Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 13/01/2022
Technasium op het Minkema

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
 
2022 is begonnen! Dit schooljaar is bijna op de helft. 2021 eindigde voor jullie en voor ons best wel abrupt. Ineens werden we geconfronteerd met een lockdown. We hielden er serieus rekening mee dat de lockdown langer zou duren en dat wij ook deze eerste schoolweek van het nieuwe jaar elkaar enkel online zouden zien. Gelukkig is dat niet het geval.
Zoals ik je vorige week al liet weten ben ik daar heel blij mee.
 
Voor de kerstvakantie was het onrustig. In de maatschappij was het onrustig en ook op school was de onrust merkbaar. Een school als samenleving, als mini-maatschappij, functioneert alleen goed als we oog en oor hebben voor elkaar, ons houden aan de schoolregels en ons laten aanspreken op gedrag. Respect voor elkaar is essentieel. Wat mij betreft komen alle schoolregels daarin samen.
 
Een nieuw jaar betekent voor veel mensen een nieuwe start. Daarbij wensen we elkaar het allerbeste en veel geluk toe. Uiteraard wens ik dat jullie toe!
 
Toetsweek & Magister
Er staat alweer een toetsweek voor de deur! Voor de onderbouw is het de eerste van het jaar; klas 4, 5 en 6 hebben in november al een toetsweek gehad. De onderbouw heeft toetsen van maandag 17 t/m vrijdag 21 januari. Voor maandag 24 januari zijn zij huiswerkvrij. De bovenbouwleerlingen gaan door met de toetsweek tot (uiterlijk) de 25ste. We wensen iedereen alvast heel veel succes!
Rooster en toetsstof
In plaats van gewone lessen staan er toetsuren en (facultatieve) inlooplessen op het rooster; de examenleerlingen hebben alleen SE-toetsen. Het aangepaste rooster staat in de gedeelde drive ‘Toetsrooster en PTA’.. De mentoren van de onderbouw hebben een overzicht van de toetsstof met hun klas gedeeld. In de bovenbouw loopt die communicatie rechtstreeks via de docent.
 
Gang van zaken tijdens toetsweken
Tijdens toetsen is het niet toegestaan je jas, pet, tas, mobiele telefoon, smartwatch e.d. bij je te hebben. Word je daar tijdens de toets tòch op betrapt, dan krijg je een 1 voor de toets. Laat behalve de toegestane hulpmiddelen dus alles in je kluis (of thuis)! Hulpmiddelen mag je tijdens de toets niet uitlenen. Verder geldt voor de onderbouw dat iedereen het lokaal pas verlaat als de bel gaat. Neem eventueel een (lees)boek mee als je verwacht eerder klaar te zijn. Dit leg je op de grond onder je stoel zolang je niet zichtbaar klaar bent met de toets.
 
Ziek of in quarantaine?
Voor een aantal van jullie is het misschien spannend of je alle toetsen kunt maken: mogelijk ben je volgende week (nog) ziek of zit je in quarantaine. Het is heel belangrijk dat je thuis blijft om anderen niet te besmetten! Je haalt de toetsen in dat geval in de week van 31 januari in. Het is dus niet mogelijk om de toets(en) komende week thuis online te maken. In week 5 zullen we een inschuifrooster hanteren met lessen van 50 minuten, zodat er ‘s middags gelegenheid is om toetsen in te halen. Informatie daarover volgt in de week van 24 januari.
 
Magister tijdens toetsweken
De cijferkolommen van Magister zijn in dit soort weken niet zichtbaar, zodat je niet ontmoedigd raakt door een tegenvallend cijfer of juist overmoedig wordt door een goed eerste resultaat. Ook kunnen de docenten op deze manier rustig en zorgvuldig al het werk nakijken, beoordelen en in Magister zetten.
 
U-Talent en andere activiteiten
Ondanks alle coronaperikelen maken onze leerlingen ook dit schooljaar volop gebruik van het aanbod van U-Talent en dat van andere universiteiten. Hierbij een kleine update!
 • Vier leerlingen van onze school doen mee aan het TU Delft Pre-University Programme.
 • Ook bij de Preclasses van de Universiteit Leiden zijn vier leerlingen van het Minkema College door de selectie gekomen.
 • Voor de masterclasses van U-Talent en andere bovenbouwactiviteiten konden tot nu toe maar liefst 35 van onze leerlingen uit zowel havo als vwo geplaatst worden.
 • In de onderbouw deden twee leerlingen uit de derde klas mee aan de Campusdag "School of slaap" en drie leerlingen uit de tweede klas aan de Campusdag "Droogte".
Check hun ervaringen op de website!
 
Benieuwd voor welke masterclasses je je op dit moment kunt aanmelden?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoek GGD leerjaar 2 uitgesteld
In verband met inzet van de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD voor de boostercampagne coronavaccinaties kunnen de geplande onderzoeken voor de tweedeklassers de komende tijd niet doorgaan. De GGD zal deze onderzoeken eind januari hervatten. Mocht je een afspraak hebben op een GGD-locatie, dan gaat ook deze niet door. Sommige afspraken zullen wel doorgaan. Daar ontvang je dan van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige bericht over. Heb je vragen of zorgen, dan is er de mogelijkheid om te chatten via de website van JouwGGD.nl.
 
Training No Prob! Ik kom voor mezelf op!
 
 
Vind je het lastig om je mening te geven of een vraag te stellen? Hoe geef en ontvang je feedback? Hoe reageer je op pestgedrag? Reageer je verbaal te passief of juist te agressief? Dan kan deze training helpen om op een positieve en respectvolle manier sociale contacten aan te gaan en voor jezelf te leren opkomen. De training wordt op school gegeven door de schoolorthopedagoog.
 
 
Profielwerkstuk
De examenleerlingen zitten momenteel midden in hun profielwerkstuk, het PWS. Omdat de onderwerpkeuze helemaal vrij is, is het altijd interessant om te zien welke zaken er leven. Het is ook vaak een afspiegeling van actuele vraagstukken in de maatschappij. Zo is er dit jaar onder andere aandacht voor cryptovaluta, de wooncrisis, de veiligheid van kroongetuigen in rechtszaken en de nasleep van 9/11.
 
De jaaragenda van examenleerlingen is behoorlijk gevuld, dus jullie zullen goed moeten plannen om zowel het PWS als de toetsweken aandacht te geven! We merken dat velen dit heel lastig vinden, dus het is voor jullie ouders zeker de moeite waard om thuis te informeren hoe het schrijven van het PWS verloopt.
 
Voortgangspresentatie en eindpresentatie
In januari staat de tweede voortgangspresentatie op het programma en vervolgens leveren jullie het werkstuk in februari in. Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben we helaas te maken met een lockdown en zijn musea en culturele instellingen gesloten. Dat zal voor sommige groepjes het onderzoek wat lastiger maken. Het betekent tot onze spijt ook dat de centrale presentatie-avond, net als vorig jaar, niet door kan gaan en de eindpresentatie overdag in een klaslokaal zal plaatsvinden. Meer informatie daarover volgt nog.
 
Alternatieve Open Dag: Online Tour
Dit jaar is er geen Open Dag op school in verband met de coronamaatregelen. Daarvoor in de plaats zenden we live een Online Tour uit op:
 • woensdag 26 januari (Steinhagenseweg, vmbo & mavo/havo) van 19.30 - 20.30 uur
 • donderdag 27 januari (Minkemalaan, havo/vwo) 2022 van 19.30 tot 20.30 uur.
Tijdens de Online Tour wandelen de kinderen van groep 8 & 7 en hun ouders live mee door ons gebouw en maken zo kennis met vakken, leerlingen, docenten en de vele mogelijkheden die het Minkema College te bieden heeft. Alsof ze er toch zelf rondlopen! 
 
 
Leerlingenhulp
Net als op de gebruikelijke open dagen rekenen we bij de Online Tour op de de enthousiaste hulp van onze leerlingen. Hoewel er minder helpende handen nodig zijn dan andere jaren, zullen we toch in heel wat lokalen leerlingen inzetten om te laten zien wat de verschillende vakken inhouden. De docenten van deze vakken zullen zelf leerlingen benaderen. Ouders van de hulpleerlingen ontvangen hierover o.a. in verband met de AVG nog bericht.
 
Vervanging leerlingcoördinatie klas 1
Op 14 januari start voor mevr. Paulien Kamphuis haar zwangerschapsverlof. Zij is coördinator leerlingzaken klas 1. Gedurende haar verlof zal dhr. Frank van Gaal haar vervangen (f.vangaal@minkema.nl).
 
Voor vragen over het onderwijs of de dagelijkse gang van zaken in leerjaar 1 blijven de afdelingsleiders mevr. Petra Timmermans (havo) en mevr. Annet van de Wouw (vwo) de aangewezen personen.
 
Gymnasiumtraject voor 1HV en 1A
 
 
De ouders van 1TBa t/m 1Bg en 1TAa t/m 1TVe hebben in week 50 per e-mail informatie gekregen over de mogelijkheid tot bevordering naar 2 gymnasium. In de e-mail werd dit traject toegelicht.
 
Heb je als havo/vwo- of atheneumleerling gymnasiumambities, dan is er de mogelijkheid om in het tweede halfjaar te kiezen voor de talentmodule Latijn & Klassieke Culturele Vorming.
 
Ben je geïnteresseerd in het volgen van het extra programma en maak je een reële kans op bevordering naar 2 gymnasium, laat jouw ouders dit dan s.v.p. uiterlijk deze week nog mailen aan a.vandewouw@minkema.nl. Uiteraard kun je je mentor raadplegen als je nog twijfelt.
 
 
Knip schooljaar en eerste rapport
Op maandag 24 januari begint het tweede halfjaar. Er gaat die dag een nieuw basisrooster in; voor sommige jaarlagen staan daar nieuwe vakken op of een ander aantal lessen per week. Zo start er bijvoorbeeld een nieuwe periode van talent- en ondersteuningsmodules in de onderbouw.
 
Eerste rapport
Op maandag 7 februari maken we de balans van het eerste halfjaar op en leggen we voor alle leerlingen het eerste rapport vast. In de week van 14 februari geldt opnieuw het inschuifrooster (lessen van 50 minuten), zodat we in de middagen met de docententeams kunnen overleggen over het welbevinden en de resultaten van de leerlingen. Aan het einde van die week of begin van de volgende week ontvangen zij hun rapport uit handen van de mentor.
 
Ouderavonden
Op 3 februari vindt er voor ouders van klas 3 een (al dan niet online) informatie-avond plaats over de profielkeuze. Hierover worden ouders te zijner tijd per mail nader geïnformeerd en uitgenodigd. Dit geldt ook voor de brugklasouderavond op donderdag 17 maart.
 
Beroepsoriëntatiedag
& Bedrijvendag klas 3
Voor klas 3 staat eind februari de beroepsoriëntatiedag en bedrijvendag op het programma: 3 vwo is op 21 februari aan de beurt en 3 havo op de 23ste. Als veel bedrijven wegens corona nog gesloten zijn en de gezondheidsrisico’s te groot, zullen we deze (waardevolle!) dag helaas moeten afblazen.
 
Absentie & ziekmeldingen
Voor onze afdelingsassistenten is het een hele klus om in deze crisistijd de absentenregistratie goed bij te houden. Hun telefoon staat ‘s ochtends roodgloeiend en zij proberen gewone ziekmeldingen te onderscheiden van quarantaine. In het laatste geval zie je groen gekleurde letters AB. Zo kunnen we de absentie naar de leerplichtambtenaar verantwoorden. We doen een dringend beroep op ouders om hun kind elke dag van ziekte telefonisch af te melden. Als er sprake is van een coronabesmetting horen we dat natuurlijk ook graag zo snel mogelijk. En het dringende advies om thuis te blijven bij corona-gerelateerde klachten, hoe mild ook, blijft van kracht.
 
Opdrachten Onderzoek & Ontwerpen (O&O)
Introductiejaar Technasium
Zoals we je al in het vorige Minkema Nieuws lieten weten, zitten we dit jaar in het introductiejaar van de Stichting Technasium. Half december hebben we te horen gekregen dat we op de goede weg zijn en de kans héél groot is dat we het officiële predicaat krijgen met ingang van volgend schooljaar! Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. In een flyer (o.a. voor groep 8-leerlingen) leggen we uit wat het Technasium (en het vak O&O) precies inhoudt.
 
 
Gelukkig zijn we weer open! Bij het vak O&O is de werkplaats de komende periode namelijk onmisbaar.

Klas 1 maakt een techniekkist voor een les in de TechnoHUB en de uitwerkingsfase is inmiddels begonnen. Er liggen al veel gave ideeën op tafel, variërend van het programmeren van een spel tot het aansluiten van een lamp in een gelaserd huisje. 
 
Klas 2 onderzoekt wat er allemaal komt kijken bij het planten van een boom. De gemeente Woerden heeft het Minkema College een boom geschonken wegens ons 100-jarige bestaan en het is de bedoeling dat de boom dit voorjaar op het plein van onze locatie aan de Steinhagenseweg geplant wordt. De leerlingen schrijven per team een advies met een voorstel voor de boomsoort, de locatie en de nazorg voor de boom. Ze worden begeleid door de enthousiaste mensen van De Bomenwacht, experts op dit vlak. 
 
Hoe gaan mensen hun woning toekomstbestendig maken? Dat is de uitdaging van HeatTransformers voor klas 3. Er is inmiddels zo veel informatie te vinden over het verduurzamen van een woning, dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. De O&O'ers kiezen een bepaald type woning uit en schrijven een passend adviesplan dat opdrachtgever Guido mee kan nemen bij een bezoek aan zijn potentiële klanten.
 
Schoolexamentraining 6 januari
In samenwerking met Lyceo kregen alle examenleerlingen de mogelijkheid om op school voor één vak naar keuze een schoolexamentraining te volgen. Ruim 100 examenkandidaten hebben van dit aanbod gebruik gemaakt en kwamen op 6 januari naar school. In de trainingen werd de lesstof voor de komende SE-toets herhaald en konden zij onder begeleiding aan de slag met diverse oefenopdrachten. De leerlingen kijken terug op een geslaagde dag!
 
Kuario-app
De KUARIO-app is vandaag de dag een veel gebruikte betaalmethode op scholen. Het Minkema College gaat met zijn tijd mee en sinds dit schooljaar is deze app ook beschikbaar voor leerlingen en hun ouders. Het is even wennen, maar inmiddels is de app door heel veel leerlingen gedownload en in gebruik.
 
Waarom deze KUARIO-app? Dit zijn de voordelen:
 • Veiligheid. Je loopt niet met contant geld op zak en je kunt het niet verliezen op de fiets, in de bus of op school. 
 • Iedereen doet steeds meer, zo niet alles, online via de telefoon. 
 • Ouders, opa en oma kunnen ook geld op de app zetten. 
 • De app is ook te gebruiken voor de printer en het kopieerapparaat. 
 • Nooit meer geld wisselen en voor elke print een muntje in het apparaat. 
 • Het geld dat op de KUARIO-app wordt gestort kan echt alleen op school worden uitgegeven en niet aan chips, donuts, energydrankjes in de supermarkt. 
 • Je betaalt altijd gepast. 
 • Rijen aan de kassa in de Minkema Kantine kunnen zo veel korter, doordat de app veel sneller werkt dan contant betalen of met de PIN. 
 • Wie wil nu niet lekker en gezonder eten en drinken halen in de Minkema Kantine?
 
Update NPO
In november en december zijn we bezig geweest met het opzetten van meer ondersteuning door externe partijen. Dit heeft onder andere geleid tot de inzet van klassenassistenten in de les en de Lyceo SE-trainingen van 6 januari voor havo 5 en vwo 6.
 
In januari en februari gaan we evalueren wat er tot nu toe allemaal is aangeboden aan activiteiten, of die effectief waren en waar er nog meer of andere activiteiten nodig zijn.
 
Ook komt de planapp HOMI eraan. Deze app helpt leerlingen met het plannen van huiswerk en toetsen. In klas 1 t/m 3 zal hier in een mentorles uitleg over gegeven worden. Bovenbouwleerlingen kunnen zich hier vrijwillig voor aanmelden en voor hen komt er een aparte uitlegles, waarover na de toetsweek meer informatie volgt.
 
Op de website staat nu een overzicht van alle NPO-activiteiten. Deze pagina wordt in de loop van het schooljaar steeds bijgewerkt.
 
 
Agenda
17/01: Start toetsweek
26/01: Presentatieochtend Profielwerkstuk
26 & 27/01: Online Tour groep 8 
Nieuwsbrief 2022 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.