Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
September 2019 nr. 30
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Vacature
koster-beheerder
 
Afscheidsdienst
ds. Maarten Hameete
 
Leeskring: Gewoon Jezus
 
Eén jaarthema
Bethlehemkerk en PgH
 
Kerken en kunst die inspireerden
 
Thee en een goed gesprek over vrede
 
Kernaspecten Christelijk geloof
 
Zinvoller en efficiënter vergaderen door de kerkenraad
 
Leerhuis
De 4 facetten van de diamant
 
Cursus 'geloven met je kind'
 
Essentiële informatie voor (nieuwe) ambtsdragers
 
 
 
Zondag 1 september
Afscheidsdienst
ds. Hameete
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'Kies dan het leven'
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Bij het nieuwe seizoen hoort natuurlijk een nieuwe Wegwijzer onze wijkgids. 
 
Vanaf 8 september zal er weer oppasdienst aanwezig zijn in de kerk voor kinderen tot 4 jaar oud. 
 
Open Kerk
Elke donderdagmorgen van 10-12 uur is er ‘Open Kerk’ voor ieder die even contact wil. Er is koffie en/of thee en ook kunt u de wisselende expositie aan de wand of in de vitrine bekijken.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 6 september
 
Zaterdag 7 september
-
 
Zondag 8 september
ds. Jetty Scheurwater
Viering HA
 
Wandelen met Maria 
 
Maandag 9 september
-
 
Dinsdag 10 september
Ontspanningsmiddag senioren
 
Woensdag 11 september
 
Donderdag 12 september
 
Vrijdag 13 september
-
 
Zaterdag 14 september
-
 
Zondag 15 september
Startzondag
ds. Jetty Scheurwater
 
 
SAVE THE DATE
zondag 13 oktober
Bevestigingsdienst
ds. Aster Abrahamsen
 
 

Zondag 8 september

Lucas 14: 25-33

Geef je leven op
 
Een grote groep mensen reisde met Jezus mee. Jezus zei tegen hen:‘Als je bij mij wilt horen, dan moet je alles opgeven: je vader en je moeder, je vrouw en je kinderen, en je broers en je zussen. Je moet zelfs bereid zijn om je eigen leven op te geven. Als je dat niet wilt, dan kun je mijn leerling niet zijn. Je kunt alleen mijn leerling zijn als je met mij meegaat en samen met mij lijdt.’ ...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
Kerkbrink PgH "Sociaal bewogen"
 
BEZOEK ONZE SITE
Vacature koster-beheerder: 0,5 fte
 
 
In verband met het vertrek van onze huidige koster-beheerder zijn wij op zoek naar een
koster-beheerder (minimaal 0,5 fte)
Als koster-beheerder ben je mede het gezicht van onze gemeente. Gastvrijheid is je dan ook op het lijf geschreven. Wij bieden een interessante functie met veel vrijheid, waarin je ook verantwoording draagt.
 
 
Klik hier voor de PDF met de volledige tekst
 
[Delen wordt gewaardeerd.]
 
8 september afscheidsdienst ds. Hameete
In de viering van Woord en Tafel op zondag 8 september nemen we afscheid van ds. Maarten Hameete als predikant van de Bethlehemkerk. In deze dienst bedanken we Maarten Hameete voor zijn hulpdiensten in onze gemeente. Samen zullen we brood uitdelen bij de Tafelviering.
 
 
 
 
Leeskring: 'Gewoon Jezus'
 
 
 
 
  
 
Welk beeld van Jezus schetsen de evangeliën ons? Hoe plaatste Jezus zichzelf binnen de komst van het Koninkrijk van God? En hoe kunnen wij in ons eigen handelen laten zien dat we ons ‘Rondom Jezus’ willen bevinden?
 
Tom Wright schreef het boek ‘Gewoon Jezus’. Hij ziet Jezus als een profeet van Godswege wiens hele optreden na zijn doop in de Jordaan erop gericht was om een nieuwe exodus te bewerk-stelligen, waarin hemel en aarde elkaar zouden kunnen raken. Hierbij plaatst Wright Jezus enerzijds uitdrukkelijk in zijn eigen tijd, laat aan de andere kant steeds zien hoe deze nieuwe exodus tot op vandaag door kan werken.
 
Deze kring komt vier keer bijeen, ’s middags in De Morgenster en ’s avonds in de Bethlehemkerk. 
 
Op de eerste bijeenkomst op 26 september willen we hoofdstuk 1 tot en met 5 (p. 13-71) bespreken.
 
 
 
Eén jaarthema Bethlehemkerk - PgH
 
Voor het eerst is er binnen de Protestantse gemeente Hilversum voor een gemeenschappelijk jaarthema gekozen: ‘Rondom Jezus’. Een mooi thema dat in het nieuwe seizoen terug zal komen in erediensten, leerhuizen, catechesegroepen en in het Bijbelcafé. Er is ook een leesrooster voor de erediensten opgesteld dat door de zes gemeenten van de PgH gevolgd wordt. Dit geeft de predikanten de mogelijkheid om onderling vaker te ruilen, omdat ze een dienst rondom één van de afgesproken leesteksten, in verschillende kerken kunnen houden. Lees meer...
  
 
Kerken en kunst die inspireerden
 
 
Met kunst wordt het woord beeldend en actueel en zo wordt Jezus weer met ons verbonden.
 
Elke zomervakantie betreden wij in het buitenland vele kerken, niet in de laatste plaats vanwege hun uitnodigende open deuren. Opmerkelijk vaak is dit gezegend met kunst- en cultuurbezit, waar de toegang gratis is en de koelte en stilte ons bekoort. 
 
Martin Tjalma was dit jaar wij in Thüringen (Oost Duitsland), de bakermat van de reformatie, waar Luther, Bach en Goethe met vele andere grote Duitse namen geëerd worden.
 
 
Wellicht heeft u ook deze vakantie of een vorige een dergelijke ervaring meegemaakt. Ik nodig u graag uit ons te delen in uw blik op ons jaarthema Rondom Jezus.
 
 
Thee en een goed gesprek over vrede
 
Op 24 september om 09:30 uur organiseert de Werkgroep Kerk & Buurt opnieuw een Thee met een Thema-bijeenkomst in de Bethlehemkerk. We sluiten daarbij aan bij het thema van de Vredesweek 2019: ‘Vrede verbindt over grenzen’.
 
U bent van harte uitgenodigd om met gemeenteleden en buurtbewoners mee te praten over dit thema en van gedachten te wisselen over de vraag wat vrede voor ons betekent en waar wij grenzen ervaren. De eerste bijeenkomst in juni heeft geleid tot een bijzonder hartelijke ontmoeting en openhartige uitwisseling tussen de deelnemers.  Als ook u wilt aanschuiven voor een goed gesprek in een ongedwongen sfeer, dan bent u van harte welkom:
 
U hoeft zich hiervoor niet vooraf aan te melden.
 
Namens de Werkgroep,
 
Hanneke Bekker
  
 
Kernaspecten Christelijk geloof
 
 
 
In dit nieuwe seizoen willen de diverse wijken van de Protestantse gemeente Hilversum graag mensen van boven de 50 jaar in de gelegenheid stellen om samen in gesprek te gaan over de kernaspecten van het christelijk geloof.
 
De cursus is bedoeld voor volwassenen die belijdenis willen doen, maar ook voor mensen die zich voor het eerst of opnieuw willen verdiepen in belijdenis van het geloof.
 
 
Zinvoller en efficiënter vergaderen door de kerkenraad
 
In gesprek gaan over 'het ambt', meer tijd maken voor het geloofsgesprek, vergaderingen beter voorbereiden, durven delegeren, op een andere manier notuleren... Het kunnen allemaal sleutels zijn om op een zinvollere en efficiëntere wijze te vergaderen.
 
Vijf kerkenraden delen hun tips en ervaringen.Vijf kerkenraden delen tips hoe ze meer tijd creëerden voor bezinning en minder tijd kwijt zijn aan vergaderen.
 
 
Leerhuis
Vier facetten van de Diamant
 
Dinsdag 24 september zal het leerhuis van Wim Moehn en Jurjen Zeilstra van start gaan. 
 
In dit leerhuis zal aandacht worden gegeven aan vier essentiële aspecten van Jezus Christus. Het zijn de drie klassieke ambten van profeet, priester en koning, en het martelaarschap.
 
 
Cursus 'Geloven met je kind'
Wat wil jij je kind meegeven? Hoe geef je woorden aan je geloof? Welke rol kun en wil je daarbij spelen? Hoe raak je in gesprek met je kind of kinderen? Ontdek jouw antwoorden tijdens de korte cursus ‘Geloven met je kind’. Deze cursus is speciaal bestemd voor ouders met kinderen tot 12 jaar.
 
 
 
(Nieuwe) ambtsdrager? Dan is deze informatie onmisbaar voor u!
 
 
 
 
In september worden in veel gemeenten (nieuwe) ambtsdragers (her)bevestigd. Om ze een goede start te geven, is het handig om een informatiemap samen te stellen, zodat iedere ambtsdrager van de belangrijkste informatie op de hoogte is.
In deze map is in ieder geval de plaatselijke informatie - bijvoorbeeld het beleidsplan van de gemeente, de plaatselijke regeling en handige adressen - te vinden.
Maar er is meer dan ambtsdragers kan helpen en moeten weten. 
 
 

 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl