Quote
 Week 44
Jaar 2013
  ___________________________________________________________________________
 
Iemand die liegt, kan geen goede leider zijn. Iemand die zijn mensen niet vertrouwt, kan geen goede leider zijn. Iemand die niet authentiek is, kan geen goede leider zijn.
  
 
Integriteit is een sleutelbegrip om door zijn medewerkers niet enkel als formele leidinggevende gezien te worden maar ook om effectief in zijn functie te worden aanvaard en gewaardeerd.
 
Integriteit is leven volgens waarden. En zoals Patrick Somers het plastisch uitdrukt: “Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”.
 
Patrick Somers is de initiatiefnemer achter ‘A World Book of Values’ waaraan 254 mensen uit 27 landen hebben meegewerkt. Zelf hebben we de eer en het genoegen gehad om met een verhaal over ‘Professionalism’ en ‘Equality’ onze bijdrage te mogen leveren aan de 384 waarden die aan bod komen. Binnenkort zal het in de Engelstalige versie aan het publiek worden voorgesteld.
 
Dit project werd op 17 oktober 2013 aanvaard door het crowdfundingplatform BOEKENSTEUN van het Vlaams Fonds der Letteren om de mogelijkheid te creëren het boek ook in het Nederlands te laten verschijnen.
 
Daarom willen we je vragen Patrick te helpen om ook het Nederlandstalig publiek in Vlaanderen en Nederland te inspireren met dit waarde(n)vol initiatief. Meer informatie vind je op deze webstek.  
 

 Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.