H2W | september 2015

H2W
H2W

De huidige transitie van zorg in de ondersteunende-, langdurige- en jeugdzorg betekent veel voor de informatievoorziening van zorgaanbieders. Zorgaanbieders hebben te maken met andere dan de traditionele stakeholders voor de financiering (gemeenten). Deze stakeholders vragen om informatie over geleverde zorg én de kwaliteit daarvan. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om aan te tonen of de ingezette behandeling voor de cliënt ook daadwerkelijk tot resultaten leidt. Daarnaast worden eisen gesteld aan de bijdrage die zorg levert aan verzelfstandiging van de cliënt. Versterking van het netwerk rondom de cliënt is daarbij een uitgangspunt.

In deze whitepaper gaan we dieper in op de onderdelen van het ICT Beleidskader.

Op verzoek wordt u de whitepaper (PDF) toegezonden.

H2W

Hybride operatiekamers zijn omgeven met iets mysterieus. “We krijgen daar moeilijk vat op”. Het is niet eenvoudig om het in één vakje te duwen. Het lijkt niet voor ieder ziekenhuis weggelegd. De whitepaper neemt u mee in wat de essentie is van een hybride operatiekamer en wat dit voor uw ziekenhuis kan betekenen. We vermelden de essentiële aandachtspunten en geven enkele adviezen als uw ziekenhuis met een dergelijk traject wil starten.

H2W Partners heeft veel kennis en ervaring van de selectie en implementatie van hybride operatiekamers.

Op verzoek wordt u de whitepaper (PDF) toegezonden.

H2W

Ziekenhuis treuzelt met veldnorm veilige technologie.

Ziekenhuizen hebben nog altijd onvoldoende oog voor het veilig gebruik van medische technologie. Dat blijkt uit een brief van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). De ziekenhuizen krijgen van de IGZ tot uiterlijk 1 januari 2016 de tijd om te laten zien dat ze “volledig en aantoonbaar” voldoen aan het Convenant Medische Technologie (CMT). Implementatie van het CMT heeft zich ontwikkeld tot een slepende kwestie. De sector sloot het convenant in 2011, in reactie op een brand vijf jaar eerder in een Almelose operatiekamer die een patiënt het leven kostte. In de veldnorm is vastgelegd hoe medische technologie veilig toegepast kan worden en hoe hierop toe te zien. Het convenant had al in 2013 ingevoerd moeten worden, maar is nog steeds niet in alle ziekenhuizen uitgevoerd.

Lees meer...


Senioren hebben weinig vertrouwen in mantelzorg.

Bijna 40 procent van de ouderen zegt te verwachten dat er niemand in de directe omgeving is die hen kan helpen als de nood aan de man komt. Onder ouderen met (ernstige) gezondheidsbeperkingen, zegt zelfs 52 procent niemand in de omgeving te hebben die mantelzorg kan of wil geven. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy. Slechts 1 op de 5 ouderen denkt dat er mensen in de omgeving zijn die mantelzorg willen en kunnen geven. Opvallend is volgens USP dat hoe vitaler iemand zich voelt, des te hogere verwachtingen diegene koestert over het ontvangen van mantelzorg. Kinderen worden over het algemeen gezien als de ideale mantelzorgers voor hun ouders. Slechts 7 procent zegt helemaal geen mantelzorg te willen verlenen aan ouders. Bijna de helft van de kinderen zegt dat ze graag bereid zijn om te zorgen voor hun ouders als dit in de toekomst nodig zou zijn. Maar hoewel 45 procent van de kinderen wel wil, laten de omstandigheden het niet toe. Redenen hiervoor zijn onder meer de reisafstand tot de ouders, drukke banen en het managen van het eigen gezinsleven.

Lees meer...

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl

 
Website H2W