Bethlehemkerk Nieuwsbrief
April 2017 nr. 15
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Goede Vrijdag: Kliederkerk
 
Samen ontbijten op 1e Paasdag
 
Beroepingsproces en afscheid Erik van Halsema
 
Afscheid Wim Vlooswijk
 
Samen op vakantie - hulp gezocht
 
Verhaalkerkelanden: afsluiting
 
Kerkproeverij
 
Ieder voor zich en God voor ons allen
 
Zondag 16 april Pasen
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
''Een nieuw begin"
 
 
Voorganger:
ds. Erik van Halsema
 
Sterretjes
 
Op woensdag 19 april is er een ontmoetingsavond.
 
Diaconaal Platform Aandacht Helpt zoekt per direct een buddy voor statushouders.
 
Vorig jaar mei hebben ds. Wim Moehn en zijn vrouw Henny een reis naar Israël gemaakt.
 
 
 
AGENDA
Komende week:

Vrijdag 14 april   Kliederkerk
 
Goede Vrijdag om 19:30
ds Jetty Scheurwater

Zaterdag 15 april 
Paaswake om 21:30
ds. Jetty Scheurwater

Zondag 16 april Pasen
ds. Erik van Halsema
 
Dindag 18 april
14:30 - 16:30 Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Donderdag 20 april
Avond deelnemers aan het project ‘Weg van leven’ 
 
Vrijdag 21 april
Catechese en Stercafé 
 

Pasen

Zondag 16 april 2017

Johannes 20: 1-18

Na de sabbat, op zondagochtend, ging Maria uit Magdala naar het graf. Het was heel vroeg in de ochtend, het was nog donker. Toen ze bij het graf kwam, zag ze dat de steen voor het graf weggehaald was......
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Kliederkerk op Goede Vrijdag
 
  
Vandaag is er van 10.00 -13.00 uur weer kliederkerk!
Het thema is deze keer: Verhalen in de nacht
Komen jullie ook weer? Als je je vriendjes en vriendinnetjes meeneemt, vergeet dan niet om ook jullie ouders, je opa of oma of misschien je buurman mee te nemen.
 
 
Samen ontbijten op 1e Paasdag
We starten het Paasfeest zondagmorgen met een Paasontbijt. Maar liefst 53 mensen hebben zich opgegeven, een mooie gelegenheid voor gezelligheid en contact.
 
De inloop begint om 08.30 uur en om 08.45 zullen we beginnen. We zijn dan bijtijds klaar om de viering van 10.00 mee te maken.
 
Denkt U nog aan het Dapperbrood?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beroepingsproces en afscheid Erik van Halsema
 
Op zondag 2 juli 2017 zullen we als wijkgemeente afscheid nemen van ds. Erik van Halsema. We kijken met dankbaarheid terug op 18 waardevolle jaren. Wij wensen hem alle goeds in zijn nieuwe wijkgemeente en zijn verheugd dat we binnen de Protestantse gemeente Hilversum met elkaar samen kunnen blijven werken.
 
 
Afscheid Wim Vlooswijk
 
Op zondag 30 april zal Wim Vlooswijk na 23 jaren dienst als pastoraal werker afscheid nemen van de Emmaus-Paulus parochie.
 
Als wijkgemeente rond de Bethlehemkerk hebben wij ook jarenlang mogen genieten van Wims bijdragen in oecumenisch verband. 
 
 
 
Samen op vakantie - hulp nodig
 
Er is dit jaar weer een Samen-Op-Vakantieweek voor ouderen van de Protestantse gemeente te Hilversum. Van zaterdag 21 tot en met zaterdag 28 oktober gaat er een groep van zo’n 50 oudere gemeenteleden naar het Nieuw Hydepark te Doorn.
De ervaring heeft geleerd dat deze vakantie voor zowel gasten als vrijwilligers een geweldige mogelijkheid is voor ontmoeting en het delen van elkaars geloof.
 
Dringende oproep
Met ongeveer 20 vrijwilligers wordt er hard gewerkt om de ouderen een onvergetelijke week te laten beleven. 
Maar er zijn nog meer enthousiaste vrijwilligers nodig met name voor de zorg!
Aanmelden hiervoor kan bij Evert van den Brink
 
 
 
 
 
 
Verhaal Kerkelanden: Afsluiting
 
 
Op zondag 23 april is de afsluiting van wat begonnen is als project vanuit verschillende kerken, Versa en de Historische Kring ‘Albertus Perk’.
 
Alle kerkvaders en een kerkmoeder zijn dan op diverse wijzen belicht.
Door middel van toneelvoorstellingen en koren, hebben velen genoten en geleerd wie er achter de naamgevers van de straten en hofjes schuil gaan.
 
 
Kerkproeverij
Hoe wordt de kerk een uitnodigende kerk? Kom naar de inspiratiedag op vrijdag 21 april.
 
De inspiratiedag neemt een voorschot op de landelijke campagne Kerkproeverij. 
In het weekend van 9 en 10 september zetten kerken in het hele land de deuren open in het kader van de campagne Kerkproeverij.
 
Meer dan twintig kerkgenoot-schappen doen mee aan de landelijke campagne Kerkproeverij.
 
 
 
Ieder voor zich en God voor ons allen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op dinsdagavond 30 mei is in De Morgenster in Hilversum een bijeenkomst met als titel: 'Ieder voor zich en God voor ons allen – de kerk en het maatschappelijk debat'.
 
Burgemeester Broertjes van Hilversum, scriba De Reuver van de Protestantse kerk in Nederland en voorzitter Hoff van de Algemene Kerkenraad Protestantse gemeente Hilversum kruisen de degens over de rol van de kerk in de samenleving.
 
Ook zullen professionals uit de zorg, het onderwijs en welzijnsorganisaties in Hilversum, meepraten.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl