Bethlehemkerk Bouwnieuwsbrief
Juni 2015 nr 012
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Verbouwings- activiteiten 1 , 2 & 3
 
Eerste gezamenlijk dienst
 
Auto ophaaldienst

Met uw kerk op reis
 
Ambtdragers
 
 
Bouwblog:
Vakantie!!

Kampeerweekend
 

Tijdelijke eredienst locatie zondag 12 juli:
 
 
Diependaalsekerk
Diependaalselaan 138
1214 KE Hilversum
Tel. 035-6246182
 

Kerkdienst 12 juli
Kerkdienst 12 juli vindt plaats in de
 
 
Diependaalselaan 138
1214 KE Hilversum
Tel. 035-6246182
 

 
Aanvang 10.00

Voorganger:

 
Bouwblog deze week:

Vakantie!!

De koster is inmiddels gestart met haar bouwblog. Op die manier houdt zij u op de hoogte van de vorderingen van de verbouwing. Ook zal zij regelmatig foto’s maken, die op de website gezet zullen worden.

 
 
In het kader van "verbondenheid tijdens de verbouwing" organiseren wij een kampeerweekend van vrijdagavond 14 tot zondag 16 augustus. We hebben een geschikte locatie, dicht bij Hilversum zodat niet-kampeerders ook langs kunnen komen. Ons doel: op een ontspannen manier samen het weekend door- brengen. Informatie bij Erik Verkerk, Maria Kruithof en Bea Kooi.
Om een idee te krijgen van het aantal kampeerders kunt u zich nu al opgeven bij

BEZOEK ONZE SITE
Verbouwingsactiviteiten 1
Maandag 6 juli was de tweewekelijkse bouwvergadering met de aannemer en alle betrokkenen. Elke keer komt er weer veel bij kjken om alles goed op elkaar af te stemmen of om aanpassingen te doen. Soms gaat iets sneller dan verwacht, maar de andere keer laat een levering ook weer op zich wachten. Veel overleg nog, hoe moeten de kasten afgetimmerd, wel of geen nieuw kozijn? Welke kleur moet ook al weer waar op? Maar al met al is alles nog op schema!
 
Verbouwingsactiviteiten 2
Een paar weken geleden hebt u zelf kunnen zien wat er al gebeurd is. Wat vooral opvalt is dat het steeds lichter wordt in de kerk, prachtig  de wit gestucte muren achter in de kerkzaal, wat een mooie ruimte gaat het stiltecentrum worden. Maar ook de toiletten zijn niet vergeten, de wanden zijn al getegeld, de kleuren springen er vrolijk uit tussen de fraaie witte tegels. Helemaal spannend wordt het als straks ook de glazen wanden geplaatst worden. Maar daar volgende keer meer over.

 
Verbouwingsactiviteiten 3


 
In de zomerperiode wordt rustig aan doorgewerkt, gestaag maar in een iets lager tempo. Ook dat is ingecalculeerd.
Fijn dat het proces van plannen voor de vernieuwbouw nu zo duidelijk contouren krijgt en dat allemaal in afwachting van het eindresultaat!
 
 
Eerste gezamenlijke dienst ... 
Op 5 juli hadden we de eerste gezamenlijke dienst in de Diependaalse Kerk.
Deze zat bijna tot op de laatste stoel vol!
Herma Bosma had er voor gezorgd dat alle liederen compleet met noten op de muur geprojecteerd konden worden, het was goed te horen dat dat de gemeentezang ten goede kwam.

Auto ophaaldienst

In verband met de vervoersvraag naar de Diependaalsekerk en de vakanties van vaste rijders voor de auto-ophaaldienst, is behoefte aan extra rijders die zondags medegemeenteleden naar de kerk willen vervoeren en terugbrengen.
 
Met uw kerk op reis ...
Evenals voorgaande jaren willen wij ook dit jaar weer een reisdag organiseren, en wel op woensdag 22 juli.

Deze dag is bedoeld voor senioren, met vrije reisdagen, maar ook anderen kunnen mee.

 
Ambtdragers
De kerkenraad is verheugd om bekend te kunnen maken dat er in september twee nieuwe ambtsdragers zullen worden bevestigd.

 
 
Actueel overzicht van alle data en lokaties van onze kerkdiensten tijdens de verbouwing? Lees meer...