Nieuwsbrief | december 2015  
 
Special Heroes verhuist naar Papendal

 
In de periode 2009-2015 was Stichting Onbeperkt Sportief (voorheen Gehandicaptensport Nederland) namens het samenwerkingsverband NOC*NSF, PO-Raad en Onbeperkt Sportief, penvoerder en opdrachtnemer voor onder andere het Ministerie van VWS voor het programma Special Heroes.
 
Onbeperkt Sportief heeft eind 2014 het verzoek van het Ministerie van VWS gehad om samen met NISB het nieuwe Kenniscentrum Sport te vormen. Vanaf 1 januari 2016 is het Kenniscentrum Sport in Ede gehuisvest.
 
De uitvoeringsactiviteiten van het programma Special Heroes (en ook de programma’s Revalidatie, Sport en Bewegen, Zo kan het ook! en de vervoersregeling) zijn vanaf 1 januari 2016 ondergebracht in de Stichting Special Heroes Nederland. Het adres van deze stichting is vanaf 1 januari 2016: Papendallaan 60, 6816 VD Arnhem. Onze email adressen en telefoonnummers blijven ongewijzigd.
 
In verband met de verhuizing is ons kantoor tussen 18 december 2015 en 4 januari 2016 gesloten.
 
Special Heroes breidt uit met kunst & cultuur
Special Heroes staat bekend om haar stimuleringsactiviteiten in het speciaal onderwijs op het gebied van sport en bewegen. De afgelopen vijf jaar zijn deze activiteiten zeer succesvol gebleken.
 
Vanaf 2016 zet Special Heroes de methodiek ook in voor stimuleringsactiviteiten op het gebied van kunst & cultuur. Leerlingen in het speciaal onderwijs kunnen via dezelfde methodiek stapsgewijs kennismaken met verschillende kunst- en cultuuractiviteiten (muziek, dans, schilderen, toneel, etc) en vervolgens naschools verdiepen in één van de activiteiten om uiteindelijk structureel mee te doen bij een kunst & cultuur aanbieder.
 
In de periode 2016 – 2019 maken het VSB fonds  (“mogelijk gemaakt door VSB fonds vanwege het Van Haeften Fonds In Nomine Caritatis”) en het NSGK dit mede mogelijk. Bovendien kunnen de scholen gebruik maken van regelingen van het Fonds Cultuur Participatie.
 
De eerste scholen zijn inmiddels in pilot vorm al gestart met kunst- en cultuuractiviteiten. Zie bijvoorbeeld De Twijn.
 
Veel interesse in themabijeenkomst sportkader regio 's-Hertogenbosch
 
Eind november zijn er in de regio ’s-Hertogenbosch een tweetal themabijeenkomsten voor technisch- en begeleidend kader van sportverenigingen georganiseerd. Aangeboden thema’s waren “sporters met een verstandelijke beperking” en “trainen en coachen van jongeren met autisme”.
 
Bij de themabijeenkomst “sporters met een verstandelijke beperking” waren negentien deelnemers aanwezig vanuit diverse sportverenigingen in de regio en bij de themabijeenkomst “trainen en coachen van jongeren met autisme” waren er zelfs 46 deelnemers aanwezig.
 
Beide bijeenkomsten werden georganiseerd vanuit het programma Special Heroes in samenwerking met het regionale sportloket voor sport en bewegen voor mensen met een beperking te ’s-Hertogenbosch, genaamd SpecialSport. Inleiders waren afkomstig van ASK trainingen, welke een onderdeel is van NOC*NSF.
 
Het programma Special Heroes kan in elke regio zorg dragen voor kennisdeling omtrent het omgaan met allerlei vormen van beperkingen. Heeft u behoefte aan kennis over een specifiek thema, meld dit dan bij een van onze projectleiders (kijk op de site www.specialheroes.nl voor welke projectleider in welke regio u daartoe kunt benaderen).