Quote
Week 16
Jaar 2014
 
 
Een kind zonder waarden is als een vogel zonder vleugels.
Een volwassene zonder waarden is als een zebra zonder strepen.
Leven zonder waarden is als soep eten met een vork.
Patrik Somers & Kate Stephenson


 
 
De Nederlandse vertaling van het ’World Book of Values’ is een feit. In dit boek, met veel zorg uitgegeven door Van Halewyck onder redactie van Patrik Somers en Kate Stephenson, geven 254 coauteurs uit 28 landen hun invulling over zowat 365 waarden.
 
“Mooi zo, maar wat heb ik daar als leidinggevende aan? Is dat niet een beetje te wollig?” vraag je je nu misschien af.
 
Neen, waarden zijn niet iets voor geitenwollensokken. Gedeelde kernwaarden en de daaruit voortvloeiende normen die je samen met je medewerkers hebt vertaald in concrete gedragingen, bepalen de cultuur van je organisatie of dienst. Als je naar deze kernwaarden leeft dan zijn ze beleidsondersteunend en heb je meer kans om de gewenste organisatiedoelstellingen te behalen. Want “culture eats strategy for breakfast … then spits it out” zoals Peter Drucker, de vader van modern management, dit kernachtig verwoordt.
 
Neen, waarden zijn echt niet voor geitenwollensokken. Er is moed voor nodig om ze dagdagelijks te beleven. En als leidinggevende  zal je de moed moeten opbrengen om gedrag dat niet overeenstemt met de waarden kordaat aan te pakken. Dick Brown, de gewezen CEO van Dupont is zeer duidelijk wanneer hij stelt dat “een bedrijfscultuur bepaald wordt door het gedrag van alle werknemers. En leiders krijgen het gedrag dat ze tolereren.”
 
Om met waarden aan de slag te gaan willen we je het volgende scenario voorstellen:
  1. Pik uit ‘Het boek der Waarden’ deze eruit die overeenstemmen met de kernwaarden vervat in de visie van je organisatie.
  2. Gebruik de inzichten van de auteur als introductie tijdens een bijeenkomst met je medewerkers.
  3. Vraag ze hoe zij deze waarden beleven en zullen vertalen naar hun dagdagelijks   professioneel handelen.
  4. Vertel ze hoe jij er gaat naar leven en hierin het voorbeeld wil zijn.
  5. Waak erover dat jij en je medewerkers in gedrag de waarden respecteren.
Zoals je zult zien wordt het een onverwacht boeiende bijeenkomst met verdragende positieve gevolgen.

Waarden hoeven dus geen wollige begrippen te zijn. Je kan ze heel tastbaar maken als je dat zelf wilt.
 
 
P.S.: Heb je ook een citaat dat je graag zou willen behandeld zien? Laat het ons weten. Wij zoeken dan voor een interessante bedenking of toepassing ter illustratie.
 
 
Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.