JUNI 2018
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase juni 2018
 • Aanleveren data voor release augustus 2018: uiterlijk 31 juli 2018
 
 
Release Studiekeuzedatabase juni 2018
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 18.5) is beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
 • De CROHO-wijzigingen tot 28 mei 2018 zijn doorgevoerd.
 • De bron NSE is ververst met de resultaten van 2018.
 • De resultaten van de HBO-monitor 2017 zijn verwerkt.
 • De resultaten van de NAE 2017 zijn verwerkt.
 • De database is uitgebreid met drie velden, waardoor nu ook de Engelse namen van opleidingen en studies opgenomen worden, evenals de aantallen bij doorstroom van bachelor naar master
Lees meer over de release van juni 2018.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Aanleveren data voor release augustus 2018: uiterlijk
31 juli 2018
De volgende informatie op de instellingspagina wordt door ons handmatig aangepast:
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen die uiterlijk 31 juli 2018 bij ons zijn binnengekomen, worden nog verwerkt in release 18.6 op 21 augustus 2018. Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen ook uiterlijk 31 juli door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van augustus 2018.
 
Releaseplanning
 • 18.6 - 22 augustus 2018
 • 18.7 - 19 september 2018
 • 18.8 - 17 oktober 2018
 • 18.9 - 14 november 2018
 • 18.10 - 12 december 2018
 
U ontvangt deze Studiekeuzedatabase Bijblijver omdat u in het verleden heeft aangegeven geinteresseerd te zijn in de Studiekeuzedatabase.
Mocht u deze Bijblijver niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door middel van de link Uitschrijven / Gegevens wijzigen onderaan deze e-mail.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.