SEPTEMBER 2017
In deze Studie in Cijfers Bijblijver
  • Vernieuwde Studie in Cijfers live op Studiekeuze123.nl
  • Doorstudeerschema: overzicht gekozen masters na bachelor
  • Eind september meer arbeidsmarktcijfers op nieuwe opleidingspagina + bijeenkomst 3 oktober voor contactpersonen SiC
  • Contactpersonen binnen Studiekeuze123
 
Vernieuwde Studie in Cijfers live op Studiekeuze123
U heeft enkele weken geleden de plaatjes van Studie in Cijfers ontvangen voor uw eigen website en/of folder, maar vanaf vandaag kunnen studiekiezers deze plaatjes ook terugvinden op onze website. Hieronder nogmaals de belangrijkste verschillen tussen Studie in Cijfers 2016-2017 en 2017-2018:
  • Een extra cijfer over behaalde diploma's bij zowel het hbo als het wo (diploma over de opleiding en diploma behaalt in het hoger onderwijs);
  • Een extra indicator met betrekking tot perspectief op de arbeidsmarkt bij de hbo-bachelor: percentage werkloosheid; 
  • Geen arbeidsmarktperspectieven meer in de wo-bachelor, niet in Studie in Cijfers en niet op Studiekeuze123.nl. Deze perspectieven op de arbeidsmarkt staan wel bij wo-masteropleidingen. Daarom is een link in de wo-versie van Studie in Cijfers opgenomen naar het doorstudeerschema waarin het vervolg op een wo-bachelor in kaart is gebracht.
In de verantwoording van Studie in Cijfers is te lezen welke bronnen zijn gebruikt voor de verschillende indicatoren.

Berekening behaalde diploma's wo
Eén aanpassing heeft geleid tot veel vragen van contactpersonen uit het wo: de berekening van het aantal behaalde diploma’s binnen vier jaar.

Ten opzichte van voorgaande jaren is ervoor gekozen het totaal aantal eerstejaars studenten als basis te nemen voor het berekenen van diploma na 4 jaar (waarbij wel de pré-masters er uit zijn gehaald). Dat is een verschil met de eerdere definities, waar alleen de vwo-instroom werd meegerekend.

Met deze nieuwe grondslag voor berekening en presentatie sluiten we beter aan op de verwachting van de havo-vwo scholier die wil weten hoe groot de groep eerstejaars studenten is geweest die binnen vier jaar het bachelorsdiploma heeft behaald.

De wijziging is opgenomen in het advies na een uitgebreide bespreking in de werkgroep Studie in Cijfers; een advies dat voorgelegd is aan de koepels en uiteindelijk overgenomen is in het bestuur van Studiekeuze123. Een belangrijke opdracht was immers om tot data te komen die direct relevant was voor de studiekiezer en waar mogelijk te harmoniseren tussen hbo en wo. Binnen het hbo werd bij deze indicator al uitgegaan van de eerstejaarsstudenten.
 
Doorstudeerschema: overzicht gekozen masters
Op www.studiekeuze123.nl/doorstuderen staat vanaf vandaag een nieuwe tool live waarmee wo-bachelorstudenten kunnen zien welke masterstudies zijn gekozen na hun bachelorstudie. Op de wo-versie van Studie in Cijfers wordt deze url vermeld. De informatie over de gekozen masteropleidingen is afkomstig van 1cHO van DUO.
 
Eind september meer arbeidsmarktcijfers online + bijeenkomst 3 oktober voor contactpersonen SiC
Aan de hand van gebruikerstesten onder aankomende studenten, vinden nu de laatste wijzigingen plaats aan een nieuwe opzet van de opleidingspagina op Studiekeuze123.nl. Op 28 september gaat deze vernieuwde opleidingspagina live. Naast een nieuwe indeling en nieuw design van de pagina zal er ook een aantal nieuwe arbeidsmarktindicatoren worden getoond. Bijv. het percentage afgestudeerden dat een baan binnen het vakgebied vond en de tevredenheid van afgestudeerden over de carrièremogelijkheden binnen de huidige baan.

In de volgende Bijblijver (medio september) zullen wij u een uitgebreide toelichting geven over de wijzigingen.  

Bijeenkomst 3 oktober voor contactpersonen SiC
We kunnen ons voorstellen dat u en uw collega's binnen de instelling meer willen weten over de manier waarop de wijzigingen tot stand zijn gekomen. Op 3 oktober a.s. (10.00 - 12.00 uur) organiseren wij daarom in Utrecht een bijeenkomst voor alle contactpersonen van Studie in Cijfers. Wij verzoeken u om alle suggesties en vragen over Studie in Cijfers te verzamelen zodat deze tijdens de bijeenkomst kunnen worden besproken. Geïnteresseerde collega’s zijn natuurlijk van harte welkom.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via info@studiekeuze123.nl.
 
Contactpersonen binnen Studiekeuze123
Voor algemene vragen over de productie van Studie in Cijfers kunt u contact opnemen met Hans van Driel. Voor vragen over data die uit 1cHO komt, is Nisan Mol contactpersoon en voor datagerelateerde vragen over de Nationale Studenten Enquête, Nationale Alumni Enquête en AIS (ROA) is dat Pascal Brenders.

Voor andere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@studiekeuze123.nl of 030-3039100.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studie in Cijfers wordt beheerd door Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een initiatief van het ministerie van OCW, in samerking met studenten en het hoger onderwijs.