Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Maart 2017 nr. 11
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Beroepingswerk Bethlehemkerk
 
Potten, blikken en vrijwilligers
 
Films in de 40 dagentijd
 
The Passion: 'It giet oan'
 
Lectio Divina in het stiltecentrum
 
Bezinning in de Veertigdagentijd
 
Midden in het leven
 
Liberaal Christendom
 
Zondag 19 maart
3e zondag van de veertigdagentijd
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: ''Levende woorden"
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
Sterretjes
 
Het oppasteam heeft versterking nodig.
 
Het kenniscafé is de gelegenheid waar vrijwilligers in zorg en welzijn elkaar ontmoeten
 
 
 
AGENDA
Komende week:
 
Zondag 19 maart 
Derde zondag in de Veertigdagentijd
 
Maandag 20 maart
Wijkkerkenraad
 
Dinsdag 21 maart  Ontspanningsmiddag
voor senioren
 
Filmtheater: A quiet passion
 
Donderdag 23 maart
Instuif

Vrijdag 24 maart
Catechese en Stercafé 12- 15 jaar
 
SAVE THE DATE
Vrijdag 14 april Kliederkerk
 

Zondag 19 maart

Lucas 11: 14-28

­
Hij dreef een ​demon​ uit die niet kon spreken. Toen de ​demon​ verdreven was, begon de stomme te spreken en de mensenmenigte stond verbaasd. 
 
Maar enkelen van hen zeiden: ‘Dankzij ​Beëlzebul, de vorst der demonen, kan hij demonen uitdrijven.’
 
Anderen verlangden van hem een teken uit de hemel om hem op de proef te stellen.....
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Beroepingswerk Bethlehemkerk
 
 
In navolging op de berichtgeving dat Ds. Erik van Halsema beroepen zou gaan worden, kunnen we u nu vertellen, dat een afvaardiging van de gemeente Morgenster op 11 maart daadwerkelijk een beroep op hem heeft uitgebracht..
 
De kerkenraad heeft zich intussen zorgvuldig laten informeren door Ds. Louis Wullschleger. Het is ons duidelijk welke stappen wij gaan nemen om tot een invulling van de vacante plek van 0,5 fte te komen.
 
 
Potten, blikken en vrijwilligers
 
Op Goede Vrijdag, 14 april is er van 10.00 – 13.00 uur Kliederkerk.
 
Voor wie:
- Alle kinderen die het leuk vinden om wat creatiefs te doen en te vieren. Het thema: 'Verhalen in de nacht'.
 
Wat wij nodig hebben:
- Lege blikken en
- Glazen potten/vazen (doorsnede minimaal 10-15 cm en hoogte van ± 15 cm of hoger).
 
Kunt u ons helpen? U mag ze bij ons inleveren of in zaal 1 in de kerk zetten.
 
Wie wij nodig hebben:
-Ouderen/jongeren die ons komen helpen
en pannenkoekenbakkers!
 
Kun je ons helpen, spreek ons dan gerust aan,
 
Corine de Jong
Gonda Nieuwenhuize
Christa Streutker
 
 
 

Films 40dagen: Ida

Films in de veertig dagentijd 2017 - Een cyclus van 6 films: Sterk en Dapper, dinsdag 21 maart.
 
De Poolse oorlogswees Anna groeide op in een door nonnen geleid tehuis. Ze heeft ervoor gekozen zelf ook kloosterzuster te worden en staat op het punt haar gelofte af te leggen. Maar dan vertelt de moeder-overste haar dat ze een tante heeft.
Haar tante Wanda blijkt een drankzuchtige vrouw te zijn, die in haar functie van rechter weinig genade heeft voor tegenstanders van het communistische regime. Wanda vertelt dat Anna joods in en eigenlijk Ida heet. 
 
 
 
 
 
The Passion - 'It giet oan'
 
 
 
 
Op donderdag 13 april vindt The Passion plaats in Leeuwarden. Hoe kunnen we als gemeente hierbij aanhaken?
 
Omdat dit jaar het thema Verbinding in The Passion centraal staat, roepen de EO, KRO/NCRV, het Nederlands Bijbelgenootschap en de Protestantse Kerk alle kerken en christelijke organisaties in de rest van Nederland op The Passion te omarmen. 
 
Ga naar www.thepassion.nl en kijk wat het beste bij uw gemeente past.
 
Lectio Divina in het stiltecentrum
 
Wij hebben nu een half jaar een prachtig ingericht stiltecentrum.
Op enkele momenten in de week (dinsdagmiddag en donderdagmorgen) is het opengesteld voor mensen in de buurt voor een moment van stilte of ook gesprek.
 
Uiteraard willen we meer met deze prachtige ruimte.
In de maanden april, mei en juni bied ik daarom op een vast moment Lectio Divina aan. Dit is een eenvoudige vorm van meditatie rond een Bijbeltekst.

Voor wie dit nog nooit heeft meegemaakt: we zitten in een kring en doen eerst een enkele ontspanningsoefening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezinning in 40-dagentijd
 
  
De veertigdagentijd is begonnen. Vanaf Aswoensdag dag zijn er veertig vastendagen; de zondagen worden niet meegerekend. Het is een tijd van inkeer.
 
Voor elke dag op weg naar Pasen een stukje bezinning via de 40dagentijdapp. Deze biedt elke dag een Bijbeltekst met korte uitleg. 
 
 
Midden in het leven in maart
 
Vrijdag 31 maart, een avond van Midden in het leven, met onderwerpen deze keer: Henk Koster “Pikkety” en Erik van Halsema “Verkiezingen 2017 .... en nu?”.
 
De avond start om 19.00 uur met American Dinner.
Opgeven uiterlijk woensdag 29 maart.
 
Geef dan ook op wat je in wilt brengen voor de maaltijd of voor de borrel na afloop zodat we e.e.a. kunnen afstemmen.
 
 
Liberaal Christendom
 
Op dinsdag 21 maart 2017 hebben we alweer de vijfde bijeenkomst van de groep rond het boek ‘Liberaal Christendom’.
 
We bespreken de hoofdstukken 13 t/m 15, o.a. over de kerk en over het thema religie en geweld. Lees meer ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl