communio sanctorum

 
Geachte/Dear abonnee,
 
 
1 jaar en 1 dag   1 year and 1 day
Vandaag is het 1 jaar en 1 dag geleden dat ik 'communio sanctorum' lanceerde. Ondertussen verspreidt het kunstwerk zich langzaam maar zeker...
 
 
 
Today it has been 1 year and 1 day ago since I launched ‘communio sanctorum’. 
In the meantime the artwork is spreading slowly but surely...
 
 
perfectum resultativum
 
Het was vrijdagmorgen 5 oktober 2018.
Het licht spiegelde in de plas
waar ik langs fietste
en resoneerde in mijn ziel. 
Ineens wist ik het. 
Tien jaar lang mijmerde ik, 
piekerde ik,
ik wist het niet. 
Nu wist ik het.
Jezus…
Een loflied echode in stilte over de plas.
 
 
 
It was Friday morning October 5 2018
The light reflected in the lake
I cycled along
And it reverberated in my soul
Suddenly I knew.
For ten years I dreamt,
I mulled,
I did not know.
But now I knew.
Jesus….
A song of praise echoed in silence over the lake.
 
detail crucifixion, Fra Angelico, Wikimedia Commons
 
Museum Gouda
 
Sinds ik 'schepping' verbeeldde in 2007 mijmerde ik over een verbeelding van de 'kruisiging'. Kortgeleden, 5 oktober, ging mij een licht op en wist ik het!
Ook werd ik kortgeleden geselecteerd voor Salon 2019 in Museum Gouda. Daar zal de 'kruisiging', een werk van 3 meter 67 breed bij 2 meter 26 hoog worden tentoongesteld in combinatie met 'communio sanctorum', een werk van 10 bij 10 centimeter.
 
 
 
Since I depicted 'creation' in 2007 I dreamt about an imagination of the 'crucifixion'. Not long ago, on 5 October, a light came up and I knew it!
Not long ago too, I was selected for Salon 2019 in Gouda museum. There, the crucifixion, an artwork of 3 meter 67 by 2 meter 26, will be exhibited in combination with 'communio sanctorum', an artwork of 10 by 10 centimetres.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Martijn Duifhuizen
Beeldend kunstenaar
 
Yours faithfully,
 
Martijn Duifhuizen
Visual artist
Atelier Duifhuizen, Weteringsingel 14, Berkenwoude, the Netherlands, communio sanctorum