Bethlehemkerk Nieuwsbrief
December 2015 nr 035

Insturen copy naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF


De buurt uitnodigen op kerstavond

Try-Out Kerstspel

Kerstviering Senioren
 
Catechese: creatief met kerst
 
Oliebollen bestellen voor Ghana
 
AandachtHelpt: Kerstmarkt Crailo

Sing-in op kerstavond

 
Zondag 13 december

Thema van de dienst:

"Tijd om op weg te gaan"
 
Eerste lezing:
Sefanja 3: 14 – 20

Tweede lezing:
Lucas 1: 39 – 56
 
Aanvang 10.00

Voorganger:
 
 
AGENDA


Vrijdag 11 december 2015 09:00 - Vergadering Liturgische werkgroep

Zondag 13 december 2015 10:00 - Tienerdienst

Maandag 14 december 2015 20:00 - Vergadering wijkkerkenraad

Dinsdag 15 december 2015 15:00 - Kerstviering voor senioren

Donderdag 17 december 2015 14:30 - Overleg sectie Zuiderheide & aanleunwoningen

Vrijdag 18 december 2015 19:30 - Catechese 12-15 jaar
 
Lied van de week

13 december 2015 – Derde zondag van de Advent
LB 157b – Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade
Op deze derde zondag van de Advent is de Lofzang van Maria, het Magnificat, een deel van het evangelie volgens het alternatieve rooster. Het verdient aanbeveling om dat deel van het evangelie te zingen. Het Liedboek biedt daarvoor diverse mogelijkheden aan: strofisch en niet-strofisch (157a t/m 157e). Die veelvormigheid aan zangvormen wordt aangeboden omdat deze lofzang het vaste canticum is in de vespers. Dan verdient een niet-strofische vorm de voorkeur. Lees meer ...

 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
De buurt uitnodigen op kerstavond
 

Op kerstavond willen we de buurt uitnodigen om bekende kerstliederen te komen zingen tussen 21:15 en 21:45 u.
Verder wil het Kerstkinderproject de buurt uitnodigen de uitvoering van het kerstspel op 22 december 's avonds bij te wonen. De uitnodiging staat op één flyer: op één zijde de kerstzang, op de andere zijde het spel. Dat zou 500 adressen zijn als er 20 mensen meehelpen. Is dat te doen?
In de bijlage voorbeeld van de flyers.
Dus daarom onze vraag: wil je meehelpen. Misschien zijn heb je kinderen die (ook) mee willen helpen. Het moet plaats vinden tussen 11 en 19 december.
 
 
Try-Out Kerstspel
  Op dinsdag 22 december is er een try-out van het Kerstspel in de Bethlehemkerk mèt publiek. Aanvang: 19.30 uur. Familie, vrienden en buurtbewoners worden van harte uitgenodigd. Na afloop is er voor iedereen iets te drinken en wat lekkers.


 
Kerstviering Senioren
 

De kerkenraad van de Bethlehemkerk nodigt u van harte uit om deze viering bij te wonen op dinsdag 15 december 2015. De zaal is open om 14.00 uur. Aanvang: 14.30 uur.
Op deze middag houdt ds. Erik van Halsema de overdenking. 
Verder werken mee: Yvonne van Bommel, solozang; Carlijn Kroesen, viool en Riet van Leeuwen, piano.
U bent van harte welkom! 

Catechese: creatief met kerst
Op vrijdag 18 december gaan we in de catechese ‘creatief met kerst’ doen. Kom je ook? Na de catechese is er natuurlijk ook weer stercafé.


Oliebollen bestellen voor Ghana


Wist u dat de Ghanese zoete lekkernij Bofrot rechtstreeks afstamt van onze Hollandse oliebol?
Bofrot is in Ghana op de straathoeken in kleine stalletjes te koop voor "de lekkere trek". 
Op woensdag 30 december kunt u bij de Bethlehemkerk heerlijke vers gebakken oliebollen kopen voor het project voor de bouw van een school van de Ghana Gangers. 
Een zak van 10 oliebollen kost € 10,-
 

 
AandachtHelpt: Kerstmarkt Crailo
De bewoners van Crailo hebben lekkere Syrische, Eritrese en Iraanse hapjes gemaakt en leuke kerststukjes vervaardigd om te koop aan te bieden.
Samen met vrijwilligers staan ze op diverse Kerstmarkten op 11-12-13 en 20 december.
Een leuke gelegenheid om elkaar (weer) te kunnen ontmoeten!

Sing-in op kerstavond
 


Dit jaar is er voorafgaand aan de kerstnachtdienst een ‘sing in’ waarin traditionele kerstliederen worden gezongen. De ‘sing in’ is van 21.15 uur tot 21.45 uur. Dit half uurtje ‘samen zingen’ is voor iedereen die geniet van de samenzang van bekende liederen. Ook wie niet om wat voor reden ook, naar de kerstnachtdienst kan of wil komen kan zo de geboorte van Jezus vieren. 

Insturen copy naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl