Bethlehemkerk                                                   
Maart 2022 nr. 10
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
'Zo gedenk ik wat
de Heer voor mij
gedaan heeft.'
 
Wakes voor Oekraïne
 
Leesplan
‘oorlog en vrede’
 
Samenvoeging Gereformeerde Kerk Loosdrecht – Bethlehemkerk: gemeentebijeenkomst
 
Midden in het leven 25 maart 2022
 
Verkiezingsdebat Duurzaam Hilversum Loslaten?!
 
Hilversum uit de bubbel.
 
Bijbelcafé:
de deugd ‘Verstand’
 
Instuif: Gevelstenen
 
Wil je ook een tasje verzorgen voor een oudere of dakloze?
 
Wat kun je doen
voor Oekraïne?
 
Concerten in de veertigdagentijd
 
Jesus Christ
Superstar in MCO
 
De Bethlehemkerk
Draait Door
 
Bethlehemkerk drie dagen stembureau
 
 
 
Bethlehemkerk
 
Zondag 13 maart
2e zondag 40-dagentijd
 
Thema:
'Zo gedenk ik wat de Heer voor mij gedaan heeft'
 
Aanvang: 10:00 uur
alleen online
 
 
ds. Heleen Weimar
&
ds. Aster Abrahamsen
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
Steun Oekraïne
help mee: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 11 maart
Nieuwsbrief
 
Catechese:
tiener challenge
 
Zaterdag 12 maart
 
Zondag 13 maart
ds. Heleen Weimar &
ds. Aster Abrahamsen
 
Wandelen met Maria
 
Maandag 14 maart
-
 
Dinsdag 15 maart
Ontspanningsmiddag
voor senioren
 
 
Woensdag 16 maart
 
 
Donderdag 17 maart
 
 
 
 
Vrijdag 18 maart
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé, bezoek aan bewoners Philidelphia via St. Present
 
Zaterdag 19 maart
Hilversum uit de bubbel
 
Zondag 20 maart
ds. Marnix van der Sijs
 
 
SAVE THE DATE
in MCO 15-16-17-april
 
 
Zondag 13 maart
 
Exodus 13: 3-10
 
De eerstgeboren mensen en dieren
 
Toen zei Mozes tegen het volk: "Voortaan moeten jullie deze dag vieren. Want op deze dag zijn jullie bevrijd uit de slavernij in Egypte. Want de Heer heeft jullie op een machtige manier uit Egypte gered. Daarom mogen jullie op deze dag niets eten waar gist in zit. 4 Vandaag vertrekken jullie, in de maand Abib. 5 De Heer gaat jullie nu brengen naar het land dat Hij aan jullie voorvaders Abraham, Izaäk en Jakob heeft beloofd. Nu wonen daar nog de Kanaänieten, Hetieten, Amorieten, Hevieten en Jebusieten. Het is een prachtig en vruchtbaar land. Als Hij jullie daar heeft gebracht, moeten jullie altijd deze feestdag in deze maand vieren. 6 Zeven dagen lang moeten jullie brood zonder gist eten. Op de zevende dag vieren jullie een feest voor de Heer. 7 Zeven dagen lang moeten jullie brood zonder gist eten. Er mag helemaal geen gegist brood gemaakt worden. In het hele land mag er in geen enkel huis gist aanwezig zijn.
8 Op die dag moeten jullie aan je oudste zoon uitleggen: 'Zo vieren we wat de Heer voor ons heeft gedaan toen we uit Egypte vertrokken.' 9 Jullie mogen nooit vergeten wat de Heer heeft gedaan. Het moet in je hart gebrand staan. Het moet zijn als een teken op je hand of op je voorhoofd. Iets wat jullie nooit zullen vergeten. Dan zullen jullie altijd blijven doen wat de Heer wil. Want de Heer heeft jullie op een machtige manier uit Egypte bevrijd. 10 Vier daarom elk jaar dit feest op deze bepaalde dag.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Samen voor kerk & dorp"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
'Zo gedenk ik wat de Heer voor mij gedaan heeft.'
 
Deze zondag sluiten we aan bij het veertigdagenproject van de kinderen. Aan de hand van het project lezen we over de opdracht van Mozes om te blijven denken aan de bevrijding uit Egypte. We lezen ook hoe Jezus en zijn leerlingen aan die opdracht gehoor geven door met elkaar een Pesachmaal te houden. En daar, aan tafel, geeft Jezus er een nieuwe gedenk-opdracht bij, de opdracht om hém te blijven gedenken.
Gedenken is meer dan denken aan vroeger. Gedenken verbindt vroeger met nu en het verbindt bovendien denken met doen. Het heeft gevolgen voor ons doen en laten in deze tijd.
Lezingen: Exodus 13,3-10 en Lucas 22,14-19.
Thema: 'Zo gedenk ik wat de Heer voor mij gedaan heeft.'
Deze dienst wordt geleid door ds. Heleen Weimar van de Regenboogkerk.
Ds. Aster Abrahamsen zal het eerste deel van de dienst op zich nemen. Zo wil zij ook het voorgaan in kerkdiensten weer oppakken en opbouwen, in het kader van haar re-integratie. We zijn blij dat beide predikanten zondag samen in deze dienst zullen voorgaan!

Wakes voor Oekraïne

Vanuit de Raad van Kerken Hilversum is er een keten van wekelijkse wakes voor Oekraïne opgestart op de donderdagavonden om 19.00 uur, telkens op een andere locatie en met andere voorgangers en voorbidders.
Komende wakes:
  • 17 maart in de rooms-katholieke St. Vituskerk aan de Emmastraat met pastoor Jules Dresmé en Jan Willem Meinsma
  • 24 maart in De Morgenster, de kerk van de protestantse gemeente in Hilversum Noord-Oost.
  • 31 maart in de Bethlehemkerk, de kerk van de protestantse gemeente Hilversum in Zuid-West
 
Lees hier verder...
 
Leesplan ‘oorlog en vrede’
 
In de Bijbelleeskring wordt sinds afgelopen zondag een zevendaags leesplan gelezen over oorlog en vrede. Het plan bestaat uit korte teksten en een kleine duiding voor iedere dag. Aankomende zondag 13 maart aansluitend aan de dienst worden de teksten besproken. Wilt u nog deelnemen aan dit gesprek dan kan dat. Omdat de geselecteerde Bijbelteksten niet te lang zijn kunt u wellicht nog (een deel) lezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ekelmans. Lees verder ...

Samenvoeging Gereformeerde Kerk Loosdrecht – Bethlehemkerk: gemeentebijeenkomst

Een jaar geleden alweer lieten we u weten dat de Gereformeerde kerk in Loosdrecht deProtestantse gemeente Hilversum gevraagd heeft of het mogelijk is ‘onderdak’ te verkrijgen in de wijkgemeente van de Bethlehemkerk.
 
We willen u graag inhoudelijk informeren over deze voorgenomen besluiten van de afzonderlijke kerkenraden van de Gereformeerde kerk Loosdrechtde wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum om samen per 11 september 2022 één Protestantse gemeente Hilversum te gaan vormen.
 
We nodigen u dan ook van harte uit voor de gemeentebijeenkomst op maandagavond 28 maart 2022 om 19.30 uur in de Bethlehemkerk en/of op zondag 3 april 2022 na de viering in de Bethlehemkerk.
 
­

Midden in het leven 25 maart 2022

Na een lange periode waarin we elkaar af en toe ontmoet hebben, kunnen we weer ‘ouderwets’ met elkaar in gesprek! Uitgebreid tijdens de maaltijd en ook het programma daarna biedt alle mogelijkheden om in gesprek te gaan.
 
Jullie allen zijn van harte welkom deze laatste vrijdag in maart. Lees verder...
 
 
Verkiezingsdebat Duurzaam Hilversum Loslaten?!
 
Op dinsdagavond 1 maart zijn wij namens de Bethlehemkerk aanwezig geweest bij het verkiezingsdebat Duurzaam Hilversum in De Morgenster. Dit debat was georganiseerd door een comité vanuit Hilversum100, Gooi en Eembode en Klimaatmanifest Hilversum en had als motto: ‘Aanpakken en Loslaten, hoe krijgen we Hilversum duurzaam en inclusief?’ 
 
Alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen waren aanwezig om met elkaar in debat te gaan en om antwoord te geven op de vragen die Hilversummers van tevoren konden indienen.
 
Omdat wij als Bethlehemkerk een groene kerk zijn en een uitnodiging kregen om bij dit debat aanwezig te zijn, hebben ook wij met een aantal gemeenteleden enkele vragen voorbereid en ingestuurd. 
 
 
 
­Hilversum uit de bubbel.
 
Hilversum gaat weer open, de coronapandemie lijkt grotendeels getemd. Om ervoor te zorgen dat de coronabubbels waarin we leefden ook écht worden doorgeprikt, is het burgerinitiatief Hilversum uit de coronabubbels gestart.
 
Vanaf 18 maart vinden er door heel Hilversum stadsgesprekken plaats waarin Hilversummers hun ervaringen over de coronatijd delen.
 
De beperkingen door corona zijn inmiddels grotendeels verdwenen. Maar verdwijnt de eigen bubbel waarin we leefden net zo makkelijk als de maatregelen die worden opgeheven? Weten we elkaar ook echt weer te vinden, nu het officieel weer mag?
 
Een groep betrokken burgers van Hilversum wil met het burgerinitiatief Hilversum uit de coronabubbels de Hilversummers een duwtje in de rug geven om uit het eigen gesloten kringetje te komen en elkaar weer met vertrouwen tegemoet te treden.
 

Bijbelcafé: de deugd ‘Verstandigheid’

In de serie over de zeven deugden houdt prof. dr. Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands, woensdag 16 maart een lezing over de verstandigheid in het Bijbelcafé in de Bibliotheek Hilversum. Het Bijbelcafé legde hem alvast drie vragen voor.
 
Hoe herken je verstandige mensen?
Verstandige mensen herken je onder meer doordat zij theorie en praktijk met elkaar weten de verbinden. Het is een intellectuele deugd die zich toont in concrete handelingen. Verstandigheid vereist dat je het goede als doel voor ogen hebt en dat weet te verbinden met de concrete omstandigheden van het moment. Daarin een evenwicht proberen te vinden.
 
Lees hier verder ...

Instuif op 17 maart 2022: Gevelstenen
 
ledere eerste en derde donderdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur is er instuif in de Bethlehemkerk. Dat betekent dat u zonder lid te zijn, zonder contributie te betalen, kunt instuiven, zo maar binnenlopen. 
 
Donderdag 17 maart komt Kees van Aggelen vertellen over namen en afbeeldingen op gevelstenen in Hilversum.
 
Iedereen die een keer wil instuiven is van harte welkom.

Wil je ook een tasje verzorgen voor een oudere of dakloze?

Doe je mee? Wil je ook een tasje verzorgen voor een oudere of dakloze? Lees verder en meld je voor 10 maart aan voor onze tasjesactie van 2022.
 
Vorig jaar is stichting Present Hilversum, tijdens één van de lockdowns, gestart met een tasjesactie voor ouderen in een zorginstelling. Gewoon een kleine attentie voor een groep mensen die zo hard werd getroffen door corona. De actie was een groot succes. Er werden ruim 350 tasjes bij ouderen bezorgd.
Daarom willen we deze actie herhalen.
 
We breiden de doelgroep iets uit tot ouderen en daklozen. We hebben gemerkt dat beide groepen extra hoop en aandacht kunnen gebruiken. Voor iedereen was de laatste lockdown zwaar, maar als je oud, alleen of kwetsbaar bent, is een geïsoleerd bestaan extra alleen en verdrietig. Er is schrijnend veel eenzaamheid geweest. We hopen dat jullie ook nu weer willen helpen door een sprankje van hoop voor een ander te willen zijn!
 
 
Concerten in de veertigdagentijd 2022
 

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag organiseert de Protestantse Kerk dit jaar voor het eerst The Passion 40daagse.

Gemeenten in heel Nederland organiseren kleinschalige concerten en paaswakes rond een replica van het bekende Passion-kruis. Het thema van The Passion 40daagse is, net als die van The Passion zelf: ‘Alles komt goed?!’ Dit zijn woorden van hoop. God belooft ons een nieuwe wereld. Ook al voelt het nu nog niet altijd zo, Pasen laat zien dat er een nieuw begin mogelijk is.

Het eerste concert van de serie vindt plaats op zaterdagavond 12 maart in de Morgenster. Aanvang 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. Kaartjes volwassenen € 12,50; voor kinderen tot en met 12 jaar € 7,50. Klik hier voor alle informatie over de concerten en om uw kaartjes te bestellen.

 

Jesus Christ Superstar in MCO

Jesus Christ Superstar komt naar Hilversum!
 
Ben jij ook al jaren gek op de muziek van Jesus Christ Superstar? Dan is dit je kans om dit meesterwerk live mee te maken! 
 
De jonge muziektheatergroep Stichting GAAF Muziektheater brengt haar bewerking van Jesus Christ Superstar op 15 of 16 april naar het Muziekgebouw van de Omroep in Hilversum. 
 
 
 

Wat kun je doen voor Oekraïne?

Gemeenten kunnen vooral collecteren voor de situatie in Oekraïne. Karin van den Broeke, programmaleider Kerk in Actie: "Met onze financiële hulp zijn ze het meest geholpen. Met het geld kunnen lokale hulporganisaties goederen kopen voor al die mensen die op de vlucht zijn. Zij weten namelijk goed welke middelen er nodig zijn en hoe ze die het beste kunnen verspreiden." Kerk in Actie werft momenteel geld voor hulp aan Oekraïne via Giro 555.

Onderdak voor Oekraïners

Daarnaast roept de Protestantse Kerk gemeenten op na te denken of zij mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland vluchten kunnen ondersteunen. Overleg als kerk eerst met je eigen burgerlijke gemeente wat je kunt doen om Oekraïners op te vangen die hier géén asiel aanvragen. De overheid coördineert en heeft het beste overzicht over alle initiatieven. Zo voorkom je dat je langs elkaar heen werkt. Misschien zoekt men een (kerk)gebouw voor opvang. Als dat al geregeld is, zoekt men mogelijk hulp bij de eerste levensbehoeften (eten, langduriger onderdak, medische zorg) en alles wat hoort bij een warm welkom: een kerk om te bidden, een maaltijd of een ontmoetingsbijeenkomst. VluchtelingenWerk heeft een overzicht van wat je kunt doen voor Oekraïense vluchtelingen. Deze informatie wordt steeds bijgewerkt.
 
 

De Bethlehemkerk Draait Door:
Geïnspireerd leven

De Bethelhemkerk Draait Door (DBDD): een goed gesprek aan tafel

Hoe leuk zou het zijn als we elkaar beter leren kennen? In de afgelopen twee jaar zijn we elkaar door Corona een beetje uit het oog verloren. We hebben wel wat in te halen. Het jaarthema Geïnspireerd leven biedt een mooie kans om weer meer oog voor elkaar te krijgen.
 
Wat drijft de ander en wat hebben we gemeenschappelijk? Met zes rondetafelgesprekken op de zondagmiddag, naar het format van talkshows als De Wereld Draait Door, hopen we daar invulling aan te geven.
 
Iedere middag start met dezelfde vraag: welke van 14 hier genoemde waarden spreekt het meest aan? Daarnaast wat verbindt hen onderling, hebben ze dezelfde drijfveren bij hun maatschappelijke taken/functies maar ook waarin verschillen ze van elkaar.
 
Door middel van deze zes gesprekken aan tafel op zondagmiddag geven we mede invulling aan ons jaarthema en hopen we op mooie, verdiepende gesprekken aan tafel.
 
DBDD is live bij te wonen in de Bethlehemkerk maar is ook online te volgen.
 
 Datum  Geinspireerd leven ...  Gemeenteleden Bethlehemkerk
 Zondag 13 maart   Dialoog: politiek & geloof 
 Olaf Streutker (CDA),
 Sebastiaan Hexpoor (GroenLinks),
 Gerard Ekelmans (VVD)
 Albert Jan Schol (CU)
 
 Zondag 27 maart  Leger des Heils 
 Cisca Jansen,
 Dinant Bent,
 Lenneke Koppenhol,
 meer info volgt
 
 
 
 
Bethlehemkerk drie dagen stembureau
 
De gemeente Hilversum heeft vier wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Hilversum gevraagd de kerkgebouwen te mogen gebruiken voor de komende verkiezingen voor de Gemeenteraad.
Dat zijn:
  • Bethlehemkerk,
  • Morgenster, 
  • Diependaalse Kerk en
  • Grote Kerk.
Kiezers kunnen hun stem uitbrengen in deze kerkgebouwen op 14, 15 en 16 maart.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00