Bethlehemkerk Nieuwsbrief
December 2016 nr. 42
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Kerkblad wordt Kerkbrink
 
Bidden moeilijk?
 
Ontmoeting nieuw ingekomenen
 
Kerstviering Senioren
 
Alzheimer Café
 
Fairtrade-kerk
 
Herijkingsproces
 
Zondag 4 december
 
Motto: 'Schoon worden'
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Tweede Advent
 
 
Voorgangers:
 
Bethlehem Sterretjes
 
Vrijwilligers gezocht
Zondag 18 december organiseren we een wandeling rond het kerstverhaal.Lees meer ....
 
Verslag Ghana reis
In de zomer hebben 12 jongeren en 3 begeleiders een reis naar Ghana gemaakt. Lees meer ....
 
Speelgoedbank
Gezinnen met kinderen die leven rond het bestaans-minimum mogen langs komen. Lees meer ...
 
Vervoer gezocht
Voor de Kerstviering van de senioren zoeken wij vervoer. Lees meer ...
 
 
AGENDA
Komende week:
 
Zondag 4 december
Ds Erik van Halsema
 
Maandag 5 december
Sinterklaas avond
 
Dinsdag 6 december
Ontspanningsmiddag voor senioren om 14:30
 
Zondag 11 december
Ds Jetty Scheurwater
 
SAVE THE DATE
 
Zondag 18 december
 
 
Tweede advent
 
Zondag 4 dec 2016 Matteüs 3:1-12
 
Een nieuw begin 
Johannes de Doper gelooft dat mensen het kunnen meemaken: het koninkrijk van de hemel, een nieuw begin. Hij vertelt over de Messias die komen zal. Op de tweede adventszondag kijken wij samen met Johannes uit naar het nieuwe begin.
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 

Kerkblad wordt Kerkbrink

Over twee weken komt het nieuwe Kerkbrink in uw brievenbus. Wilt u alvast een indruk krijgen van het nieuwe blad? Dat kan. Op zondag 11 december, tijdens het koffie-drinken staan Anita Planje en Mieke van der Veen bij één van de sta-tafels om uw vragen te beantwoorden. U kunt dan ook wat zgn. dummy’s bekijken en andere kerkbladen van dezelfde uitgever zien. In Rond de Bethlehemkerk kunt u er wat meer over lezen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bidden moeilijk?
 
Bidden moeilijk?
Helemaal niet! Twee week geleden hebben kinderen en hun ouders van De Morgenster en de Bethlehemkerk bij Casella een middag nagedacht, gezongen, gepraat en gewerkt met het thema 'Bidden'. Dat was gezellig! We hebben met elkaar een prachtige middag gehad en hebben nu al zin in de volgende kinderkring.
 
Ontmoeting Nieuw ingekomenen
Na de dienst op zondag 11 december willen we samen met alle nieuwe en opnieuw actief geworden leden vanaf 1 januari 2015 een kop koffie/thee drinken en hen in de gelegenheid stellen leden van het moderamen en het consistorie te ontmoeten. Lees meer ...
 
 
 
 
Kerstviering voor senioren
 
De kerkenraad van de Bethlehemkerk nodigt u van harte uit om de kerstviering bij te wonen op dinsdag 20 december 2016 in de kerkzaal. 
Aanvang 14.30 uur, de zaal is open om 14.00 uur.
 
Voor de Kerstviering van de senioren zoeken wij vervoer. Lees meer ...
 
Alzheimer Café
Bij dementie  raakt eerst het  taalvermogen aangetast, en later pas het spraakvermogen. Vaak merken we achteruitgang in spraak pas als de algehele motoriek wat achteruit gaat. “Taal” zit wat meer verspreid in onze hersenen. De communicatie kan dus op verschillende onderdelen verstoord worden, maar het is belangrijk om voor uzelf of uw naaste te weten op welk onderdeel de problemen liggen. Lees meer ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bethlehemkerk: Fairtrade-kerk

 
  
De gemeente Hilversum is bezig een fairtrade gemeente te worden. Om dat te bereiken moet een flink aantal bedrijven, maatschappelijke instellingen, winkels  en organisaties aangemeld zijn als gebruikers van Fairtrade-produkten.
De Bethlehemkerk gebruikt al geruime tijd Fairtrade-koffie en -thee en komt daarmee in aanmerking om meegeteld te worden als Fairtrade-gebruiker.
 
Voor meer info zie: www.fairtradehilversum.nl 
 
Nieuwe fase herijkingsproces
De Algemene Kerkenraad heeft bij acclamatie het advies overgenomen dat ds. Louis Wüllschleger schreef bij het herijkingsproces.
 
Kern van dat advies is dat in de toekomst identiteit en inhoud voor de kerk meer bepalend zullen zijn dan de geografie.

De eerstvolgende stap is nu het instellen van een taakgroep die dat gesprek over de inhoud gaat initiëren en stimuleren.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl