Bethlehemkerk                                                   
Maart 2021 nr. 10
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Zondag 14 maart:
Jezus belooft zijn vrede
 
Voedselbank McBeth drive-in op 13 maart
 
Bethlehemkerkers
delen aan ieder gratis
pannenkoeken uit
 
Gereformeerde kerk Loosdrecht vraagt onderdak in Bethlehemkerk
 
Samen Online Koffiedrinken
 
Ds. Hanneke Keur: predikant met bijzondere opdracht
 
Gedachten bij de biddag voor gewas en arbeid
 
Groene kerken in actie voor klimaatalarm
 
Paaschallenge
QR-code speurtocht
 
Wie laat de hoogste zonnebloem groeien?
 
Gezocht versterking oppasdienst
 
Ds. Willem Nijsse: ‘Heel de Bijbel’ in vlogs
 
De Verwondering: Nynke Laverman houdt zich vast aan verwondering
 
 
 
Vieringen
 
4e zondag Veertigdagentijd
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Jezus belooft zijn vrede'
 
 
ds. Erik van Halsema
 
 
 
   Erratum RdB  
In de laatste uitgave van
'Rond de Bethlehemkerk' is een fout geslopen in het e-mailadres van ds. Aster Abrahamsen.
Het juiste e-mailadres is:
dominee.abrahamsen
@live.nl
 
Wilt u ds. Aster een kaartje sturen? Dat kan beste naar het huis adres. Haar adres vindt u in het 'blauwe boekje', te downloaden vanaf onze website.
___________________
Sterretjes
___________________
 
Samen:
 
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 12 maart
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 13 maart
 
Zondag 14 maart
 
alleen online
 
Kinderdienst materiaal website Bethlehemkerk
 
Kinderdienst vanuit de Morgenster
 
 
Maandag 15 maart
Bethlehemkerk ingezet als stembureau van 07:30 tot 21:00
 
Kerkenraad Bethlehemkerk
 
Dinsdag 16 maart
Bethlehemkerk ingezet als stembureau van 07:30 tot 21:00
 
Woensdag 17 maart
Bethlehemkerk ingezet als stembureau van 07:30 tot 21:00
 
Donderdag 18 maart
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 19 maart
Nieuwsbrief
 
Bethlehemkerk deelt aan iedereen gratis pannenkoeken uit
 
Catechese en stercafé
 
Zaterdag 20 maart
--
 
Zondag 21 maart
De Verwondering
 
ds. Jetty Scheurwater &
ds. Hanneke Keur
alleen online
 
Samen online koffiedrinken
 
 
Zondag 14 maart
 
Johannes 14: 15-21 en 25-28
 
De Heilige Geest als Helper
 
‘Wie van Mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen Hem wel omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen.
Ik zal jullie niet als ouderloze kinderen achterlaten. Ik kom bij jullie terug. Nog even en dan kan de wereld Mij niet meer zien. Maar jullie zullen Mij wel kunnen zien, omdat Ik dan weer leef. Daardoor zullen jullie het echte leven ontvangen. Op die dag zullen jullie begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en Ik in jullie.
Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, houdt van Mij. Wie van Mij houdt, zal ervaren dat mijn Vader ook van hém houdt. Ik zal van hem houden en hem duidelijk laten zien wie Ik ben.’
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 4 nr.2
 
 
"Voor de kerk van morgen"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen weer thuiszitten en de kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al zijn de kerkdeuren deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Zondag 14 maart: Jezus belooft zijn vrede

In deze gemeenschappelijke viering met de Morgenster vervolgen we de serie 'Een spoor van liefde'. Vorige week stelde ds. Heleen Weimar een pittige vraag over de betekenis die we mogen hechten aan de dood van Jezus. Op 14 maart gaan we al verder dan Goede Vrijdag. Want in Johannes 14: 15vv belooft Jezus de komst van 'een andere pleitbezorger', de Geest van de waarheid. Dat betekent dat we het midden in de Veertigdagentijd al over Pinksteren zullen hebben.....
 
Klik hier voor de liturgie van zondag.
 

Voedselbank: McBeth Drive-in 13 maart

Morgen, zaterdag 13 maart, houden we alweer de vijfde McBeth Voedselbank Drive-in actie. We staan weer van 10:00 tot 14:00 uur klaar om houdbare producten in te zamelen. Door de coronacrisis zijn veel mensen financieel in de problemen gekomen.
 
Het aantal mensen dat een beroep moet doen op de Voedselbank is het afgelopen jaar met maar liefst 7,2 % gestegen tot meer dan 93.000 mensen, waaronder ruim 36.800 kinderen.
 
In totaal zijn in 2020 160.500 mensen geholpen door de Voedselbank. Sommige mensen enkele maanden omdat zij in acute problemen zijn gekomen, anderen leven al jaren onder de armoedegrens en moeten noodgedwongen een beroep doen op de Voedselbank.
 
Lees meer ...
 

Bethlehemkerkers delen gratis pannenkoeken uit op pannenkoekdag vrijdag 19 maart.

Houdt u ook zo van pannenkoeken? Dan hebben we goed nieuws!
 
Op vrijdag 19 maart is het namelijk Nationale Pannenkoekendag en wij doen mee! Samen leuke dingen blijven doen is belangrijk, vooral nu. Daarom hebben we een coronaveilig plan bedacht om dit samen te vieren.
 
Een Pannenkoek Pick-up Point bij de Bethlehemkerk! U haalt er 1 op voor uzelf en 1 voor een ander die u een pannenkoek gunt. Gratis ophalen kan tussen 15.00 en 18.00 uur.
 
 
 
Gereformeerde kerk Loosdrecht vraagt onderdak in Bethlehemkerk
 
De Gereformeerde kerk in Loosdrecht vraagt de Protestantse gemeente Hilversum te onderzoeken of het mogelijk is ‘onderdak’ te verkrijgen in de wijkgemeente van de Bethlehemkerk. Vandaag, zondag 7 maart, maakte ouderling Herma Bosma van de wijkgemeente dat tijdens de kerkdienst bekend.
 
Gezamenlijke verklaring
Herma Bosma las de volgende gezamenlijke verklaring voor van de Gereformeerde kerk Loosdrecht, Bethlehemkerk en PgH.

‘In de Gereformeerde kerk Loosdrecht is er nauwelijks groei van onderop. Dat is op termijn niet houdbaar. In bezinning daarop wil de kerkenraad proactief de mogelijkheden voor de toekomst onderzoeken. In dat kader wil ze graag in gesprek met de Protestantse gemeente Hilversum en in het bijzonder met de wijkgemeente van de Bethlehemkerk of deze op termijn onderdak kan bieden aan de leden van de Gereformeerde kerk in Loosdrecht. De betrokken kerkenraden hebben de intentie de mogelijkheden daartoe te onderzoeken en daarvoor oriënterende gesprekken te starten.’
 
 
 
Samen online koffiedrinken (SOK) met Morgenster gemeenteleden
 
 
Op zondag 14 maart 2021 drinken we weer samen online koffie, deze keer ook samen met onze lieve zusters en broerders van de Morgenster. Dat doen we na afloop van de viering.
 
Thema: 'Jezus belooft zijn vrede'
In deze gemeenschappelijke viering met de Morgenster vervolgen we de serie 'Een spoor van liefde'. Vorige week stelde ds. Heleen Weimar een pittige vraag over de betekenis die we mogen hechten aan de dood van Jezus. Op 14 maart gaan we al verder dan Goede Vrijdag. Want in Johannes 14: 15vv belooft Jezus de komst van 'een andere pleitbezorger', de Geest van de waarheid. Dat betekent dat we het midden in de Veertigdagentijd al over Pinksteren zullen hebben.....
 
De vraag die ds. Erik van Halsema ons alvast meegeeft is: In deze dienst is het al gegaan over de komst van de Geest. In de preek is stilgestaan bij het nieuwe dat de Geest brengt. Hoe heeft u dat beleefd? Dat we op die manier op weg naar Goede Vrijdag en Pasen de lijnen al hebben doorgetrokken naar Pinksteren?
 
Ds. Erik van Halsema zal ook zelf na de viering online komen om met ons in gesprek te gaan.

Ds. Hanneke Keur:
predikant met bijzondere opdracht
 
Zondag 21 maart ontvangt Hanneke Keur de kerkelijke zending als predikant en geestelijk verzorger. En wel voor de bewoners van locaties van Amaris Zuiderheide in Hilversum en van Amaris in Nederhorst den Berg. De zending verbindt haar aan de Protestantse gemeente Hilversum als predikant met een bijzondere opdracht. De zending ontvangt zij in de kerkdienst van 21 maart in de Bethlehemkerk.
 
Hanneke is nauw met de Bethlehemkerk verbonden. Eerder was zij daar predikant en momenteel is zij lid van deze wijkgemeente. In de viering op 21 maart gaan dominee Jetty Scheurwater en Hanneke samen voor. Linda Vrolijk speelt cello. De PgH ondersteunt het werk van Hanneke onder meer via een begeleidingscommissie onder leiding van dominee Annemieke Parmentier.
 

Laten wij bidden:
Gedachten bij de biddag voor gewas en arbeid

Ds. Marco Batenburg, preses generale synode, deelt een aantal gedachten bij biddag. "Al een jaar lang kampt onze samenleving met de ontwrichtende gevolgen van het coronavirus. Ook ons kerk-zijn is hier diep door geraakt. Zou dat geen goede aanleiding zijn om juist rond deze biddag onze toevlucht bij God te zoeken en ons hart voor Hem uit te storten (Psalm 62:9)?"
 
Op woensdag 10 maart was het biddag voor gewas en arbeid. In veel kerken worden op deze dag diensten gehouden, en anders wordt er de eerstvolgende zondag bij stilgestaan. De biddag van vorig jaar was in veel plaatsen de laatste keer dat eredienst zonder beperkingen kon worden gehouden. In de dagen erna gingen veel gemeenten over op online vieringen, of samenkomsten met nauwelijks mensen. Dat maakt deze biddag tot een bijzondere dag.
 
Al een jaar lang kampt onze samenleving met de ontwrichtende gevolgen van het coronavirus. Ook ons kerk-zijn is hier diep door geraakt. Zou dat geen goede aanleiding zijn om juist rond deze biddag onze toevlucht bij God te zoeken en ons hart voor Hem uit te storten (Psalm 62:9)?
 
 

Groene kerken in actie voor klimaatalarm

De Bethlehemkerk kerkenraad roept op om mee te doen aan het klimaatalarm in Hilversum. Op zondag 14 maart wordt in vele gemeenten een klimaatalarm geslagen.
 
In Hilversum is dat coronaproof van 14u30 tot 15u15 op het Marktplein aan het Langgewenst. Het (landelijke) programma is ook online te volgen.
 
 
 
 
PaasChallenge QR-code speurtocht
 
Bethlehemkerk organiseert samen met Morgenster en Regenboog  een Paaschallenge.
 
De Paaschallenge is een spel in de buitenlucht. Een combinatie van een QR-code speurtocht en een escaperoom. Je wordt meegenomen door de stad Jeruzalem in de tijd van Jezus. Je kiest één van de karakters in het verhaal en door middel van aanwijzingen word je langs verschillende locaties geleid.
 
Daar vind je telkens een "puzzelstukje". Die aanwijzingen nemen je mee in het verhaal van Pasen en zorgen ervoor dat je de eindlocatie kunt bereiken.
 
 
 
Wie laat de hoogste zonnebloem groeien?
 
De afgelopen week heeft u weer een nieuwe RdB op de mat gekregen. Hieraan zat een zakje met zonnebloemzaadjes bevestigd. Doe de zaadjes in een ruime pot op het balkon of terras of stop ze direct in de grond buiten en het feest kan beginnen. Na een week of drie zal de zonnebloem gaan groeien. Vervolgens is het een kwestie van zo goed mogelijk verzorgen. Zonnebloemen houden niet van natte voeten, maar ze willen wel heel veel water.
 
Geef ze regelmatig een beetje voeding en natuurlijk veel liefde. Bij vorst wel even afdekken anders gaat iemand anders er met de winst vandoor. Eerst binnen opkweken kan ook, plant de zonnebloem dan uit als hij minimaal vier blaadjes heeft en houd hem vast bij die blaadjes, anders beschadigt de steel.
 
 
Gezocht: versterking oppasdienst
 
Wanneer we weer naar de kerk kunnen willen we natuurlijk dat iedereen die wilt komen ook kán komen. Voor de kinderen van 0-4 jaar is er oppasdienst, zodat hun ouders naar de kerkdienst kunnen. Elke zondag zijn er wel een paar kindjes die gebracht worden. 
 
De ouders brengen hun kinderen naar de oppasruimte en halen deze daar ook weer op. Je zal ongeveer eens in de 6 weken worden ingedeeld. 
 
Lees meer ...
 

Ds. Willem Nijsse: ‘Heel de Bijbel’ in vlogs

Onder de titel ‘Heel de Bijbel‘ gaat dominee Willem Nijsse vloggend de bijbel door. Elk Bijbelboek krijgt een eigen vlog. Hij begint bij Genesis en volgt zo de geschiedenis van Israël tot en met het boek 2 Koningen. Iedere week is er een nieuwe vlog te zien.
 
Willem Nijsse laat zien wat de inhoud van de boeken is, welke thema’s centraal staan en hij leest een verhaal uit het boek dat karakteristiek is voor het boek. Met behulp van enkele vragen kunnen kijkers zelf verder op zoek in deze Bijbelboeken.
 
Mensen kunnen ook reageren onder de video’s en zo met de voorganger van de Hilversumse Diependaalse kerk in gesprek. Lees meer...

De Verwondering: Nynke Laverman houdt zich vast aan verwondering

In een nieuwe aflevering van De Verwondering bezoekt dichter en zangeres Nynke Laverman de boshut voor een bijzonder gesprek met Annemiek Schrijver.
 
In Mongolië leerde dichter en zangeres Nynke Laverman dat een mens niet meer waard is dan een rivier, een boom of een steen: alles heeft leven en energie in zich. Daar is de mens niet de kroon op de schepping. Het herinnerde haar aan een magie die ze nog kent uit haar kindertijd. Ze heeft na haar ervaringen in Mongolië besloten haar podiumkunst toe te wijden aan het wederzijdse respect tussen mensen en hun leefomgeving.
 
Lees meer ...
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00