MINISTERRAAD

Diverse bepalingen inzake burgerlijk recht
Ministerraad 20 juli 2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht.

Wijzigingen aan de procedure voor Bestuursrechtsspraak van de Raad van State
Ministerraad 20 juli 2017
Voor de betaling van het rolrecht is nu geen termijn meer vastgesteld en de kwijting van het rolrecht kan geschieden tot aan de sluiting van het debat.

Hervorming van het vennootschapsrecht

Ministerraad 20 juli 2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.


Hervorming van het ondernemingsrecht
Ministerraad 20 juli 2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het ondernemingsrecht.
Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.


Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2017-2018

Ministerraad 14 juli 2017
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanwerving van 42 nieuwe gerechtelijke stagiairs voor 2017-2018. Het gaat om 19 plaatsen voor Nederlandstalige en 23 plaatsen voor Franstalige stagiairs.

Werklastvermindering binnen de Rechterlijke Orde
Ministerraad 14 juli 2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen de Rechterlijke Orde instelt.

Wetboek van economisch recht: betaalrekeningen en betalingsdiensten
Ministerraad 14 juli 2017
Bij overstap naar een andere bank zal vanaf 1 februari 2018 lopende betalingen en domicilieringen kunnen worden overgedragen naar een nieuwe bankrekening. De meldingen van het nieuwe rekeningnummer gebeuren via de interbancaire dienst Bankswitching.

  
 
 
 
 
 
 
NIEUWE BOEKEN IN ONZE COLLECTIE    

Vademecum vrijwillige verkopingen onder gerechtelijke vorm

K. De Greve, CABG, Larcier 2017, 151 p.
Inhoudstafel

Strafprocesrecht – Duiding 2017
M. De Busscher, J. Meese, D. Van Der Kelen, J. Verbist, 3e herwerkte editie, Larcier 2017, 979 p.
Inhoudstafel

Sociaal recht, over bronnen en herbronnen: als eerbetoon aan Micheline Jamoulle
D. Dumont, F. Dorssemont (eds.), TSR, themanummer, 1-2, 2017
Inhoudstafel

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie in het arbeidsrecht
M. Vanhegen, die Keure 2017, 213 p.
Inhoudstafel

Het beslag inzake namaak – een stand van zaken
C. Dekoninck, J. Figys, J. Bussé, CABG, Larcier 2017, 82 p.
Inhoudstafel

De landpacht
N. Vandebeek, Recht en Praktijk nr. 94, Kluwer 2017, 368 p.
Inhoudstafel

De goederenverzekeringspolis van Antwerpen
J. Gorrebeeck, Intersentia 2017, 164 p.
Inhoudstafel

De betekenis van erfdienstbaarheden bij vastgoedtransacties
V. Sagaert (ed.), Intersentia 2017, 401 p.
Inhoudstafel

Roerende zekerheden na de Pandwet
M.E. Storme (ed.), Intersentia 2017, 359 p.
Inhoudstafel

Samenlevingsgericht (aansprakelijkheids)recht
Grondwettelijke zuurstof voor het op de adem trappende aansprakelijkheidsrecht
L. Cornelis, Intersentia 2017,217 p.
Inhoudstafel

Markttoezicht in de energiesector
L. De Deyne, Intersentia 2017, 735 p.
Inhoudstafel

Les voies de recours
H. Boularbah (Coörd.), La jurisprudence du code judiciaire commentée, Vol.II.B, la Charte 2017, 273 p.
Inhoudstafel

Aankoopplichten van de overheid
D. Lindemans, B. Van Herreweghe, Intersentia 2017, 114 p.
Inhoudstafel

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk
M. De Gols, L. Ballarin, B. Lantin, J. Roobaert, C. Vandersnickt, C. Vanlaere, A. Van de Geuchte, K. Malwina, Wolters Kluwer 2017, 223 p.
Inhoudstafel

Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken zoals gewijzigd bij de wet van 19 april 2017.
T. Lysens, L. Naudts , Wolters Kluwer 2017, 403 p.
Inhoudstafel

Data Protection
De impact van de GDPR in de verzekering

Tijdschrift voor verzekeringen, dossier 2017, Wolters Kluwer 2017, 316 p.
Inhoudstafel

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

CBR jaarprogramma 2017-2018
Programma

Het zomerprogramma van M&D Seminars

http://opleidingen.wolterskluwer.be/md-summer-seminars/

Webinar Appartementsrecht
M&D Seminars 17 augustus 2017 van 15.30 tot 17.30 uur
Programma

Webinar Zakelijke rechten bij (dreigende) insolventie
M&D Seminars 17 augustus 2017 van 9.30 tot 11.30 uur  
Programma

Webinar Sociale media voor advocaten en juristen
M&D Seminars 17 augustus 2017 van 12.30 tot 14.30 uur Programma

Estate Planningsdagen
M&D Seminars, Sint-Niklaas 25 en 30 augustus 2017
Programma

Het nieuwe erfrecht komt eraan!
Larcier opleiding, Kontich 30 augustus 2017 of Gent 31 augustus 2017
Programma

BEMIDDELING - bMediation opleiding Gent 2017
Nieuw Justitiepaleis Gent
30, 31 aug en 1 sept 2017
28 en 29 september
25, 26 en 27 oktober
30 november en 1 december
7 en 8 december 2017
Van 9u tot 18u
Programma

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen - De realiteit naast de romantiek
Lexalert online seminarie 7 september 2017
Programma

Erfenissen - capita selecta

Lexalert online seminarie maandag 11 september, 2017 van 12u tot 14u
Programma

De relatie advocaat – onderneming: Wat is de impact van de digitalisering?
 
Larcier opleiding, Gent 14 september 2017
Programma

De fiscus op (be)zoek! De mogelijkheden en grenzen van het visitatierecht van de fiscus
 
Lexalert online seminarie donderdag 14 september, 2017 van 12u tot 14u
Programma

Blockchain en Smart Contracts – Impact op de juridische sector
Lexalertonline seminarie donderdag 21 september, 2017 van 12u tot 14u
Programma

Internationaal juristencongres der Lage Landen "Recht en Taal"

Gezamenlijke activiteit van de Nederlandse Juristenvereniging en de Vlaamse Juristenvereniging
De Taalunie is partner van het Internationaal Juristencongres
UAntwerpen 25 en 26 september 2017
Programma

Seminarie aanvullende pensioenen voor zelfstandigen
 
Larcier opleiding, Gent 26 september 2017
Programma

Opleiding Balanslezen voor advocaten

Larcier opleiding(3 sessies), 28/09/2017, 05/10/2017 en 12/10/2017 (Communicatieloft, Gent)
Programma

De inning en invordering van socialezekerheidsbijdragen door de RSZ
Larcier opleiding, 3 oktober 2017 (14u - 17u) - 3Square Gent
Programma

Marketing voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en accountants: Hoe begin je eraan?
Larcier opleiding 5 oktober 2017 - Sint-Martens-Latem
Programma

Studienamiddag Nieuwe Zekerheden
Larcier, Mechelen 10 oktober 2017
Programma

De berekening van de aandelen van de privatieve kavels in mede-eigendom
Larcier, Zwijnaarde 19 oktober 2017
Programma

Verkoop van vastgoed
Intersentia, TBO studienamiddag, Brugge 19 oktober 2017
Programma

Studienamiddag vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing
Larcier opleiding, 24/10/2017 – Mechelen, Kasteel Tivoli
Programma

Landpacht

Intersentia, Antwerpen 24 oktober 2017
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL

Larcier, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

Studieavond VERKOPINGEN MET HANDELINGSONBEKWAMEN, AFWEZIGEN, ONBEHEERDE NALATENSCHAPPEN
Larcier opleiding, 16 november 2017 - Klokhof Loppem
Programma

Studienamiddag OTR: de contractuele nietigheidsvorm in het omgevingsrecht
Larcier, Antwerpen 21 november 2017
Programma

Masterclass SAMENWONEN
Larcier opleiding, 23 november 2017 - Hotel Serwir, Sint-Niklaas
Programma

Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Larcier, Brussel 28 november 2017

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding
Larcier opleiding, 30 november 2017 - Gent
Programma

Zesde Antwerps Juristencongres: digitalisering & recht
CBR, 7 december 2017
Programma

 
 
RECHTSPRAAK

Rechtspraak huur
Themanummer ‘Huur’, T. Vred. nr. 5-6, mei-jun 2017

Rechtspraak publiek recht
RABG 2017/11
Inhoudstafel
 
 
Nieuwsbrief 5 - 28 juli 2017
 
Potpourri V
gepubliceerd in
BS 24 juli 2017

Verbinden van eenzelfde griffie aan meerdere vredegerechten
BS 25 juli 2017

Verschillende inwerkingtredingsdata:
Antwerpen: 1 september 2017
Hasselt, Brussel kantons 1-4 en Bergen:  1 oktober 2017
De andere vredegerechten op 1 januari 2018 of door de Koning te bepalen datum
 
 
  
 
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

GwH 6 juli 2017, nr. 87/2017
Rolnummer(s):
6439 • 6519
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (art. 495)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Rechterlijke organisatie - Balie - Orde van Vlaamse balies en «Ordre des barreaux francophones et germanophone» - Bevoegdheden - Vordering voor de gewone rechtscolleges die ertoe strekt het collectieve belang te behartigen van de rechtzoekenden wanneer de Orde met name een schending aanvoert van de fundamentele vrijheden
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-087n.pdf

GwH 26 juli 2017, nr. 102/2017
Rolnummer(s):
6663
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (art. 25, § 2, b), in samenhang gelezen met de art. 25, 56, tweede lid, en 80 van het Strafwetboek en met art. 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Trefwoorden: Strafrecht - Misdrijven - Herhaling - 1. Persoon die door de correctionele rechtbank wordt veroordeeld wegens een met opsluiting van vijftien tot twintig jaar strafbare misdaad die is gecorrectionaliseerd - Mogelijkheid voor een voorwaardelijke invrijheidstelling nadat twee derden van de straf is ondergaan - 2. Verwijzing naar het hof van assisen wegens dezelfde misdaad die in dezelfde omstandigheden is gepleegd en veroordeling tot een criminele straf - Mogelijkheid van een voorwaardelijke invrijheidstelling nadat één derde van de straf is ondergaan
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-102n.pdf

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN    NIEUWSBRIEVEN

PUBLIEK RECHT

Gemeentelijke publicatieverplichting
W. De Cock, Raad van State verduidelijkt de onlinebekendmakingsverplichting, TVW 2017/2, 140

Gevolgen van errata in het Belgisch Staatsblad
J. Van Nieuwenhove, Een erratum met een staartje, TVW 2017/2, 138

Stabiliteitspact – bespreking GwH 28 april 2016, nr. 62/2016
Speciaal nummer Stabiliteitsverdrag, TBP 2017/6
Inhoudstafel

Milieueffectrapportage voor projecten
L. Lavrysen, De wijzigingen van de Europese en Vlaamse regelgeving inzake milieueffectrapportage voor projecten (2014-17), TMR 2017/3, jul 2017, 256BURGERLIJK RECHT

Afstammingsrecht

J. Sauvage, Le droit (non) judiciaire de la filiation, Act.dr;fam. 2017/5, 115

Schadebeperking, rechtsmisbruik en de vrije keuze van medische behandeling
S. Somers, TBBR 2017/6, 338
(noot onder Cass. 13 juni 2016,TBBR 2017/6, 370)

Wet tot wijziging van de wetgeving tot invoering van een statuut voor pleegzorgers,
J. Fierens, La loi du 19 mars 2017 modifiant la législation en vue de l’instauration d’un statut pour les accueillants familiaux, Act.dr.fam. 2017/6, 138

De testamentuitvoerder in het Belgische notariaat: onbekend is onbemind?
J. Laga, Not.Fisc.M. 2017/5, 110

Het Belgische erfrecht in Europa: en marche!
C. Declerck, T.Fam. 2017/6, 146

Adoptie door de voormalige partner en andere wijzigingen in de adoptiewetgeving
M. Goegebuer, T.Fam. 2017/6, 147

Betwisting meemoederlijke erkenning – vertrekpunt vervaltermijn
G. Verschelden, Het vertrekpunt van de vervaltermijn waarbinnen de beweerde meemoeder een meemoederlijke erkenning kan betwisten, noot onder GwH 16 februari 2017, nr. 24/2017, T. Fam. 2017/6, 162

Indicatieve tabel 2016
M. Fifi, Tableau indicatif 2016: une vendange tardive sans éclat, T. Verz. 2017/2, 118

De juridische aansprakelijkheidsaspecten van het bouwinformatiemodel (BIM)
K. Schulpen, TA 2017/2, 125

‘Wrongful life’
G. Haarscher, Le casse-tête de la Wrongful life, RGAR nr. 5, mei 2017, 15384GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Today’s Lawyer

nr. 3, juni 2017
Inhoudstafel

Uitspraak zoals in kort geding door de familierechtbank (art. 1253ter/4 Ger.W.)
J. Sauvage, Quelle urgence pour le tribunal de la famille?, Act.dr;fam. 2017/5, 107

Europese betalingsbevel(EBP
) en Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV)
P. Becue, Addendum procedurerecht met betrekking tot onbetaalde handelsvorderingen, T. Verz. 2017/2, 150

Mediation
Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement
2017 (21), nr. 1 -
inhoudstafel

Het verbod op hoofddeksels in de rechtszaal als typevoorbeeld van ‘hoofddoekenvervolging’ in België
L. Verdonck, E. Brems, C. Heri, S. Quald Chaib, TvMR nr. 2, apr-mei-jun 2017, 7


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Ingeven van schuldvordering bij faillissement via RegSol
E. Eeckhout, De Venn. nr. 7, juli 2017, 4

Fairness tax strijdig met de Europese Moeder-dochterrichtlijn?
L. Van Walleghem, De Venn. nr. 7, juli 2017, 10

Maatschap – erfbelasting
R. Van Boven, Burgerlijke vruchten van effecten of geldbeleggingen in maatschap soms onderhevig aan erfbelasting, De Venn. nr. 7, juli 2017, 12

Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht

2017/2 -
Inhoudstafel

Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap
2017/4 – Inhoudstafel

Auteursrecht – verweesde werken
N. Peeters, De omzetting van de richtlijn verweesde werken in België, IRDI 2017/1, 5

Vervoer - CMR
C. Polderman, W. Verheyen, Gedragsstandaarden in CMR-rechtspraak en vervoerspraktijk: 2 verschillende werelden? TBH 2017/6, 575

Toezicht op de verzekeringssector
- B. De Groof, Over winstuitkering, winstdeling en het prudentieel toezicht daarop in verzekeringsondernemingen, TBH 2017/6, 586
- G. Maelfait, De Nationale Bank van België voor de Belgische verzekeraar: toezichthouder, rechter en ‘meester-bestuurder’?, T. Verz. 2017/2, 129

Overzicht van de Gemeenschaps- en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmodellen (2015-2016),
H. Vanhees, RDI 2017/1


STRAFRECHT

Verkeersrecht
Tijdschrift van de politierechters
T.Pol. 2017/2, juni 2017
Inhoudstafel


FISCAAL RECHT

Fiscale fiches
 
H. Putman, Honoraria die ziekenhuizen betalen aan artsenpools: wat met de fiches?, Fisc.Act. nr. 27, week 13-19 jul 2017, 1

Aandelenopties
W. Vandenberghe, Geen compensatie tussen ontvangen optiepremie en minderwaarde op aandelen in hoofde van optieschrijver, Fisc.Act. nr. 27, week 13-19 jul 2017, 4

Roerende vs. onroerende inkomsten
J. Vanhecke, Concessie-inkomsten en retributies zijn onroerend: fiscus vangt opnieuw bot, Fisc.Act. nr. 27, week 13-19 jul 2017, 5

Vrijstelling schenkbelasting familiale vennootschap

E. Spruyt, Inbreng ‘ten behoeve van derde’: Vlabel stapt mee in het verhaal, Fisc.Act. nr. 26, week 6-12 juli 2017, 1
(
Voorafgaande beslissing nr. 17018 dd. 21.06.2017)

Gewestfiscaliteit Brussel
A. Van Gronsveld, Brussels Hoofdstedelijk Gewest: invoering van een verhoogd abattement en afschaffen van de gewestelijke voordelen voor woonkredieten, Nieuwsbrief Notariaat nr. 11-12, weken 24-27 2017, 1

Erfbelasting Vlaanderen
M. Geeroms, W. Vetters, J. Bonné, Geen erfbelasting verschuldigd bij uitkering door een Belgische private stichting… Andere conclusie bij ‘exotische’ stichtingen, Nieuwsbrief Notariaat nr. 11-12, weken 24-27 2017, 6
(
Voorafgaande beslissing nr. 16049 dd. 14.11.2016)

Sterfhuisclausule sterft nu ook in het Waals Gewest
H. Casier, Nieuwsbrief Notariaat nr. 11-12, weken 24-27 2017, 9

Buitenlandse vakantiewoning: fiscus aanvaardt ‘buitenlands kadastraal inkomen’
 
K. Janssens, Fisc.Act. nr. 25, week 29 jun-5 jul 2017, 1

Vangnetbepaling: wie moet de bedrijfsvoorheffing inhouden?
JVD, Fiscoloog nr. 1528, 05/07/2017, 1

Gereglementeerde vastgoedvennootschap: ook recht op investeringsaftrek
JVD, Fiscoloog nr. 1528, 05/07/2017, 3

BTW – intracommunautaire verkoop nieuwe wagens
I. Massin, Hoe de intracommunautaire verkoop nieuw vervoermiddel bewijzen?, Fiscoloog nr. 1528, 05/07/2017, 4

Pensioenen zelfstandigen
JVD, ‘Effectief actieve’ zelfstandigen: sociale bijdragen betalen volstaat, Fiscoloog nr. 1528, 05/07/2017, 6

Kunnen ‘vergeten’ beroepskosten worden opgevist in fase van bezwaar?
CB, Fiscoloog nr. 1528, 05/07/2017, 7
(Antwerpen 20 juni 2017)

BTW-vrijstelling voor financiële steun in culturele sector
E. Van Dijck, Mosselsouper met btw?, Fisc.Act. nr. 24, week 22-28 juni 2017, 1

Buitenlandse inkomsten
H. Niesten Aanrekening verhoogde belastingvrije som voor kinderlast: fiscus komt eindelijk met echte oplossing, Fisc.Act. nr. 24, week 22-28 juni 2017, 4
Circulaire 2017/C/31 over de aanrekening van de toeslagen op de belastingvrije som voor gezinslasten

Beurstaks
K. Deferm, Belegger kan zich baseren op prospectus om te weten of hij beurstaks moet betalen, Fisc.Act. nr. 24, week 22-28 juni 2017, 7

De spaarrichtlijn: comeback van het jaar!
J. Van Gompel, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR juni 2017, n° 524, 507

Vlabel aanvaardt de niet-retroactiviteit van strengere standpunten
N. Geelhand de Merxem, TvRF 2017/1, 3

De tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie toegelicht
S. De Meulenaer, TvRF 2017/1, 7

Gecombineerd vervoer geeft besparing op Vlaamse verkeersbelasting
S. Janssens, S. Janssens, TvRF 2017/1, 14SOCIAAL RECHT

Brexit en sociale zekerheid
 
H. Verschueren, SEW nr. 6, juni 2017,93

Ontslag en anti-discriminatiewetgeving
F. Sine, I. Verhelst, Nieuwsbrief Ontslag nr. 6, juni 2017, 1

De nieuwe Wet Werkbaar en Wendbaar Werk: wat verandert er op het vlak van de arbeidsduur?
J. De Maere, OR 2017/6, 2
ABC Company, ABC Straat, ABC Stad, www.abccompany.com