BARNTEATERAKADEMIN
Nyhetsbrev nr 3 
April 2016
Första måndagen i april blir en riktig vårdag i Göteborg med fågelkvitter, trutar som snackar och knoppar som växer så det syns. Och jag står med en kamrat på Masthuggsberget och sjunger Sov du lilla videung.
 
Första måndagen i april är också dagen då flyktingar börjar skeppas tillbaka från Grekland till Turkiet, så långt ut i Europas utkant som möjligt, i riktning tillbaka mot det de flydde ifrån. Vad tänker de om sin vår? Orkar de sjunga sånger?
 
Sov du lilla videung, än så är det vinter. Lite så känns det, med längtan att snart få vakna till en annan, varmare, dag och se att allt är gott, att de som behöver har fått hjälp och skydd.
 
               ..............................................................................
 
April-rapport från Barnteaterakademin:
 
Kursen Kvalitet i konstnärliga processer har samlat en god skara nyfikna, kunniga personer som vid det här laget har hunnit dissikera begreppet kvalitet, inventera tillgångar och skav i uppsättningsarbetet och kasta sig ut i en fysiskt undersökande workshop. Nästkommande moment är att tillsammans se en föreställning med påföljande föreställningsanalys.
 
I kursen ingår också Barnteaterakademins offentliga arrangemang i vår: En föreläsning och ett panelsamtal, 18 april respektive 9 maj. Läs mer nedan. Varmt välkommen till båda! 
 
Anmälningen till BIBU är öppen sedan ett tag. Några intensiva dagar i maj kommer bransch och intresserad allmänhet befolka scenrum och konferenssalar runtom i Helsingborg. En programpunkt jag gärna vill puffa lite extra för är Regionteater Västs samtal Vem får spela vad? Kolla också upp ASSITEJ-projektet Shadowland med programpunkter som Den vita scenen och Att skildra rasism och rasistiska strukturer på scen för en ung publik. För att inte tala om all inspirerande scenkonst!
 
Vissa stunder kan det vara svårt att tro både på mänskligheten och på en bättre framtid, men en sak som ofta ger mig hopp, är vetskapen om all forskning som bedrivs. I just denna stund. Om alltifrån ny energiteknik, avancerad genforskning och bananflugors kärleksliv, till frågan var förmågan till empati sitter och om migrationers kulturella betydelser. Vi människor kunskapar vidare, och vidgar våra rum. Sedan i höstas kan den intresserade ta del av aktuell forskning på fältet utbildningsvetenskap, i skriftserien Educare, utgiven av Malmö högskola. I senaste numret är fokus riktat mot det tvärvetenskapliga fältet barn- och ungdomsvetenskap. Flera av de medverkande är kända namn för en Göteborgspublik. Länk till höger!
 
Med önskan om en god april,

Kristina Ros
Projektledare
 
 
Skådespelaren och den unga publiken
 
Föreläsning om en kreativ och utmanande livsvärld.
Måndag 18 april, Teater Uno.
 
Hur är det att spela teater för en åldersspecifik publik som inte valt att se just den här föreställningen? Kanske helt ovan vid teater men med stor lust att själv gripa in. Och ofta i en skola där förväntan på pedagogik sitter i väggarna. Hur balanserar skådespelaren dessa förutsättningar med höga ambitioner om konstnärlig kvalitet?
 
Niklas Hald är skådespelare och filosofie doktor, knuten till Stockholms Dramatiska Högskola. Titeln på Niklas avhandling är Skådespelaren i barnteatern: Utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga.
 
Var: Teater Uno, Esperantoplatsen 7-9
När: Måndag 18 april, 17:30-19:30
Hur: Soppa och samtal. Ingen avgift men föranmälan krävs, senast 13 april. info@barnteaterakademin.se
............................................................................................................

Den kvalitativa bedömningen
 
Soppsamtal 9 maj, Teater Uno.
 
Vad tittar kritikern, forskaren, arrangören efter när de bedömer en teaterföreställning? Bedöms alla föreställningar "på lika villkor" eller tas det hänsyn till aspekter som ekonomiska förutsättningar, eller pedagogisk nytta? Krävs det särskilda metoder/erfarenheter för att avläsa scenkonst för barn? Hur pratar barnen själva om kvalitet?
 
Inbjudna gäster är Manilla Ernst - barnkultur- och teatervetare, Barbro Babzan Ekdahl Gutesjö - kultursamordnare Västra Göteborg, Pia Huss - teaterkritiker.
 
Var: Teater Uno, Esperantoplatsen 7-9
När: Måndag 9 maj, 18-20:30
Hur: Soppa och samtal. Ingen avgift men föranmälan krävs, senast 4 maj. info@barnteaterakademin.se
..............................................................................................................
 
Kvalitet i konstnärliga processer
 
En kurs som tar upp olika faser i den konstnärliga processen från ax till limpa, från idé till genomförande.
 
I kursen belyses kvalitetsbegreppet utifrån olika perspektiv: Vad är egentligen kvalitet? Hur mäts konstnärlighet och vilka parametrar vägs in i begreppet kvalitet? Går det att identifiera olika slags kvaliteter i skilda arbetssätt och formspråk? Vilka kvalitetsparametrar gäller för utövaren, forskaren eller teaterkritikern? 

Kursen går från 27 februari till 15 maj och omfattar nio träffar som varierar mellan föreläsning, egenreflektion, gruppdiskussion och workshop. Kursledare: Anna Berg. Övriga medverkande: Farnaz Arbabi, Rolf S Nielsen, Lars Melin, Anne Jonsson, Lillemor Harnell, Pia Huss, Niklas Hald med flera.
 
 
...........................................................................................................
 
Interplay Europe 2016
Ljungskile, Sweden
 
Tillsammans med ASSITEJ Sweden står vi sommaren 2016 som stolta arrangörer av Interplay Europe - en biennalt återkommande festival för unga europeiska dramatiker. Det blir första gången den äger rum i ett nordisk land och också första gången som barn- och ungdomsteater blir övergripande tema.
 
Den drygt fyra dagar långa festivalen ska hysas i Ljungskile Folkhögskola och har stöttning från Västra Götalandsregionen, Statens kulturråd och Kulturkontakt Nord.
 
Under våren får vi tillfälle att berätta mer om vårt Interplay; vi planerar också en offentlig presentation av projektet till hösten 2016.
 
...........................................................................................................
 
2015 år grovmanus:
Kaniners tystnad & död / Intelligenta vänliga & tysta husdjur / Råger-Akilles och hennes vänner
av Anna Nygren

Om Marta som har en bror som heter Elias som har slutat prata för han är så himla skadad, och en kärleks-bästis som heter Lindi och som vill befria alla djurförsökskaniner, och en hat-kompis som heter Linnea och som försöker ta Lindi från Marta.
Ett svartsjukedrama och ett försök att leva i en värld som är helt fucked-up. En pjäs om kaniner och kärlek.
Antal roller: 4 (3 k, 1 m)   Målgrupp: Mellanstadiet
 
Intresserad teater kan nu sluta avtal med Anna Nygren och beställa den färdiga pjäsen. Pjäshonoraret är då förhandssubventionerat med en tredjedel, av Barnteaterakademin. För att detta ska gälla måste beställningen göras senast 9 maj 2016.
Kontakt sker genom Barnteaterakademin: info@barnteaterakademin.se, 073-4347275, eller direkt med Anna Nygren: anna.maria.nygren@gmail.com

..................................................................................................................................
 
Barnteaterakademins publikationer Samtal om devisingMakt och maktlöshet och Kultur - nytta eller mening) finns att hämta på följande teatrar:
 
Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Konserthuset (se info nedan), Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar, Teater Sesam och Teater Uno.
 
Det finns ingen garanti för att det alltid finns exemplar av samtliga publikationer på alla uthämtningsställen. Så för säkerhets skull: maila eller ring i förväg till respektive teater!
 
På Konserthuset sker avhämtning efter kontakt med Mats Kjelbye: mats@gso.se
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin arbetar med att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvalitén på barn- och ungdomsdramatiken. Genom att beställa manus av nya och spännande dramatiker vill Barnteaterakademin ge dem möjlighet att utforska och pröva nya idéer.

Barnteaterakademin verkar också för att vitalisera och stimulera debatt och diskussioner som fokuserar på barn- och ungdomsteatern som konstform samt för att utveckla lokala samarbeten mellan institutioner, fria grupper och representanter inom skola och kultur. Angereds Teater är sedan 2008 huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp bestående av representanter från barn- och ungdomsteatrar i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Barnteaterakademin verkar på uppdrag av Göteborgs Stads kulturnämnd med stöd från Västra Götalandsregionen.
 
 
Tips & notiser!
 
 
The Misfits
Film, fiktion, nyhetsflöden, dokumentära berättelser från unga nänniskor i Europa, personliga minnen från Backa Teater från 1978 till idag. Allt flyter in i ett koreografiskt storensembleprojekt som iscensätter den ständigt skiftande rollen av The Misfits, de missanpassade.
Från 15 år
Premiär 9 april
 
 
Bak-å-fram-på
Kavajen har visst vaknat på fel sida idag och gör lite som den vill. Skorna pratar om ditt och datt. Hatten fattar inte ett skvatt.
Men problem är till för att lösas. Och utan problem – inga lösningar!
En dansföreställning för barn 2-5 år
Premiär 9 april, Konstepidemin


Lule Stassteater på Teater Aftonstjärnan:
 Adrian och orosmolnet
Adrian vet hur moln blir till – de kommer ur det stora röret från fabrikens tak. Och man ska visst kunna sväva på rosa moln… Men när mamma säger att det är dags att packa för att åka till pappa bildas det orosmoln direkt. En föreställning om att vara liten och vara ifrån dem man tycker om.
För barn från 5 år.
8 april kl 9.30 (skol)
9 april kl 14.00
Lördagens föreställning följs av ett samtal om hur upplevelser av teater, musik, konst och litteratur kan ge en extra dimension till barns egna verklighet.
 Medverkande bl a
Lars Melin, Karin Eggert,
Mats Kjelbye och Eleftheria Gerofoka.
 
 
Aprilfestival
Världens största scenkonstfestival för små och stora äger i år rum i Frederiksberg Kommune (Köpenhamn), Danmark
10-17 april.
 

Riksteatern på Stora Teatern:
Männen med rosa triangel
1939 grips den 22-årige österrikaren Josef av Gestapo; han har haft en relation med sonen till en uppburen nazist. Männen med rosa triangel skrevs under pseudonym 1972 och är ett unikt dokument om förföljelsen av homosexuella i Tredje riket, men också en berättelse om överlevnad, hopp och kärlek.
11 april kl 19 (med påföljande samtal med bl a Mattias Brunn och Tiina Rosenberg)
12 april 13 och 19
 
 
BIBU
Scenkonst och seminarier i dagarna fyra.
18-21 maj, Helsingborg.
 
Educare
...vänder sig i första hand till forskare, studenter och lärare. I aktuellt nummer diskuteras ämnen som: skolor i den urbana periferin, barnbloggen som utställning och samtidsarena och japansk populärkultur. Medverkande skribenter, bl a: Annika Bergviken Rensfeldt, Natalie Davet och Ove Sernhede. Redaktörer är göteborgslektorerna Nils Hammarén och Anette Hellman.
 
Barnteaterakademins nyhetsbrev presenterar information om aktuella händelser och arrangemang inom barnkulturområdet. 
Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att maila
info@barnteaterakademin.se.
 
Kontakta
Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275
info@barnteaterakademin.se

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida:
www.barnteaterakademin.se

BARNTEATERAKADEMIN  I   www.barnteaterakademin.se