Bethlehemkerk Nieuwsbrief
April 2017 nr. 16
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Verhaal Kerkelanden
 
Noodhulp collecte
 
Afscheid Wim Vlooswijk
 
Beroepingsproces en afscheid
 
Samen op vakantie
 
Back to  Basics
 
Kerkproeverij
 
De degens kruisen
 
 
Zondag 23 april
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
''Zingt ten hemel toe"
 
 
Voorganger:
ds. Sytze de Vries
 
Sterretjes
 
Op dinsdag 25 april isl er in de Grote Kerk een Oranje-Avond.
 
Diaconaal Platform Aandacht Helpt zoekt per direct een buddy voor statushouders.
 
Lentemarkt
Op zaterdag 20 mei is er een lentemarkt rond de Grote Kerk. 
 
 
Expositie
Expositie van Els Nijhof en Gesiena van der Leij is verlengd tot 20 mei.
 
 
 
AGENDA
Komende week:
 
Vrijdag 21 april
 
Catechese en Stercafé 
 
Zaterdag 22 april
Kinderbijbelkring
 
 
Zondag 23 april
ds. Sytze de Vries

Zondag 23 april
Laatste voorstelling 'het verhaal van Kerkelanden' in De Waaier

Dinsdag 25 april Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Donderdag 27 april
Koningsdag

Zondag 30 april
ds. Kick Bras
 
 

Zondag 23 april 2017

Johannes 20:19-31

Ik geef het je mee 

Na de opstanding verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Niet om te vertellen wat er met hem gebeurd is, maar om hen iets mee te geven: ‘Ik wens jullie vrede!’
Tomas is er niet bij en hij gelooft er niets van.
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Verhaal Kerkelanden
 
 
 
  
Op zondag 23 april is de afsluiting van wat begonnen is als project vanuit verschillende kerken, Versa en de Historische Kring ‘Albertus Perk’.
 
Alle kerkvaders en een kerkmoeder zijn dan op diverse wijzen belicht.
Door middel van toneelvoorstellingen en koren, hebben velen genoten en geleerd wie er achter de naamgevers van de straten en hofjes schuil gaan.
 
 
Noodhulp collecte zondag 23 april
De komende 6 maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika.
 
Hulp is noodzakelijk.
 
Daarom collecteren de vijf wijken van de Protestantse gemeente te Hilversum op zondag 23 april voor noodhulp in Zuid-Soedan.
 
Lees meer ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afscheid Wim Vlooswijk
 
Op zondag 30 april zal Wim Vlooswijk na 23 jaren dienst als pastoraal werker afscheid nemen van de Emmaus-Paulus parochie.
 
Als wijkgemeente rond de Bethlehemkerk hebben wij ook jarenlang mogen genieten van Wims bijdragen in oecumenisch verband. 
 
 
Beroepingsproces en afscheid
Op zondag 2 juli 2017 zullen we als wijkgemeente afscheid nemen van ds. Erik van Halsema. We kijken met dankbaarheid terug op 18 waardevolle jaren.
 
Wij wensen hen alle goeds in zijn nieuwe wijkgemeente en zijn verheugd dat we binnen de Protestantse gemeente Hilversum met elkaar samen kunnen blijven werken.
 
 
 
Samen op vakantie
Er is dit jaar weer een Samen-Op-Vakantieweek voor ouderen van de Protestantse gemeente te Hilversum. Van zaterdag 21 tot en met zaterdag 28 oktober 2017 gaat er een groep van zo’n 50 oudere gemeenteleden naar het Nieuw Hydepark te Doorn.
 
Er zijn nog enthousiaste vrijwilligers nodig met name voor de zorg!
 
 
 
 
 
Back to Basics
 
 
 
‘De Protestantse Kerk, op weg naar 2025, heeft ervoor gekozen om zich te concentreren. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Niet alles moet, maar dat wat vreugde geeft en het Evangelie doet leven’, dat schrijft ds. René de Reuver in het voorwoord van het boek ‘Back to Basics – zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn’.
Auteurs zijn Nynke Dijkstra en Sake Stoppels.
 
Kerkproeverij
Hoe wordt de kerk een uitnodigende kerk? Kom naar de inspiratiedag op vrijdag 21 april.
 
De inspiratiedag neemt een voorschot op de landelijke campagne Kerkproeverij. 
In het weekend van 9 en 10 september zetten kerken in het hele land de deuren open in het kader van de campagne Kerkproeverij.
 
 
 
De degens kruisen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op dinsdagavond 30 mei is in De Morgenster in Hilversum een bijeenkomst met als titel: 'Ieder voor zich en God voor ons allen – de kerk en het maatschappelijk debat'.
 
Burgemeester Broertjes van Hilversum, scriba De Reuver van de Protestantse kerk in Nederland en voorzitter Hoff van de Algemene Kerkenraad Protestantse gemeente Hilversum kruisen de degens over de rol van de kerk in de samenleving.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl