Quote
 Week 2
Jaar 2012
  ___________________________________________________________________________
 
Authenticiteit is de consistente afstemming op elkaar van het hoofd, de mond, het hart en de voeten of met andere woorden het denken, het zeggen, het voelen en het doen. Dit bouwt vertrouwen. En medewerkers houden van leiders die ze  kunnen vertrouwen.
Is authenticiteit iets wat je zou verwachten van een spion of een undercover agent? Nee toch… of misschien juist wel. Volgens de  gewezen FBI undercoveragente en spionnenjager LaRei Quy is authenticiteit een essentiële eigenschap voor eenieder die een vertrouwensvolle relatie wilt opbouwen. Maar wat houdt dit begrip juist in? Is het gewoon jezelf zijn?
 
Lenette Schuijt formuleert het in haar boek ‘Met ziel en zakelijkheid’ op de volgende manier: “Authenticiteit is geen techniek, maar een doorleefde ervaring van eigen onoprechtheid om daarna steeds opnieuw te kiezen voor oprecht handelen in lijn met wie je in essentie bent.” 
Introspectie zou dus de sleutel kunnen zijn om echte authenticiteit te verwerven zonder overgeleverd te zijn aan de valkuil ‘te doen alsof’ en door de mand te vallen. Ook voor leidinggevenden is zelfbeschouwing een noodzakelijk gegeven. Of om het met de woorden van Carl Jung te zeggen: “Totdat je het onbewuste bewust hebt gemaakt, zal het onbewuste  je leven leiden en zal je wat je overkomt noodlot noemen.”
 
LaRei Quy kan je alleszins op weg helpen om deze ontdekkingsreis aan te vatten.    
 
 
 
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.