NSE Bijblijver
juli 2014
 
Verslag evaluatiebijeenkomst NSE 2014
Op 26 juni jl. was de evaluatiebijeenkomst van NSE 2014. Het verslag van de vergadering is online in te zien.  Sommige contactpersonen, die niet bij de bijeenkomst aanwezig konden zijn, hebben via mail opmerkingen doorgegeven. Deze staan niet in het verslag vermeld, maar worden allemaal opgenomen in de actielijst voor de NSE 2015 om een beslissing over te nemen.

Verslag evaluatie enquête onder contactpersonen NSE 2014
De evaluatie enquête waar alle contactpersonen NSE voor waren uitgenodigd om aan deel te nemen, is door 41 personen gevuld.

Over het algemeen is men tevreden over de uitvoering van de NSE. Het is echter vooral interessant te kijken waar nog mogelijkheden tot verbetering zijn. Het verslag is daarom besproken tijdens de interne en externe evaluatie van de NSE 2014. Het verslag is online in te zien.  

Oproep werkgroep Communicatie NSE 2015 op dinsdag 26 augustus
Voor de NSE 2015 is het vergroten van de respons een belangrijk speerpunt. Niet alleen het aantal studenten dat deelneemt is daarbij van belang, maar ook de diversiteit van de deelnemende studenten speelt een rol (bijv. eerstejaars versus ouderejaars).

In de werkgroep Communicatie willen we graag een aantal van dit soort thema’s bespreken en vervolgens concretiseren in een communicatie-aanpak.

U kunt hierbij denken aan vragen als:
  • Hoe zorgen we ervoor dat studenten de NSE elk jaar invullen (en dus niet slechts eenmalig)?
  • Wat is de boodschap die we willen overbrengen omtrent de NSE?
  • Hoe kunnen we gezamenlijk social media inzetten?
Voor deze werkgroep zoeken wij marketingadviseurs van circa vijf instellingen die over deze onderwerpen willen meedenken. Heeft de marketingadviseur van uw instelling interesse dan kan hij/zij zich opgeven via info@nse.nl.

De eerste bijeenkomst van de werkgroep zal plaatsvinden op dinsdag 26 augustus van 14.30-17.00 uur bij Studiekeuze123, Graadt van Roggenweg 340 te Utrecht.

Standaard syntaxen online
Op Studiekeuzeinformatie.nl staan inmiddels de standaard syntaxen die ontwikkeld zijn samen met de werkgroep. De syntaxen helpen bij het uitdraaien van resultaten uit SPSS. Ze bevatten filters om de uitvoer op maat te maken voor uw instelling en/of opleiding. Opmerkingen over de syntaxen zijn altijd welkom en kunnen worden gestuurd aan info@nse.nl. Wellicht is in de toekomst verdere ontwikkeling met elkaar mogelijk.

Planning NSE 2015
We delen graag alvast de planning voor NSE 2015. De conceptplanning is uitgebreid besproken tijdens de evaluatiebijeenkomst. Opmerkingen zijn verwerkt en de planning is nu vastgesteld. Bekijk de planning NSE 2015.

Studiekeuzeconferentie (terugblik)
Donderdag 22 mei vond de Studiekeuzeconferentie ‘De keus van tegenwoordig’ van Studiekeuze123 plaats. Zo’n 350 decanen, studie(keuze)-
begeleiders, voorlichters en andere geïnteresseerden waren aanwezig.


Minister Bussemaker opende de conferentie met een felicitatie aan Studiekeuze123 i.v.m. het lustrum van de stichting. Tijdens twee sessierondes konden de deelnemers vervolgens kun kennis vergroten over bijv. de totstandkoming van ‘Beste Studies’ van Elsevier, het maken van een prioriteitenmatrix met behulp van de NSE-resultaten en Student Analytics.

Heeft u de conferentie helaas gemist of wilt u nog eens terugkijken? De presentaties en een aantal video’s  zijn online te bekijken!

Onderzoek retentie hoger opgeleiden gemeente Tilburg m.b.v. NSE-resultaten
Steeds meer organisaties weten de data van de NSE te vinden voor het gebruik in onderzoek. Zo heeft de gemeente Tilburg twee studenten onderzoek laten doen naar retentie van hoger opgeleiden in de gemeente Tilburg. Hiervoor is onder andere het Openbaar Benchmarkbestand  NSE 2013 gebruikt. Bekijk het onderzoek ter inspiratie.  

Enorme stijging bezoeken Studiekeuze123.nl na bekend worden resultaten NSE 2014
Het bekend worden van de resultaten van de NSE heeft geleid tot een storm aan bezoekers op Studiekeuze123.nl. Dit kwam vooral doordat de studenten die hebben deelgenomen aan de NSE een dankmail hebben ontvangen met daarin een verwijzing naar de website. In de periode van 22 mei tot en met 27 mei werden ruim 53.000 bezoeken gebracht aan de website. In de maand mei heeft de website nog nooit zoveel bezoeken gehad: ruim 93.000. 

Onderzoeksverantwoording NSE 2013
In de Onderzoeksverantwoording NSE 2013  wordt uitgebreid verslag gedaan van de stappen die gedurende het NSE 2013-traject zijn genomen. De verantwoording gaat in op de technische kaders, maar ook op de datacleaning en bestandsbewerkingen alsmede op de communicatie-activiteiten die zijn uitgevoerd tijdens de NSE 2013.

Inmiddels is reeds gestart met het schrijven van de Onderzoeksverantwoording NSE 2014. Deze zal naar verwachting eind oktober 2014 gereed zijn.

Fijne zomer!
Wij wensen u een mooie en fijne zomer! In juli en augustus zal er geen NSE Bijblijver verschijnen. Vanaf september houden wij u weer regelmatig op de hoogte van nieuws omtrent de Nationale Studenten Enquête. Uiteraard kunt u voor vragen wel contact met ons opnemen via info@nse.nl.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
U ontvangt deze NSE Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon NSE of omdat u zich heeft aangemeld voor de NSE Bijblijver.
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.