Nieuwsbrief
29 September 2011
  ___________________________________________________________________________

 
Bedankt voor jullie massale reactie...
 
 
We willen je met deze nieuwsbrief even melden dat de proeflezers voor ons boek met als voorlopige werktitel ‘Leiderschap is Vakmanschap’ zijn gevonden. De respons op onze oproep was massaal. Zelfs uit Nederland hebben zich kandidaten aangemeld. Heel inspirerend allemaal. Waarvoor onze hartelijke dank. De keuze was moeilijk. In zoverre zelfs dat het geen vier ‘Daltons’ zijn geworden maar wel vijf.
 
Hun namen zullen we nu niet vermelden. Ze zullen uiteraard terug te vinden zijn in het boek want ere wie ere toekomt. Ook zij zullen er toe bijdragen dat in de toekomst het risico op maagzweren bij leidinggevenden zal verminderen en tegelijkertijd het geluksgevoel bij medewerkers zal toenemen. Om toch een tipje van de sluier op te lichten hierbij enkele gegevens over deze enthousiastelingen die wat van hun vrije tijd voor dit nobele doel willen opofferen.

Zo is er een jonge ondernemer die pas twee jaar geleden is gestart en nu een bedrijf heeft opgebouwd met zowat 30 medewerkers. Wij hebben ook een afdelingshoofd uit Nederland die heel intens betrokken is in de sociale sector wat jeugdzorg betreft. Ook een ambtenaar die vanuit de basis is doorgegroeid en al meer dan vijfentwintig jaar ervaring heeft in het leidinggeven in de publieke sector werd weerhouden. Er is ook een arts bij met heel wat leidinggevende praktijkervaring en deskundigheid in het omgaan met mensen in moeilijke omstandigheden. En tenslotte nog de hoofdredacteur van een krant die het klappen van de zweep kent om in soms crisisvolle situaties te moeten werken. Wij zijn deze mannen en vrouwen alvast heel dankbaar dat zij ons project actief willen ondersteunen.

Ook de niet weerhouden kandidaten willen we danken. Ze krijgen uiteraard een gepersonaliseerde uitnodiging voor de boekvoorstelling.

Als alles volgens plan verloopt dan zou dit boek door en voor leidinggevenden moeten verschijnen in het voorjaar 2012. We houden je verder op de hoogte van de vorderingen.

        
Deze informatie met je vrienden en contacten delen.