Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
21 MAART - 3 APRIL 2015
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2015

Hervorming griffierechten
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen 54K0906
Stand van zaken: HANGEND KAMER

Nederland heeft een nieuwe Minister van Veiligheid en Justitie
Op 20 maart 2015 werd Ard van der Steur (VVD) benoemd tot minister van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte II.
Hij volgt de eerder deze maand afgetreden Ivo Opstelten op.

Bijzonder onderzoek Hoge Raad voor de Justitie
Voorrecht van rechtsmacht in het kader van het dossier Jonathan Jacob
Verslag goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie
op 25 maart 2015

Vanaf 1 april 2015 vervangt het Paritair Comité nr. 200 het Paritair Comité nr. 218
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 
 
 

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Rechtshersteldecreet beoogt (opnieuw) integratiespoor-RUP's te redden
J. Goossens, L. Vandenhende, RW 2014-15, nr. 31, 04/04/2015, 1203

Verdelingsincidenten en territoriale bevoegdheid: een brug te weinig
D. Scheers, P. Thiriar, RW 2014-15, nr. 31, 04/04/2015,1202

Ne bis in idem in het Belgisch belastingrecht
A. Van de Vijver, Ne bis in idem in het Belgisch belastingrecht: rechtsspreuk of algemeen rechtsbeginsel? RW 2014-15, nr. 30, 28/03/2015, 1162

Probatie als autonome straf
P. Mary, La peine de probation autonome ou la diversification à tout prix, JT N° 6599, 28/03/2015, 289

Digitale nalatenschap: Terreinverkenning en wegmarkering
E. Adriaens, NJW nr. 319, 25/03/2015, 218
Zie ook:
E. Adriaens, De digitale testamentuitvoerder: vind-ik-leuk!, Juristenkrant nr. 306, 25/03/2015, 10

Depenalisering fiscaal recht
N. Diepvens, Justitieplan is aanzet tot broodnodige hervormingen, Fisc.Act. nr. 11, week 19-25 maart 2015, 1
F. Desterbeck, Wordt het fiscaal strafrecht afgeschaft? Fisc.Act. nr. 11, week 19-25 maart 2015, 4

Registratie- en erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit
E. Spruyt, Interpretatieve vragen i.p.v. rulings – Eigen(zinnige) omzendbrief inzake fiscaal misbruik, Nieuwsbrief Notariaat 2015/3, 1
23 DECEMBER 2014. - Omzendbrief 2014/2: Art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd door het decreet van 19 december 2014. - Antimisbruikbepaling. - Fiscaal misbruik. - Toepassingsgevallen. - Registratiebelasting en erfbelasting, BS 23/01/2015, bl. 6278

Het economisch sanctierecht in een nieuw kleedje
M. Taeymans, TBH 2015/3, 249-259
(sancties in Boek XV WER (Nieuwe Wetboek van economisch recht)

Overzicht rechtspraak ondernemingsstrafrecht
E. Roger France, Droit pénal des affaires – Chronique de jurisprudence (2012-2013), TBH 2015/3, 260-285
(Misdrijven uit het Strafwetboek en bijzondere wetten)

Overbewoning vanuit het gezichtspunt van de huurder en van de verhuurder
R. Timmermans, Huur 2015/1,3

Huur van een woning in de nabijheid van het werk: Aftrekbaarheid als beroepskost of niet?
A. Kiekens, Huur 2015/1, 9

Verplichte tussenkomst advocaat bij het Hof van Cassatie voor instellen cassatieberoepen
Maes, B., « Verantwoording en nut van de verplichte tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie voor het instellen van cassatieberoepen », R.A.B.G., 2015/6, p. 406-410

Internering
Themanummer internering, Fatik nr. 145, maart 2015

Overzicht straffen wegverkeersreglement/wegverkeerswet feiten vanaf 1 januari 2015
Schematisch overzicht, TGR 2015/1, 4

Privacy v veiligheid
Themanummer Orde van de Dag:
G. Vande Walle, S. De Kimpe, E. De Pauw, J. Vincent (red.), Panoptisme in de veiligheidsketen: een moeilijk evenwicht tussen technologie en mensenrechtenrechten?, Orde van de dag, nr. 69 , mrt 2015

De arbeidstijd van kaderpersoneel en leidinggevenden
F. Blommy, OR 2015/3, 54

Fiscaal onderzoeksrecht in informatica-omgeving
S. Gnedasj, Enkele reflecties over waarborgen bij onderzoek computergegevens. Wat moeten fiscale rechtspraak en –praktijk dringend van het mededingingsrecht leren?, AFT 2015/3, 11

Self-billing: sinds 2013 vereenvoudigd?
P. Empsten, AFT 2015/3, 24

Het faillissement van de syndicus-boekhouder als accessorium van een burgerlijk beroep
R. Timmermans, T. Toremans, T.App. 2015/1, 3

Mede-eigendom – vernietiging beslissing AV
L. Nemery de Bellevaux, C. Mostin, Le point sur le contentieux de l’annulation des décisions d’assemblée générale de copropriétaires (suite), T. app. 2015/1, 6

Hypothecair krediet – Boek VII WER
HEYMANS, P., Boek VII van het Wetboek van economisch recht en de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, T.App. 2015/1, 17-20

Persvrijheid na Charlie Hebdo
D. Voorhoof, rubriek Vrij tribune, A&M 2015/1, 5

WER – Intellectuele eigendom
L. Van de Kelder, N. Lenaerts, Algemene en praktische voorstelling van de boeken m.b.t; de intellectuele eigendom in het WER, A&M 2015/1, 9

Audiovisuele auteurs en het vermoeden van overdracht
K. Van der Perre, A&M 2015/1, 21

Regulering auteursrecht
C. Libert, De Regulator, A&M 2015/1, 31
C. Adams, Enkele beschouwingen bij de nieuwe ‘dienst regulering van het auteursrecht en de naburige rechten’, A&M 2015/1, 45

Rechten uitvoerende kunstenaars
L. Gulinck, De Europese Richtlijn tot verlenging van de beschermingsduur van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten in de muzieksector en haar omzetting in boek XI, A&M 2015/1, 51
Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten

Bijzondere aanslag: weer toepassing nieuwe vrijstelling voor verleden
SVC/JVD, Fiscoloog nr. 1425, 01/04/2015, 1

Fiscale geschillen: waarde vordering ‘per echtgenoot’ beoordelen
JVD, Fiscoloog nr. 1425, 01/04/2015, 2
Bespreking Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen - 54K0906

Einde arbeidsrelaties - dading
R. Dethy, M. Simon, Dading en einde overeenkomst, Nieuwsbrief Ontslag, 2015/3, mrt 2015, 1

Wetsontwerp over indexsprong schort ook opleidingsinspanningen op

K. Van Tilborg, Balans nr. 736, 22/03/2015, 1
Wetsontwerp tot verbetering van de werkgelegenheid - 54K0960

Geheime commissielonen
O. Gios, Versoepeling aanslag geheime commissielonen: krachtlijnen van de nieuwe wetgeving, De Venn. Nr. 3, mrt 2015, 4

Vlaamse Codex Fiscaliteit bevat wetgeving inzake registratie- en successierechten
S. De Neve, De Venn. Nr. 3, mrt 2015, 8

Burgerlijke professionele aansprakelijkheid van de notaris
K. Ronsijns, I. Samoy, De nieuwe wettelijke regeling voor de burgerlijke professionele aansprakelijkheid van de notaris, Not.Fisc.M. 2014/10, 242

De conventionele uitkering na echtscheiding: durus consensus, sed consensus?
E. Alofs, Not.Fisc.M. 2014/10, 250

BOEKEN

Class action
J. Rozie, S. Rutten, A. Van Oevelen (eds.), Intersentia 2015, 155 p?-.
Beschrijving en inhoudstafel

Frau omnia corrumpit: mogelijkheden en moeilijkheden in het privaatrecht
A. De Boeck, I. Samoy, S. Stijns, R. Van Ransbeeck (eds.), Leestoel Prof. Constant Matheeussen, KU Leuven, die Keure 2014, 179 p.
Beschrijving en inhoudstafel

Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht
R. Barbaix, A.L. Verbeke, E. Goossens, A. Van den Broeck (eds.), Bibliotheek Estate Planning nr.11, Intersentia 2014, 386 p.
Korte inhoud - inhoudsopgave  

Vennootschaps- en financieel recht
K. Geens, M. Wyckaert, V. Colaert (eds.), Themis nr. 89, die Keure 2014, 160 p.
Beschrijving en inhoudstafel

Publiekrecht
S. Sottiaux, P. Schollen ‘eds.), Themis nr. 90, die Keure 2014, 104 p.
Beschrijving en inhoudstafel

Economisch recht
W. Devroe, B. Keirsbilck, E. Terryn (eds.), Themis nr. 91, die Keure 2015, 159 p.
Beschrijving en inhoudstafel

Bijzondere overeenkomsten
B. Tilleman, A.-L. Verbeke (eds.), Themis nr. 92, die Keure 2015, 164 p.
Beschrijving en inhoudstafel

Pensioenzakboekje 2015
J. Mertens (coörd.), Wolters Kluwer 2015, 365 p.
Beschrijving en inhoudstafel

Transportrecht
1.Vervoersvergunningen en cabotage
J. Bolle, UGA 2014, 219 p.
Informatie en inhoudstafel

Transportrecht
3.Transport en btw
S. Ruysschaert, INNI Publishers 2014, 61 p.
Informatie en inhoudstafel

Het Grondwettelijk Hof: rechter of regelgever
Analyse van de draagwijdte van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof
K.- J. Vandormael, Bibliotheek Publiek Recht Larcier, 117 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Conventionele overgang van ondernemingen
N. Thoelen, 2e herziene editie, Larcier 2015, 275 p.
Beschrijving en inhoudstafel

Arbeidsrecht
F. Hendrickx, C. Engels, die Keure 2015, 331 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Outplacement. Een stand van zaken
L. Vanaverbeke, N. Van Kerrebroeck, Sociale Praktijkstudies 2015/1, Wolters Kluwer 2015, 115 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Notarieel contractenrecht
WEYTS, L., Notarieel contractenrecht. Deel 1. Verkoop uit de hand – Vrijwillige openbare verkoop , Kluwer 2013, 100 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Discriminatie in arbeidsrelaties
L. Vermeulen, CABG 2015, Larcier 2015, 142 p.
Beschrijving + inhoudstafel


RECHTSPRAAK

Advocaten-derdenrekening
Gent, 1e bis kamer, 15 mei 2014, TGR 2015/1, 42

Bijstand advocaat – invordering ereloonstaat
Vred. Zottegem-Herzele (zetel Herzele) 18 december 2013, T. Vred. 2015/3-4, mrt-apr 2015, 71
Bijstand advocaat – invordering ereloonstaat – middelen/resultaatsverbintenis – partijbeslissing -  marginale toetsing rechter

Rechtspraak procesrecht

RABG 2015/6
Inhoudstafel

Rechtspraak schadevergoeding

JLMB 2015/3

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN        

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

XLIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva - Procesrecht - Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling
Universiteit Antwerpen - 02/03/2015 tot 30/04/2015
18:00 tot 21:00 uur
Programma

   
STUDIEDAGEN

Incasso en Europees betalingsbevel: 10 praktische tips
Studipolis, Sint-Niklaas 21 april 2015
Programma

Tendensen Vermogensrecht 2015
Universiteit Antwerpen – Intersentia, 23 april 2015
Programma

Het eenheidsstatuut: actuele knelpunten
CBR, Antwerpen 21 april 2015 en Gent 23 april 2015
Programma

Omzetting van vruchtgebruik
Op woensdagnamiddag 22 april 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedagnamiddag 'Omzetting van vruchtgebruik toepassen vanaf 25 januari 2015’.
Programma

Actualia beslag en executierecht: capita selecta van enkele nationale en grensoverschrijdende aspecten
M&D Seminars, Sint-Niklaas 23 april 2015
Programma

Tendensen Vermogensrecht 2015
Intersentia Universiteit Antwerpen - 23 april 2015
Programma

Migratie en migrantenrecht: De persoon in het migratierecht
Studipolis, donderdag 23 april 2015 , Antwerpen
Programma
 
De fiscale aspecten van de vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap
Op vrijdagnamiddag 24 april 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedagnamiddag ‘De fiscale aspecten van de vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap’.
Programma

Appartementsmede-eigendom: klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen
Studipolis, vrijdag 24 april 2015 , Zwijnaarde
Programma

PPS anno 2015: Knelpunten en opportuniteiten voor een markt in volle evolutie
Studipolis, vrijdag 24 april 2015 , Kontich
Programma

Europees burgerlijk procesrecht
CBR, Antwerpen 27 april 2015 (focus familierecht)
Programma

Het successie- en registratierecht verpakt in de Vlaamse Codex Fiscaliteit
M & D Seminars, Edegem, 28 april 2015
Programma

Fiscale wetgeving voor non-profitorganisaties
Lexalert online seminarie 28 april 2015
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen:
een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen
M & D Seminars Leuven 29 april 2015
Programma

Actualia Overheid en eigendom
Intersentia, Brugge - 23 april 2015 / Hasselt  - 30 april 2015
Programma

Cloud Computing - Juridische aandachtspunten
Lexalert online seminarie 30 april 2015
Programma

Big data - Hoe verzekert u "legal compliance" voor uw project?
Lexalert online seminarie 4 mei 2015
Programma

Bestuurders, zaakvoerders en toezichthouders: de laatste ontwikkelingen
M&D Seminars Sint-Niklaas 5 mei 2015
Programma

Handelshuur – Recente ontwikkelingen met impact op lopende en nieuwe contracten 
Lexalert online seminarie, 5 mei 2015
Programma

De nieuwe interneringswet is een feit: een historische, actuele en toekomstige

Studipolis, dinsdag 5 mei 2015 , Gent
Programma

Actualia ontslagrecht

M&D Seminars, Sint-Niklaas 7 mei 2015
Programma

Aanvullende pensioenen voor werknemers
Lexalert online seminarie, 7 mei 2015
Programma

Evaluatie van de familie- en jeugdrechtbank
CBR workshop 8 mei 2015
Programma

De verjaring van de strafvordering
31ste Cyclus Permanente Vorming 2014-2015
De Juristenclub, 8 mei 2015
Programma

Transacties en geschillenbeslechting in het Wetboek Economisch Recht. Recht en praktijk: het Wetboek Economisch Recht doorgelicht
Jura Falconis, Brussel - 8 mei 2015
Programma

De grote strafprocedurehervorming: na de diagnose, de therapie?
Intersentia, Leuven - 8 mei 2015
Programma

De rol en de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
CBR, Antwerpen 12 mei 2015 en Gent 21 mei 2015
Programma

Capita Selecta Energierecht 2014
Intersentia, Leuven - 13 mei 2015
Programma

Franchisecontracten: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&S Seminars Gent 19 mei 2015
Programma

Migratie en migrantenrecht: Europese ontwikkelingen in het migratierecht
Studipolis, dinsdag 19 mei 2015 , Antwerpen
Programma

Wet Breyne
UAntwerpen – Intersentia, 21 mei 2015
Programma

Echtscheiding: de fiscale gevolgen
M&D Seminars Edegem 21 mei 2015
Programma

Verzekeringsfraude
Intersentia, Dilbeek 21 mei 2015
Programma

Verkeerszaken doorgelicht: enkele bijzondere problemen bij de behandeling van dossiers voor politierechtbank
Studipolis, donderdag 21 mei 2015 , Zwijnaarde
Programma

Internationale nalatenschappen en planningen. De impact van de Europese Erfrechtverordening, die op 17 augustus 2015 volledig in werking treedt!
M&D Seminars Gent 26 mei 2015
Programma

Eindeloopbaan anno 2015. De hervormingen van tijdskrediet en SWT
M&D Seminars Edegem 28 mei 2015
Programma

M&A anno 2015: 7 value drivers in overnamecontracten
M&D Seminars Gent 29 mei 2015
Programma

Het vernieuwde toezicht op kredietinstellingen: de verhouding tussen nationaal en Europees toezicht
Intersentia, Antwerpen - 29 mei 2015
Programma

De VZW anno 2015: Nieuwe tendensen en verworven toepassingen voor de praktijk
Studipolis, vrijdag 29 mei 2015 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Handelshuur: actuele ontwikkelingen. Een update na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 27 maart 2014 en 22 mei 2014
M&D Seminars Edegem 5 juni 2015
Programma

Conventionele overgang van onderneming
M&D Seminars, Leuven 9 juni 2015
Programma

De oplevering bij private bouwwerken - Een analyse met overzicht van de actuele tendensen
31ste Cyclus Permanente Vorming 2014-2015
De Juristenclub, 12 juni 2015
Programma

Een deficitaire vereffening is geen faillissement. Een analyse van de vereffening aan de hand van 10 aandachtspunten
M&D Seminars Leuven 18 juni 2015
Programma

Arbitrage; de nieuwe arbitragewet in de praktijk
Studipolis, donderdag 18 juni 2015 , Sint-Lambrechts-Woluwe
Programma

Vraagstukken en Dialogen Familiaal Vermogensrecht 2015 
Intersentia, Leuven 25 juni 2015
Programma