun keuzes gemaakt in Magister. We zijn dan ook heel nieuwsgierig naar hun ervaringen dit jaar in klas 2, bij de ‘doorstart’ van het Discovery-programma. Vanaf 12 november verschijnen deze in het lesrooster op dinsdag het 6e en donderdag het 1e uur. Tot die tijd volgen veel tweedeklassers één (of twee) bijspijkermodule(s) om dit schooljaar beter aan te kunnen sluiten bij het (de) betreffende vak(ken).
 
klas 3
Minkema Discovery is dit schooljaar ook in klas 3 een feit. De talentmodules, waaruit de huidige derdeklassers in mei al 6 keuzes konden maken, hebben thema’s gekregen die voorbereiden op de profielen van de bovenbouw. Voorbeelden zijn: Wiskundige schoonheid (wiskundige figuren in natuur & kunst), Fossielen (kennismaking met paleontologie, waarin biologie en aardrijkskunde samenkomen) of Kijken en Kopen (marketing, waarbij taal en economie een rol spelen).
 
Deze modules helpen de leerlingen van klas 3 bij (de bewustwording rondom) hun profielkeuze. Ook zij beginnen dit jaar overigens met bijspijkermodules, maar vanaf 12 november start het Discovery-programma op maandag het 1e en donderdag het 6e uur.
 
 
Boekenpakket 2021-2022
Bij de start van het schooljaar hebben we alle ouder(s)/verzorger(s) met een mail geïnformeerd over het vertraagd uitleveren van de boekenpakketten.
 
OsingadeJong heeft er hard aan gewerkt om de pakketten vóór de eerste schooldag nog bezorgd te krijgen. In bijna alle gevallen is dit gelukt.
 
Wij zijn ons ervan bewust dat nog niet alle problemen zijn opgelost en dat een aantal boeken nog niet geleverd is. Deze titels zijn in herdruk bij de uitgeverijen. 
 
 
Het uitleveren van de boekenpakketten is beter gegaan dan vorig jaar en wij rekenen erop dat vanaf week 40 alle leerlingen de juiste boeken bezitten.
 
Mochten er desondanks nog problemen zijn, neemt dan gerust contact op via de mail met: leermiddelen@minkema.nl.
 
Profielwerkstuk
Afgelopen vrijdag, 17 september, leverden alle examenleerlingen hun idee voor hun profielwerkstuk (pws) in. Het pws is een praktische onderzoeksopdracht voor alle leerlingen in het examenjaar. Zij maken een werkstuk over het onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp binnen hun profiel. Ze werken hieraan in duo's of trio's begeleid door vakdocenten, die het proces zorgvuldig bewaken en zo nodig bijsturen.
 
Op verschillende momenten in het jaar vinden tussentijdse beoordelingen plaats. De komende weken wordt bekend of alle eerste keuzes gehonoreerd kunnen worden en in week 41 maken de leerlingen kennis met hun begeleiders en gaat het onderzoeken, inlezen, enquêteren, interviewen, experimenteren en schrijven echt van start. Op 17 februari keert dan de (relatieve) rust weer terug: dan is het profielwerkstuk ingeleverd.
 
Post van school
Berichten voor leerlingen en ouders sturen we meestal per e-mail. We vragen dan ook vriendelijk om geregeld in de mail- (en spam)box te kijken. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat we over de juiste mailadressen beschikken.
 
Als leerling gebruik je je hele Minkema-loopbaan hetzelfde adres: @minkemacollege.nl. Ouders kunnen hun persoonlijke gegevens bij een wijziging zelf aanpassen door in het ouderaccount van Magister in te loggen. Als van beide ouders het mailadres bekend is, belandt de post ook in beide mailboxen.
 
Hiernaast is onze website een rijke bron van informatie, zoals:
 • de omgangscode school en ouders 
 • de Schoolgids 2021-2022 
 • het Leerlingenstatuut
 • het overzicht schoolkosten. 
De bevorderingsnormen voor dit schooljaar staan 29 september op de agenda van de eerste MR-vergadering. Zodra instemming is verleend, zullen we deze ook op de website plaatsen.
 

 
Open Lesmiddag en info-avond
Vooruitlopend op de Open Dagen (vrijdagmiddag 28 en zaterdagochtend 29 januari) kunnen basisschoolleerlingen en hun ouders dit najaar al kennismaken met het Minkema College. Kinderen van groep 8 en 7 met een (verwacht) havo- of vwo-advies ontmoeten we graag op woensdagmiddag 3 november voor twee voorbeeldlessen. Inschrijven hiervoor kan digitaal op onze website vanaf maandag 27 september.
 
Informatieavond ouders groep 7&8
Ouders van groep 8 en 7 die willen ontdekken of de locatie Minkemalaan (havo, atheneum en gymnasium) een geschikte school is voor hun kind, nodigen we van harte uit voor de informatie-avond van 28 oktober of 4 november. Leerlingen, docenten en schoolleiding zullen die avond een inkijk geven in het onderwijs, de begeleiding en sfeer op onze school. 
 
 
Agenda
30/09: Ouderavond klas 1 havo & vwo
04-08/10: Inschuifrooster
05/10: Ouderavond 4 vwo & 6 vwo 
Nieuwsbrief 2021 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.